Arhīvs

NOVEMBRIS - 2014 

Novembris ir īpašs - tas ir pārdomu laiks, Mārtiņa, Dvēseļu, Sala mēnesis. Saka - šis esot pats pelēkākais un skumjākais laiks gadā, saka - tik ļoti maz gaismas un saules... Taču vienlaikus novembris dāvā brīnišķu iespēju - prast ieraudzīt gaišumu sevī un dāvāt to citiem - ar lielu un mazu roku nesto lāpu ugunīm Lāčplēša dienā, ar aizdegtām svecītēm krastmalā Latvijas jubilejā un jo īpaši ar vēlmi iedegt ticības uguntiņu labajam to cilvēku dzīvē, kam tas visvairāk nepieciešams.

JAUNĀS STIPENDIJAS

 - Māras Saulītes (dzim.Pilskalnes) piemiņas fonda stipendija


Māra Saulīte (1932 - 2012)

Pirms vairākiem gadiem Māra Saulīte ar brāli Induli un māsu Āriju nolēma palīdzēt īstenot sapni par augstāko izglītību kādam Rūjienas novada jaunietim un dibināt mātes Bertas Elīzas Pilskalnes (dzim. Bērziņas) piemiņas stipendiju. Kad 2012. gada nogalē Māra Saulīte aizgāja Mūžībā, atbalstu turpināja sniegt gan Māras māsa Ārija Schwerdtfeger, gan Māras dzīvesbiedrs Aivars Saulītis, Daugavas vanagu Melburnas nodaļas priekšnieks. Bet šī gada nogalē Vitolu fonds saņēma īstu Ziemassvētku dāvanu - ziņu, ka Māras Saulītes dēls Pēteris kopā ar dzīvesbiedri Kristīni vēlas turpināt palīdzēt Latvijas jauniešiem un dibina savas mammas piemiņas stipendiju, aicinot ar saviem ziedojumiem pievienoties ikvienu, kuri vēlas saglabāt Māras Saulītes piemiņu un redzēt nākotnē īstenotu viņas visu mūžu loloto vēlmi vairot pasaulē labo, palīdzot ikvienam, kam tas nepieciešams.

 - Turpina ziedojumus Miķeļa Svilana piemiņas stipendijai

 
Miķelis Svilāns (1949 - 2014)

 Miķelis Svilans piedzima 1949.g. 1. februārī Itzehoe, Vācijā ka trešais bērns Henrika un Helēnas (dzim. Vovers) Svilanu ģimenē. Vecāki bija no Latgales. Tēva Henrika studijas Rīgā pārtrauca karš, bet māte Helēna beidza Rēzeknes skolotāju institūtu un strādāja par mūzikas skolotāju Stirnienē, vadot ari vietējo kori. 1950. gada trīs bērnu ģimene mēroja garo ceļu uz Austrāliju, kur apmetās uz dzīvi Adelaidē, Dienvidaustralijā, un kur piedzima vēl pieci bērni. Miķelis uzauga un izskolojās Adelaidē, iegūstot bakalaura grādus elektroinženierzinātnēs un datorzinībās, kā arī maģistra grādu elektroinženierzinātnēs. Doktora grādu elektroinženierzinātnēs viņš ieguva Āhenē, Vācijā.

1980. gada Miķelis pieņēma darbu lielajā telekomunikāciju uzņēmuma Bell Northern Research (vēlāk Nortel Networks) Otava, Kanādā. Pēc 19 gadiem viņš pārgāja strādāt JDS Uniphase uzņēmumā, kur turpināja iesākto darbu kā pētnieks telekomunikāciju inovāciju laukā. Viņš ari strādāja par asociēto profesoru Lavalas universitātē Kvebekā. 1981. gadā Kanādā Miķelis apprecējās un nodibināja ģimeni, kurā uzauga pieci bērni, kas ari ir izglītoti mūzikā un beiguši vai vel mācās augstskolā. Līdztekus darbam viņš bija ļoti aktīvs vietējā latviešu sabiedrībā, dziedot koros, mācot koklēšanu bērniem un jauniešiem, vadot Otavas latviešu biedrību, piedaloties Latviešu Nacionālās Apvienības Kanādā darbā. Miķelim bija ļoti svarīga latviešu valodas un kultūras uzturēšana un pie tā viņš strādāja ar visu sirdi un dvēseli. 2010. gada Miķelim piedāvāja iespēju strādāt Rīgas Tehniskajā universitātē, ko viņš labprāt pieņēma. Šis bija pirmais solis uz pārcelšanos uz Latviju, bet veselības problēmas lika šo domu vairakkārt pārdomāt. Par spīti tam viņš tomēr arī strādāja kā vadošais pētnieks LU Cietvielu fizikas institūtā, Rīgā. Diemžēl, veselība strauji pasliktinājās, un Miķelis aizgāja Dieva mierā 2014.g. 22. oktobrī Rīgā. Godinot Miķela Svilana piemiņu, radi un draugi ir ziedojuši stipendijai, ko saņems Varakļānu novada jaunieši.

