Arhīvs

APRĪLIS - 2010

Dārgāk par izglītību izmaksā vienīgi tās trūkums
                                                                /Dereks Boks/

 

Jaunums:

  • Alfreda un Sarmītes S. Gravu ģimenes stipendija
  • Pēteŗa Pētersona un Aivara Jura Sinkas 50 gadu jubilejas stipendija
  • Latvijas Inženierkonsultantu asociācijas stipendija
  • Aivara Sluča stipendija
  • Vaidas Miķītes Jordan stipendija

03.04. Svinot savu 50 gadu jubileju, Anglijā dzīvojošie Pēteris Pētersons un Aivars Juris Sinka aicināja viesus ziedot jubilejas stipendijai. Ziedojumu stipendijai Vītolu fonda kontā ir ieskaitījuši: Selga Beņķe, Imants Viesturs Lieģis, Maija Sinka, Dzintra Zvirgzdiņa, Aivars Ivars Juris Sinka .

03.04. Lieldienas.

Ziema beidzot ir atkāpusies, dienas pamazām kļūst garākas, un mēs svinam pavasara atnākšanu, lūkojoties saulē, kura ceļas arvien augstāk. Tik skaidra, tīra un mirdzoša – zemes cilvēkam acis jāaizsedz, tajā raugoties. Tā sasildīs visus, jo savu siltumu sniedz ikvienam.

Lieldienu rītā uzvilksim baltu kreklu un, nomazgājuši acis avotā, iesim šūpoties! Ne tikai tāpēc, lai šovasar odi nekostu, bet galvenokārt, lai pārliecinātos, ka ikviens no mums spēj pacelties augstāk par ikdienību, būt tuvāk saulei un palīdzēt kaut kam labam atnākt jo drīzāk.

Ticēsim, ka Lielās dienas zaķi, gluži tāpat kā bērnībā, neaizies garām mūsu mājai, mūsu slieksnim un mūsu ābelītei dārzā! Lai no rīta, kad saulīte rotājas, mēs atrastu viņa atstāto Lieldienu sveicienu un atkal noticētu – brīnumi notiek!

Paldies ziedotājiem par iespēju ticēt saulei, pavasarim, brīnumam!

06.04. Ziedotāja Pētera Zvejnieka mērķziedojums Zvejnieku ģimenes stipendijām. Pateicoties labvēlīgam valūtas kursam, jaunajā mācību gadā būs 60 Zvejnieku ģimenes stipendijas, kas ir par piecām stipendijām vairāk nekā 2009./2010. mācību gadā.

Peter Zvejnieks
Pēteris Zvejnieks

07.04. Fondā viesojas ziedotājs Aivars Slucis. Pēc sarunas Aivars ir pieņēmis lēmumu, dibināt vēl četras stipendijas, tātad 2010./2011. mācību gadā būs jau 16 Aivara Sluča stipendijas.

Aivars Slucis
Aivars Slucis

10.04. Latvijas Transatlantiskā organizācija (LATO), svinot savu 10 gadu jubileju, izlēma viesus aicināt ziedot Vītolu fonda stipendijai. Pēc pasākuma fondā viesojās LATO priekšsēdis Sandis Šrāders un iemaksāja fondā Ls 60 Draugu stipendijai.


Sandis Šrāders

13.04. Mērķziedojums ”Raivja Aršauska Veselības centra” stipendijai.


Raivis Aršauskis

14.04. Fondā viesojas ”SEB Wealth Management” pārvaldes nodaļas vadītājs Jānis Rozenfelds un ziedotājs Kārlis Cerbulis. Saruna par ilgtermiņa noguldījumiem.


Kārlis Cerbulis

Jānis Rozenfelds

 

16.04. Pēc mūsu ziedotāja Māra Jurēviča aicinājuma Latvijas Inženierkonsultācijas asociācijas (LIKA) sēdē tiek nolemts dibināt stipendiju studentiem, kuri studē būvniecības nozarē un dodas apmaiņas programmas ietvaros studēt uz ārzemēm.


Māris Jurēvičs

16.04. Mērķziedojums no Zigurda un Solveigas Miezīšiem Bruņa Rubess un Valža Muižnieka piemiņai.

16.04. Mērķziedojums no Edītes Zariņas sava brāļa Jura Gravas piemiņas stipendijai. Aprakstu par Jura Gravas piemiņas stipendiju lasiet šeit 

Edite Zarinja
Edīte Zariņa

16.04. Mērķziedojums no Gunta Raimonda Bērziņa Draugu stipendijai.


Guntis Raimonds Bērziņš

19.04.Mērķziedojums no Alfreda un Sarmītes S.Gravu ģimenes.

Par to, ka labestībai nav robežu, Vītolu fonda darbiniekus pārliecināja Gravu ģimene no ASV. Kopš 2004. gada, kad Alfreds un Sarmīte S. Gravas parakstīja līgumu par ziedojumu Vītolu fonda neaizskaramajā kapitālā, vairakkārt nācies pārliecināties, ka šīs ģimenes labestībai tik tiešām nav robežu. Šogad Vītolu fonds ir saņēmis papildinājumu jau tā  nozīmīgajam ieguldījumam, tā rezultātā 26 jauniešiem būs iespēja studēt kādā no Latvijas augstskolām, pateicoties Alfrēda un Sarmītes  dāsnumam un neatslābstošajai vēlmei padarīt šo pasauli arvien gudrāku un labāku.

Alfreda Gravas dzimtā puse ir Kurzeme, Bārtas pagasts, tāpēc ziedotie līdzekļi palīdzēs šī novada gudrākajiem, talantīgākajiem un centīgākajiem jauniešiem īstenot sapni par augstāko izglītību. Alfreds Grava Latviju atstāja 1944. gadā, dodoties bēgļu gaitās uz Vāciju. Taču ne mirkli viņu neatstāja vēlme izglītoties – Augsburgas latviešu DP (Displaced Persons) nometnē tika apmeklēta vidusskola, bet, kad ģimene 1949. gadā izceļoja uz Ameriku, paralēli darbam, vakaros, tika turpinātas mācības koledžā un iegūts grāds uzņēmuma vadībā. Alfreda dzīvesbiedre Sarmīte Silvija allaž ir uzskatījusi, ka izglītība ir pati lielākā cilvēka mūžā iegūstamā bagātība. Pēc kara viņa devās uz Vāciju, tad uz Ameriku, kur 1961. gadā beidza augstskolu, iegūstot bakalaura grādu. 1976. gadā Gravu ģimene nodibināja savu uzņēmumu, kurā gatavo koka iepakojuma kastes vietējām fabrikām, un pacietīgā un grūtā darbā gūtā peļņa deva iespēju realizēt viņu abu kopējo sapni – atbalstīt tos, kuriem nepieciešama palīdzība. Gravu ģimenei pateicīgas ir gan latviešu organizācijas Amerikā, gan trūcīgi bērni Latvijas skolās un nu jau vairākus gadus arī Vītolu fonds. Ar Alfreda un Sarmītes S.Gravu ģimenes atbalstu šobrīd studē 23 Grobiņas novada jaunieši..Gravu ģimenes dibinātās stipendijas : Alfreda un Sarmītes S.Gravu ģimenes stipendijas – 14, vecāku piemiņai – Miķeļa un Ievas Gravu piemiņas stipendija – 1, Emmas A.Kampes piemiņas stipendija – 1, drauga piemiņai – Aleksandra un Austras Circeņu piemiņas stipendija – 7.

Kurzemei ir laimējies – savā klēpī tā ne tikai izauklējusi pašus spītīgākos un lepnākos ļaudis, bet arī sagaidījusi savējos atpakaļ – stiprus, gudrus, savam vētras un dzintara krastam palīdzēt gribošus. Gravu ģimenes devums ir ne tikai apliecinājums neaprakstāmam dāsnumam, bet arī iemesls kārtējo reizi pārliecināties, ka patiešām dvēseles cēlumam nav nepieciešami šīszemes ļaužu cildinājumi un goda nosaukumi, jo īstais un vienīgais PALDIES jau sen ir ierakstīts debesīs – tajās, kas kopīgas gan Bārtai, gan, kā izrādās, nepavisam ne tālajai Amerikai. Bet debesīm, gluži tāpat kā labestībai, robežu nav...


Gravu ģimene

22.04. Pasākums izcilniekiem.

Parasti ražas laiks ir rudens, kad sējējam ir iespēja pārliecināties, vai sēkla tik tiešām kritusi auglīgā augsnē, taču šoreiz gan Vītolu fonda ziedotājiem, gan 86 stipendiātiem par īpašu svētku dienu kļūs 22. aprīlis, jo fonda padome viesnīcā ,,Rīga’’ vienkopus pulcinās tos jauniešus, kuru sasniegumi mācību darbā ir uzslavas un atzinības vērti. Šī pasākuma mērķis ir godināt stipendiātus, kuri uzskata par savu pienākumu un godu attaisnot Vītolu fonda ziedotāju uzticību un savu pateicību izrāda, izcili apgūstot zināšanas savā izvēlētajā profesijā.

Šajā dienā tiks godināti gan Ekonomikas olimpiādes laureāti, gan tie fonda stipendiāti, kuru sasniegumi 2009./10. mācību gadā īpaši iepriecina ziedotājus. Šiem jauniešiem vidējais vērtējums ir 9 balles vai pat augstāks, bet seši no viņiem zināšanas apguvuši tikai uz 10 ballēm.  

Pasākuma dalībniekiem būs iespēja tikties ar Vītolu fonda dibinātājiem Vili un Martu Vītoliem, padomes locekļiem – Ādolfu Sīli, Vili Vītolu jr., Kristīni Klišāni, Lauru Bulmani un Valdu Auziņu un Vītolu fonda Gada cilvēku, uzņēmēju, ziedotāju – SIA ,,Pure Food” padomes priekšsēdētāju Aivaru Žimantu.

Dāvanā par uzvaru Ekonomikas olimpiādē jaunieši saņems IZM  medaļas un goda rakstus, par sasniegumiem un centību mācībās – Vītolu fonda dibinātāja Viļa Vītola nesen izdoto grāmatu ,,Savējiem. Pārdomas, pieredze, atziņas’’ ar autora autogrāfu. Šajā grāmatā, kuru caurvij sirsnīga mīlestība pret bērniem, ģimeni, cilvēkiem, īpaši silti vārdi veltīti arī fonda stipendiātiem: ,,...viņi man ir kā bērni. Inteliģenti un ar stingru raksturu, jau dzīves grūtībās norūdīti. Fondā esam viņus nokristījuši par ,,tautas zeltu”.”

Stipendiāti novērtē sniegto iespēju iegūt izglītību, bet svarīgāka par materiālo palīdzību ir ziedotāju izrādītā uzticēšanās. ,,Latvijas Krājbankas” stipendiāte Kristīne Rimša savā vēstulē raksta: ”Jūs dodat iespēju pilnveidot sevi, Jūs ieslēdzāt luksoforā zaļo gaismu manai nākotnei. Dzīve šodien prasa spēju mainīties un attīstīties, prasmi patstāvīgi pieņemt lēmumus, izvēlēties efektīvākos rīcības veidus un līdzekļus. Izglītots cilvēks ir spējīgāks mainīties pats un mainīt pasauli!”

Vītolu fonds allaž ap sevi ir pulcinājis savējos – nenogurdināmos cīņā par izglītību un gara gaismu, kuri apzinās, ka dzīvē ir tikai divas paliekošas vērtības – saknes un spārni. Pirmās allaž mums visiem ir bijušas un vienmēr būs šajā zemē, bet spārnus lidojumam dāvājuši tie, kas ir pārliecināti, ka cīņa par izglītību ir cīņa par nākotni. Tikai lidot gan jāmācās pašiem, un Vītolu fonda stipendiāti to prot.


Vītolu fonda padome un stipendiāti-izcilnieki

  

23.04. Viesnīcas ”Radi un draugi” 15 gadu jubilejā un Astrīdas Jansones sarakstītās  grāmatas atvēršanas svētkos ”Vēl viens sapnis” piedalās Vītolu fonda dibinātāji Vilis un Marta Vītoli un Vita Diķe. Sveicam Viesnīcas kolektīvu jubilejā!

24.04. Mīļi sveicam Saginavas Latviešu klubu 60 gadu jubilejā!

Atstāt pēdas… Dzīvot tā, lai paliek atmiņas, kurās atgriezties un kur pakavēties... Paldies par Jūsu labestību un sirdsgudrību. Vēlam Jums visiem veselību un daudz radošu gadu Saginavas latviešu klubā!

Saginavas latviešu kluba stipendiātes Liene Linde un Ilze Kristapsone sūta savus sveicienus:

”Dārgie Saginavas latviešu kluba biedri, sūtu Jums vissirsnīgākos un mīļākos sveicienus kluba dzimšanas dienā! Man ir neizsakāms prieks, ka esiet spējuši tālumā saglabāt savu latvisko identitāti jau 60 gadus. Lai Jums izdodas arī turpmāk saglabāt šo latviešu garu gan ikdienā, gan svētkos un lai klubs ir tas, kas Jūs visus vieno! Ar mīlestību, Jūsu stipendiāte Liene Linde”

”Sveicu Jūs 60. dzimšanas dienā! Paldies par atbalstu, ko esat man snieguši un sniedzat arī citiem.

Jauki, ka šajā pasaulē ir tādi cilvēki kā Jūs, kas domā par to, kā palīdzēt mums, jauniešiem, piepildīt savus sapņus, un ar Jūsu atbalstu mēs ar katru dienu tuvojamies saviem mērķiem.”

 

 ZIEDOJUMI APRĪLĪ 

Ziedotāji  

   

2010.gada aprīlī

   
     

Ziedotājs /Stipendijas nosaukums/

Ziedojums*
[Ls]

 

Alfreds un Sarmīte S. Gravi

82000,00

 

Peteris Zvejnieks /$ 120000 -  63 120 Ls **/

62472,00

 

 DV Toronto nodaļa / Edīte Zariņa / CAD 10 000/

5257,44

 

 Fonds “Ziedot”

2600,00

 

Latvijas Inženierkonsutāciju asociācijas biedrība

1800,00

 

Inta Bušs Gotelli /$ 3 000 - 1578 Ls** /

1623,60

 

AAS "ERGO Latvija dzīvība"

1575,00

 

Von Groll, Burkhard / €  1 750  - Ls 1 229.91/

1254,75

 

Vaira Mīķe Jordan /Northern California oakland Latvian Ev. Lutheran Church / $ 1 900 - 982.30 Ls**/

989,14

 

Raivja Aršauska veselības centrs

250,00

 

Sandis Šrāders  /LATO/

60,00

 

 Briseles latviešu stipendija

 

Andris Smilgdrīvs

280,00

 

Anna Gobzeme

280,00

 

Valda Muižnieka piemiņas stipendijai

 

 DV Toronto nodaļa /Zigurds un Solveiga Miezīši/ CAD 500

260,44

 

Bruna Rubesa piemiņas stipendijai

 

 DV Toronto nodaļa /Zigurds un Solveiga Miezīši /CAD 500

260,44

 

Klāvs Bērziņš , godinot Māri Slokenbergu 75 gadu jubilejā/

50,00

 

Maris Slokenbrgs, godinot Klāvu Bērziņu 63 gadu jubilejā

50,00

 

Velga un Ģirts Jānis  Zēgneri

50,00

 

Agrita Krieviņa

20,00

 

Draugu stipendijai

 

DV Toronto nodaļa / Guntis  Raimonds Bērziņš, Kanāda/  CAD 240

123,68

 

Pētera Pētersona un Aivars Ivars Juris Sinka 50 jubilejas stipendija  

 

Aivars Ivars  Juris Sinka 

665,00

 

Selga Beņķe

30,00

 

Imants Viesturs Lieģis

30,00

 

Maija Sinka

50,00

 

Dzintra Zvirgzdiņa

50,00

 

Latvijas Zontu kluba stipendijai

 

Anita Stankus

100,00

 

Kopā:

162181,49

 
     
     

* Pēc komercbankas kursa

   

** Pēc Latvijas Bankas kursa

   

MK  Nr.585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” 9. pantā norādīts, ja darījums notiek  ārvalsts valūta, tajā norādītās summas iegrāmatošanai pārrēķina latos pēc Latvijas Bankas ** noteiktā attiecīgās ārvalsts valūtas kursa,  ko gada beigās norāda uzņēmuma Gada pārskatā. Komercbankas veic  konvertāciju pēc tās dienas ārvalstu valūtas kursa *, un tas var atšķirties no Latvijas Bankas noteiktā kursa.

 
 
     
     

Grāmatvede:

 /L.Liepa/

 
 

2010.04.30

 

Paldies ziedotājiem!           

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums