Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas stipendija


Vaira Vīķe-Freiberga
Foto: Jānis Deinats

Vaira Vīķe-Freiberga ir pazīstama ne tikai kā Latvijas eksprezidente un populāra politiķe, bet arī kā latvju dainu pētniece, daudzu grāmatu un rakstu autore.

Izglītībai Vairas Vīķes- Freibergas dzīvē allaž ir bijusi liela loma. Viņa vienmēr ir turējusi prātā Korp! Spīdola devīzi: “Mainīgā, mainies uz skaidrību.” 2007. gada martā Vaira Vīķe-Freiberga labdarībai atvēlējusi Gētes universitātes Valtera Halšteina (Walter Hallstein) balvu un Batlinera (Batliner) institūta Mazo valstu balvu. Vītolu fonds jau vairākus gadus administrē Toronto latviešu centra sadarbībā ar prezidenti dibināto stipendiju studentiem bāreņiem, un tieši šai programmai tiks atvēlēti Vairas Vīķes-Freibergas ziedotie līdzekļi. Bez vairāku gadu garumā veiktām iemaksām 8% apmērā no savas kā bijušās Valsts prezidentes pensijas 2010. gadā Vaira un Imants Freibergi Vairas Vīķes-Freibergas stipendiju fondā iemaksājuši arī savās zelta kāzās kā dāvanu saziedotos līdzekļus – aptuveni 6000 latu..

Par ziedotājiem Vaira Vīķe-Freiberga raksta: “Kad runājam par labiem cilvēkiem, parasti domājam tādus, kuri godam pilda to, ko no laba cilvēka sagaida; labi vecāki ir tādi, kas rūpējas un gādā par savu bērnu, labi bērni ir tādi, kas klausa un mīl savus vecākus, kas vecumā par viņiem gādā. Bet kas tad ir labdari? Tie ir tie, kas visu izdara ar uzviju, ne tikai to, ko no laba un krietna cilvēka sagaida, bet kaut ko ārpus kārtas, kaut ko vairāk. Tā ir ārkārtīgi vērtīga un liela dāvana, ko labdaris sniedz ne tikai konkrētajam cilvēkam vai mērķim, bet sabiedrībai kopumā. Ja labdarības kustība kļūtu būtiska valsts mērogā, tas izmainītu sabiedrisko klimatu un sabiedrisko attieksmi, ļaužu savstarpējās attiecības ikdienas gaitās. Uz šādu labklājības sabiedrību mēs varam tiekties, un šajā ceļā katra cilvēka pienesums ir neatsverami nozīmīgs.”

Vaira Vīķe-Freiberga sadarbībā ar uzņēmumu "Grenardi" radījusi savu rotu kolekciju "Rotājies, Latvija". No katra kolekcijas izstrādājuma 10 eiro tiek ziedoti Vairas Vīķes-Freibergas vārdā nosauktajai un Vītolu fonda administrētajai stipendiju programmai spējīgiem, centīgiem, bet maznodrošinātiem jauniešiem Latvijas augstskolās.

How to find us?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Contact us