Viļņa Viktora Šveics stipendija


Vilnis Viktors Šveics

Vilnis Viktors Šveics dzimis 1925. gadā. Pēc ģimnāzijas absolvēšanas Rīgā, leģionāra gaitām un bēgļu dzīves Vācijā Eslingenā viņš izceļoja uz ASV. Tur vienlaikus Vilnis gan strādāja, gan studēja.

V. V. Šveica izglītību “pūrā” ir daudz akadēmisko grādu: Dr.phil. politiskajās zinībās New York City University, Dr. Iur. Columbia University, New York City, maģistra grāds starptautiskajās tiesībās Columbia University. V. V. Šveics studējis arī Heidelbergā Vācijā, Stokholmā Zviedrijā un Varšavā Polijā.

Vilnis Viktors Šveics visu mūžu pats mācījies un dalījies ar savām zināšanām, strādādams par mācību spēku. Viņš bijis profesors politiskās zināšanās un socioloģijā Jersey City State, New York Jersey un lektors apakšvirsnieku kursos un vadības skolā ASV armijā. V. V. Šveics publicējis daudzus pētījumus, lielākoties saistībā ar politiskajiem jautājumiem.

2005. gada 20. septembrī Rīgā V. V. Šveics aizgāja mūžībā. Viņa piemiņai 2005. gada decembrī Sarmīte Andersone – Šveice dibina Latvijā Viļņa Viktora Šveics stipendijas.

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums