"Saules stipendija" /2014/

Vija un Artūrs Belēviči kopā ar farmācijā studējošiem stipendiātiem 2019. gadā. 

2014. gada jūlijā SIA “Saules aptieka” īpašnieki Guntis, Vija un Artūrs Belēviči dibināja piecas uzņēmuma "Saules aptieka" stipendijas farmācijas nozarē studējošiem. Guntis Belēvičs – bioloģijas doktors, Artūrs, viņa dēls - aptiekārs, beidzis Ķīles universitātes (Vācija) Farmācijas fakultāti.

SIA "Saules aptieka" sniedz farmaceitisko aprūpi visaugstākajā līmenī. Tās moto ir: “Ja zāles ir nopērkamas kādā no Eiropas valstīm, tad tām ir jābūt pieejamām arī pacientam šeit, Latvijā.” Tāpēc šeit iespējams iegādāties zāles, kas nav pieejamas citur valstī.

"Saules aptiekā" strādā farmaceiti, klīniskie farmaceiti un farmaceitu asistenti – augsti kvalificēti speciālisti. Tā kā "Saules aptiekai" ir būtiski, lai tā klientiem asociētos ar vislabāko savā jomā, tiek sekots līdzi jaunākajām tendencēm farmācijā Latvijā un pasaulē, tiek rīkoti periodiski kvalifikācijas paaugstināšanas semināri speciālistiem.

2018. gadā tiek mainīts nosaukums no SIA "Saules aptiekas" stipendijas uz "Saules stipendiju". 

Sadarbībā ar fondu “Tavs Atbalsts” un SIA “Saules aptieka” ik gadu tiek piešķirtas 10 "Saules stipendijas" topošajiem farmaceitiem.

Par tradīciju kļuvusi ziedotāju iedibināta tikšanās, kas ik pulcina visus farmācijā studējošos fonda stipendiātus. Tās notiek katru reizi citā kultūrvēsturiskā Rīgas vietā, ar mērķi uzzināt ko jaunu par Latvijas izcilajām personībām, tiktos klātienē un stiprinātu personisku un tālākiem darbiem iedvesmojošu informācijas apmaiņu. Stipendiāti atzīst, ka šādas tikšanās ir patiesi vērtīgas, jo sniedz iespēju gan pateikties ziedotājiem personīgi, gan motivē panākumiem.

www.tavsatbalsts.lv

http://www.saulesaptieka.lv/

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums