Dr. Zaigas Alksnes-Phillips stipendija


Dr. Zaiga Alksne-Phillips 

Scientia est potential!

Dr. Zaiga Alksne-Phillips dzimusi Rīgā 1944. gada  rudenī. Kopā ar vecākiem, veterinārstiem Dr. Adolfu un Dr. Almu Alkšņiem, brāli Jāni un vecmāmiņu viņai nācās  atstāt Latviju un doties svešumā.

Bēgļu gadus ģimene pavadīja Vācijā, Minhenē. 1949.gadā viņi izceļoja uz ASV un apmetās Vašingtonas  pavalstī. Zaiga studēja Vašingtonas Valsts Universitātē  Sietlā un 1959. gadā ieguva doktora grādu medicīnā. Viņa speciālizējās pediatrijā un kopš 1975. gada strādā privātā bērnu slimību speciālistu ( pediatru ) apvienībā - Pediatrics Associates, Inc., Bellevue Vašingtonas pavalstī.

Kopš 1997. gada Dr. Zaiga Alksne Phillips piedalījusies visos Latvijas Ārstu Kongresos, rūpīgi vērojusi Latvijas pediatru prasmi un novērtējusi labās zināšanas medicīnā. 1991. gadā, sadarbojoties ar Liepājas pediatru Dr. Gunāru Jaunzemi, viņa noorganizēja Amerikas labdarības organizācijas “The Healing of Children” palīdzību Latvijas bērniem - tika  operēti vairāk kā simt piecdesmit bērni, bet divdesmit saņēma ilglaicīgu medicīnas un ķirurģijas aprūpi Amerikā. Dr. Zaiga Alksne-Phillips allaž ar prieku dalījusies ar Latvijas ārstiem savā bērnu ārstēšanas pieredzē, pediatrijas prakses jaunumos un privātās prakses organizēšanas jautājumos. 1992. gadā viņai izdevās izveidot Draudzības Māsu pilsētu (Sister Cities) sadarbības saites starp Bellevue un Liepāju.  Pateicoties šai sadarbībai, ir notikusi pilsētas valdes pārstāvju un viduskolas skolnieku un skolotāju gadskārtējā pieredzes apmaiņa, saņemts pabalsts medicīnas jomā un darbam ar bērniem ar pašām vajadzībām, finansēti dažādi mācību līdzekļi.

Dr. Zaiga Alksne-Phillips allaž aktīvi iesaistījusies sabiedriskajā dzīvē. Viņa ir korporācijas “Gundega” mūža locekle, aktīvi darbojos LĀZA (Latvijas Ārstu un Zobārstu Asociācija) valdē un baltiešu komitejā, atbalstot Vašingtonas Valsts Universitātes (University of Washington) latviešu, lietuviešu un igauņu  valodu programmu, LĀB un Latvijas Pediatru Asociācijā,  American Pediatric Association, Vašingtonas pavalsts Latviešu biedrībā un Sietlas Latviešu  ev.lut.  draudzē.

Dr. Zaigas Alksnes-Phillips devums sabiedriskajā un profesionālajā jomā augstu novērtēts - viņa saņēmusi Liepājas pilsētas Domes Atzinības rakstus, Amerikas Latviešu Apvienības, Latvijas Republikas Veselības Ministrijas,  Latvijas Ārstu Biedrības un Latvijas Republikas Ministru prezidenta Pateicības rakstus. 1995. gada 25. martā Dr. Zaigai Alksnei-Phillips pasniegts Latvijas Republikas Atzinības Krusta diploms, viņa tika iecelta par Atzinības krusta kavalieri.  

Dr. Zaiga Alksne-Phillips uzaudzinājusi un izskolojusi trīs bērnus: dēlu Albertu, meitas Līzu un Sintiju, tagad viņa jau priecājas par mazbērniem. 

Dr. Zaigas Alksnes-Phillips vecāki savulaik daudz strādāja, lai palīdzētu viņai apmaksāt medicīnas studijas. Pateicībā par vecāku sniegto atbalstu viņa vēlas stipendiju pasniegt kvalificētam ārstei/ ārstam, kas četrus gadus specializēsies pediatrijā ar mērķi sasniegt augstāko medicīnisko izglītību bērnu un pusaudžu veselības aprūpes laukā un iegūt pediatra sertifikātu.

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums