SIA "Kokpārstrāde 98" stipendija /2012/


Mecenāts Vilis Vītols (no kreisās), Visvaldis, Pēteris, Sigrīda un Viktors Dzeņi un Vītolu fonda valdes priekšsēdētāja Vita Diķe. 

SIA Kokpārstrāde 98 izveidota 1998. gadā, kad Visvaldis Dzenis no ASV izlēma Latvijā dibināt uzņēmumu, kas sniegtu ieguldījumu ekonomikas attīstībā un nodrošinātu darba vietas iedzīvotājiem.

Visvaldis Dzenis – agronoms, izgudrotājs, siera siešanas un fasēšanas iekārtu ražošanas uzņēmumu prezidents, Latvijas Zemnieku savienības Ziemeļamerikas Austrumu nodaļas vadītājs. Viņš studējis Jelgavas lauksaimniecības akadēmijā, izglītību turpinājis Hohenheimas lauksaimniecības universitātē, mācījies Vangenas piensaimniecības institūtā. 1959. gadā Visvaldis Dzenis patentējis siera porciju veidošanas mašīnu un sācis patstāvīgā uzņēmēja gaitas ASV. Dzīvesbiedre Sigrīda allaž bijusi atbalsts un palīgs – viņa nodarbojusies ar uzņēmuma grāmatvedību un lietvedību. Kopā uzaudzināti un izskoloti četri bērni, kurus papildina krietns pulciņš mazbērnu. Visvaldis Dzenis bijis daudzu latviešu organizāciju biedrs, piedalījies grāmatas Mūsu Malnava izdošanā.

SIA Kokpārstrāde 98 ražošanu ar pilnu jaudu sāka 2001. gadā, uzņēmuma direktors ir tā dibinātāja Visvalža Dzeņa brāļa dēls Gunārs Dzenis. Uzņēmuma dibinātājs Valdis Dzenis atzīst: “Divsimt sešdesmit allažnieku un citu novadu ģimenēm šeit ir darbs, un viņiem nav jāpamet dzimtā zeme, lai pelnītu naudu citur. Esam ceļa sākumā, priekšā vēl daudz darba un attīstības iespēju.”

Vairākus gadus pēc kārtas SIA Kokpārstrāde 98 saņēmusi apbalvojumu Gada uzņēmums nominācijā Lielākais iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājs, kura uzņēmējdarbība reģistrēta Siguldas novada Allažu pagastā.

No kreisās: Visvalža un Sigrīdas Dzeņu mazdēls Viktors Dzenis, LAB - AN stipendiāts Jānis Gailis, SIA Kokpārstrāde 98 direktors Gunārs dzenis, stipendiāts Valērijs Mikalausks, ziedotāji Visvaldis un Sigrīda Dzeņi, stipendiāti Kristaps Koponānas, Agnese Muižniece, Kristīne Ābelniece. 

Ik gadu Visvaldis un Sigrīda Dzeņi viesojās Latvijā, tikās ar stipendiātiem un viesojās fondā( 2016.gada novembrī Dzeņu ģimene viesojas fondā).

2018.gadā Visvaldis Dzenis devās mūžībās. Atvadu vārdus varat lasīt >šeit<.

How to find us?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Contact us