  

TIKŠANĀS

04.11. Vītolu fonda prezentācija Zemgales vidusskolā.

4.novembrī Vītolu fonda darbinieki ciemojās Tukuma novada Zemgales vidusskolā un iepazīstināja jauniešus ar prezentāciju par fonda darbību un piedāvātajām iespējām. Šo skolu ar Vītolu fondu saista sadarbība daudzu gadu garumā- ne viens vien Zemgales vidusskolas beidzējs jau izstudējis un ieguvis augstāko izglītību, pateicoties fonda ziedotāju atbalstam, savukārt absolvents Ivars Raciņš vairākus gadus bija Vītolu fonda ziedotājs.

09.11. Ziedotājs Juris Petričeks tiekas ar saviem stipendiātiem.


Juris Petričeks

 9.novembrī ar saviem stipendiātiem tikās Juris Petričeks - dzīvesbiedres Ritas Petričekas piemiņas stipendijas, Bertrama un Lidijas Rozenbergu piemiņas stipendijas un Jevgenija un Olgas (Rubenes) Petričeku piemiņas stipendijas dibinātājs. Jauniešu pateicība, atvērtība un patiesā uzticēšanās savam ziedotājam kārtējo reizi lika pārliecināties par savulaik Jura Petričeka pausto atziņu: „Ja tu cilvēkam uzticies, viņš šo uzticību simtprocentīgi dod atpakaļ.”  

10.11. Ziedotāja Rita kaimiņa tiekas ar saviem stipendiātiem.


No kreisās: Jānis Miķelis Zaķis, Rita Kaimiņa, Raivis Pauniņš

10. novembrī ar saviem stipendiātiem tikās Rita Kaimiņa, dzīvesbiedra  Egona Kaimiņa piemiņas stipendijas dibinātāja. Šo stipendiju saņem 2.kursa students Raivis Pauniņš no Neretas novada un Jānis Miķelis Zaķis no Valmieras. Abi jaunieši studē ķīmiju Rīgas Tehniskajā universitātē.

10.11. Nikolaja Bulmaņa stipendijas dibinātāja Ingrīda Bulmane tiekas ar stipendiāti

 

 

 

 

 

 

No kreisās - LMA projektu vadītāja Māra Ādiņa, stipendiāte ZaneIsaka, ziedotāja Ingrīda Bulmane ar dēlu Haroldu, LMA prorektors Andris Teikmanis.

10.novembrī ar savu stipendiāti, LMA studenti Zani Isaku, tikās ziedotāja Ingrīda Bulmane ar dēlu Haroldu. Kad šī gada pavasarī Kanādā mūžībā aizgāja ziedotājs, esejists un mākslas procesu eksperts Nikolajs Bulmanis, ģimene, godinot viņa piemiņu, aicināja ziedot stipendijai mākslas nozarē studējošajiem. Rudenī šī stipendija tika pasniegta maģistratūras I kursa studentei gleznošanā Zanei Isakai. Zane ir no Alūksnes, sākotnēji iestājusies Latvijas Kultūras akadēmijā kultūras menedžmenta studiju programmā, taču sapratusi, ka ar teoriju vien viņai nepietiek un ir vēlme ko paliekošu radīt pašai. Zane uzskata, ka glezniecība - tas ir liels darbs pašai ar sevi: „Gleznošana man ir brīvība. No savas pieredzes zinu, ka es saskatu lietās kaut ko tādu, ko citi neredz. Tā ir ļoti patīkama sajuta. Ja tu strādā un vel kādu tas uzrunā, tas ir skaisti,“ jauniete uzskata. Izlasot Nikolaja Bulmaņa grāmatu „No vienas puses tā..” un iepazīstoties ar viņa atziņām mākslas kritikā, Zane, kura tagad nodarbojas ar glezniecību, atzīst, ka nav zaudējusi interesi par teoriju, kura, viņasprāt, ļauj palūkoties uz pašas daiļradi no cita skatu punkta un iezīmēt tās attīstības virzienu. Zanes Isakas ceļš mākslā ir tikai sācies, un pa to droši tālāk doties palīdzēs Nikolaja Bulmaņa piemiņas stipendija. 

SARĪKOJUMI

12.11. Aivars Slucis tiekas ar stipendiātiem.

Lai kopīgi atzīmētu tuvojošos valsts svētkus, 12. novembrī, kā jau daudzus gadus ierasts, ziedotājs Aivars Slucis tikās ar saviem 33 stipendiātiem, šoreiz - restorānā ,,Benjamiņš”. Vairāk par tikšanos llasiet šeit.

13.11. Pateicības pusdienas ziedotājiem - Latvijas uzņēmumu vadītājiem.

13. novembris - īpaši svinīga, pateicības un atzinības pilna diena, kad Vītolu fonda rīkotajās Pateicības pusdienās Latvija uzņēmumu vadītājiem tika izvērtēts paveiktais un domāts par kopīgi darāmo turpmāk. Šobrīd ar 22 uzņēmumu atbalstu Latvijā studē 193 studenti. Paldies uzņēmumiem, kas tic Latvijas jauniešiem, Latvijas nākotnei!

BIJUŠO STIPENDIĀTU APTAUJA

Ir aizvadīti divpadsmit ražīga darba gadi, un ir likumsakarīgi, ja rodas jautājums, kas notiek ar stipendiātiem pēc studiju beigšanas - vai viņi atraduši darbu izvēlētajā profesijā, vai turpina izglītoties, vai tiešām iegūtās zināšanas tiek liktas lietā Latvijā? Lai gūtu atbildes uz šiem jautājumiem, tika aptaujāti 623 bijušie stipendiāti. Atbildes patiešām spēja pārliecināt pat vislielāko skeptiķi, ka ieguldītais darbs un līdzekļi jauniešu izglītošanā ir bijis nopietns ieguldījums Latvijas nākotnē.

Kad 13.novembrī tika organizētas pateicības pusdienas Latvijas uzņēmumu vadītājiem - ziedotājiem, viņi tika iepazīstināti ar šīs aptaujas rezultātiem. Prezentācijā atspoguļotie fakti izraisīja sajūsmu, prieku un gandarījumu par kopīgi paveikto. Fonda dibinātājs Vilis Vītols savā runā teica: "Mūsu stipendiāti ir Latvijas zelts un tās nākotne." Pirms divpadsmit gadiem tā bija ticība Latvijas jauniešiem un cerība, ka viņi spēs novērtēt piedāvātās iespējas. Aptaujas rezultāti liecina, ka jaunieši attaisnojuši izrādīto uzticību un mūsu zeme kļuvusi par 1600 izglītotiem speciālistiem bagātāka. Savukārt Vītolu fonda ideja apvienojusi 172 labās gribas cilvēkus, kuru mērķis ir palīdzēt Latvijai, ieguldot tās jauniešos un šīs zemes nākotnē. Aptaujas iespējams apskatīt šeit.

ZIEDOTĀJI NOVEMBRĪ

Novembrī ir ziedojuši: Puteņu ģimene, Sidnejas Latviešu biedrība, Elfrīdas un Jāņa Rutku fonds, Aivars Slucis, Kārlis Cerbulis, Gunārs un Renate Duburi, Nora Mičule, ERGO, Rīgas Hanzas Rotari klubs, Ingrida Ķirse, Lilija Bune Gablika (Prof. Jāņa Gablika piemiņas stipendijai), Talsu novada fonds, Baltic Financial Services, Inc. (Arnolda un Helēnas (Gallijas) Sildegu fonda stipendijai), Agrita Krieviņa (In Memoriam Biruta un Brunis Rubess stipendijai).

Viļņa Plūmes stipendijai Aizkraukles attīstībai ziedojuši: ZS KALNAVOTI, AUTO CARDAN SIA, Juris Steprāns, SIA AIZKRAUKLES APTIEKA, Māris Plūme.

Miķeļa Svilāna piemiņas stipendijai ziedojuši: Dzintra Bungs, Aivars & Mara Pone, Valdis Liepiņš, VLADIMIRS ZVIDRIŅŠ, Puetzu ģimene Kanādā, Svilanu ģimene Kanādā, Edīte un Klāvs Bērziņi, Juris Kaža, ULDIS VERNERS BRUNS, Maija Sinka, AIJA INGRIDA ABENE, Selga Beņķe. 

Draugu stipendijai ziedojuši: Ilvars Boreiko, Ingrīda Šlosberga.

 

Ziedojumi

Novembrī.................106 209EUR

Gadā..........1 251 758 EUR

Paldies ziedotājiem! 

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums