Arhīvs

AUGUSTS - 2011

Jaunums:

  • Māmulītes stipendija 
  • Veltas Skultānes piemiņas stipendija 
  • Viestura Neimaņa stipendija

Visu augusta mēnesi 1. kursa stipendiātiem notiek prezentācijas par VF un līgumu parakstīšana par 2011./2012. mācību gada stipendijām.

01.08. Fondā viesojas Andris Kļaviņš un dibina mūža stipendiju savai vecmāmiņai Martai Tupiņai (dzim. Bambāns), nosaucot to par Māmulītes stipendiju.


Andris Kļaviņš ar stipendiāti

02.08. Mērķziedojums Jura Vītola stipendijām.


Juris Vītols

03.08. Mūžībā aiziet ziedotājs Ojārs Štāks. (1925. – 2011.)

                                                              Trīs saujas vasaras, dzimtenes vasaras
                                                      Dodiet man līdzi, kad saule šī riet.
                                                    Nevajag nopūtu, nevajag asaru!
                                                         Klusu...Lai kamene ķimenēs dzied.

                                                    (Ā.Elksne)

 
Ojārs Štāks

Šī gada 3. augustā Mūžības ceļā devies Ojārs Štāks, tālajā Mičiganā dzīvojošs latvietis, ilggadējs Vītolu fonda draugs un atbalstītājs.

Paskatoties zvaigžņotajās augusta debesīs, ir pavisam viegli noticēt, ka nu starp mirdzošajiem miljoniem ir par vienu zvaigzni vairāk. Ojārs Štāks turpmāk šo pasauli un mūsu darbus vēros no tāda augstuma un tāluma, kas šīszemes ļaudīm mūžam būs neaizsniedzamas. Bet viens no viņa sapņiem nu gan ir piepildījies – no šīs starojošās bezgalības beidzot tik skaidri saskatāma sirdij visu mūžu mīļā Latvija – gan dzimtā Rīga un Torņkalna klusās ieliņas, kur pavadīta bērnība, gan jaunības pilsēta Liepāja, gan patlaban tik zeltainās rudzu druvas un pirmās asteres saulītes dārzos.

Ojārs Štāks savu Tēvzemi atstāja Otrā pasaules kara laikā, nokļuva Vācijā, bet kopš 1949. gada par viņa mītnes zemi kļuva ASV. Amerika ir laipna zeme – tā dāvāja mājas bez dzimtenes palikušajam, savukārt Ojārs Štāks šai zemei atdeva savu pašaizliedzīgo un godīgo darbu. Bet viņa sirds tomēr palika te, šai zemē, kur aizsākās viņa gaitas tālajā pasaulē.

1988. gadā, beidzis aktīvā darba gaitas, Ojārs iegādājās privātmāju ciemā ''LATVIJA'' pie Garezera, Mičigānas pavalstī. Viņš izpelnījās ciemata ļaužu cieņu, jo bija draudzīgs, atsaucīgs un darbīgs. Vairākkārt viņam bija iespēja apciemot Latviju – pabūt gan sev tuvajās pilsētās, gan atkal izbaudīt lauku neatkārtojamo skaistumu. Taču īpašu prieku viņam sagādāja savulaik apmeklētie Vispārējie latviešu Dziesmu svētki, kas reizē ar debesīs aizskanējušo dziesmu kārtējo reizi apliecināja, ka viņa tautieši viņu kopīgajā dzimtenē ir pārliecināti, ka ‘‘..augšā celsies Gaismas pils!” Arī Ojārs Štāks vēlējās sniegt savu ieguldījumu latviešu jaunās paaudzes gara gaismas veidošanā, tāpēc 2005. gadā nolēma dibināt stipendiju, uzticēja to administrēt Vītolu fondam un allaž lepojās, ka spēj atbalstīt jauniešus izglītības iegūšanā.

Latvija Ojāram Štākam tālajā Mūžības ceļā nespēj dot daudz – vien šīs trīs saujas viņa dzimtenes vasaras, daudz, daudz mīlestības un bezgalīgu pateicību par uzticēšanos.

05.08. Fondā viesojas Latviešu fonda priekšsēdis Valdis Bērziņš, ziedotāja Biruta Heistere, ASV dzīvojošā latviete Rūta Straujups.

 
                                Latviešu fonda biedri                                                  Biruta Heistere  

08.08. Fondā viesojas ziedotājs Uldis Streips, pagarina sadarbības līgumu, ziedojot vecāku Hugo un Eleonoras Streipu piemiņas stipendijai un uzdāvina trīs biļetes uz „Čikāgas piecīšu” noslēguma koncertu Nacionālajā teātrī.


Uldis Streips

09.08. Fondā viesojas ziedotājs Edvīns Samulis un noslēdz sadarbības līgumu par trim jaunām stipendijām.


Edvīns Samulis

10.08. Fondā viesojas ziedotājs Guntars Kokorēvičs un pagarina sadarbības līgumu par trim stipendijām.

 
Guntars Kokorēvičs

11.08. Fondā viesojas ELJA50 stipendiju koordinatore Vija Zauere Hjūza un tiekas ar stipendiātu Valteru Kalnaču.


Vija Zauere Hjūza ar stipendiātu Valteru Kalnaču

11.08. Vītolu fonds paraksta līgumu ar Viedu Šelliju par ziedojumu Ls 35 000 mātes Veltas Skultānes piemiņas stipendijai.


Vieda Šellija un Velta Skultāne

17.08. Ziedotāji Gunārs un Ināra Reiņi tiekas ar saviem stipendiātiem Vītolu fondā, pēc tam ielūdz jauniešus pusdienās restorānā „Čarlstons”.


Gunārs un Ināra Reiņi ar stipendiātiem

18.08. Fondā viesojas un ar savu stipendiātu tiekas ziedotāji Andrejs un Silvija Zeltkalni no Kanādas. Andrejs ir izcils fotogrāfs, un ik gadus VF birojs uz Ziemassvētkiem saņem Andreja gatavoto kalendārs.


Andrejs un Silvija Zeltkalni ar stipendiātu Matīsu Klāsonu un VF valdes priekšsēdētāju Vitu Diķi

19.08. Fonda dibinātāji Vilis un Marta Vītoli svin Zelta kāzas. Ielūgumos viesiem lūgts dāvanu vietā ziedot Viļa un Martas Vītolu Zelta kāzu stipendijai.


Vilis un Marta Vītoli

22.08. Fondā viesojas Adelaides Latviešu biedrības priekšnieks Bruno Krūmiņš un Velta Voitkuns. Pirms mājupceļa Bruno Krūmiņš tiekas ar saviem stipendiātiem Māri Balodi un Miķeli Cukuru. Jaunieši saņem skaistas dāvanas no Austrālijas, savukārt Māris uzvirpojis dāvanā skaistu trauku.


No kreisās: Vilis Vītols, Velta Voitkuns, Vita Diķe, Bruno Krūmiņš

24.08. Fondā viesojas Lielvārdes novada projekta vadītāja Ilze Kreišmane un paraksta sadarbības līgumu.


Ilze Kreišmane

25.08. Vītolu fonda padomes sēde.

25.08. Fondā viesojas ziedotājs Viesturs Neimanis, tiek parakstīts līgums par 2 jaunām stipendijām.


Viesturs Neimanis

31.08. Vītolu fonds kopā ar SEB banku organizē preses konferenci . SEB bankas preses relīzi lasiet šeit


SEB Bankas prezidents ar stipendiātiem

ZIEDOTĀJI AUGUSTĀ

Ziedotāji 
2011.gada augustā 
   
 Ziedotājs /Stipendijas nosaukums/ Ziedojums*  
[Ls]
   
Andris Kļaviņš / EUR 50 000.00 - LVL 35 140.20**/  NK 35 430,00
Danske bank A/s filiāle Latvijā 13 650,00
"Apsīte" SIA 5 350,00
"Pure food", SIA 5 350,00
SEB banka A/s 5 100,00
Juris Vītols 4 280,00
Sydney Latvian Society,Ltd 4 173,00
Edvīns Samulis  3 210,00
Sarmīte Astrīde Andersone - Šveice  /Viļņa Šveic Stip./  3 150,00
Kristine Z.Anstrats / $ 5 600.00- LVL 2 755.20**/ 2 814,00
SEB Wealth Management A/s 2 800,00
Viesturs  Neimanis 2 140,00
ZIEDOT fonds /Draugu stip./  2 000,00
Aivars Saulītis / EUR 2 350.30 -  LVL 1 651.80**/ 1 665,42
DV Vašingtonā ASV /Jaunsarga stip./ 1 461,00
Vilis Vītols /Viļa un Carolīnas stip./  1 400,00
Toms  Siliņš 1 400,00
Inta Ķirse  1 400,00
Ēriks Grūbe /Mērķziedojums Ē. Grūbes stip./  1 400,00
Leopoldo Klišāns 1 400,00
"Inflekss" SIA 1 400,00
Anita Andrejeva /Georga un Anitas Andrejevu stip./ 1 071,00
Talsu novada fonds  1 070,00
ERGO LATVIJA AAS 945,00
Lāris Nikolajs Grava /Sigurda Gravas piemiņas stip./  700,00
Pēteris Pētersons /GBP 847.5 - LVL 679.70** ALIF/ 673,42
Anna Gobzeme /Briseles latviešu stip./  280,00
Oregon Latvian Society /$ 395 - LVL  192.76**/ 198,49
Juris  Petričeks /Petričeku piemiņas stip./  140,00
Ileane Elza Bolšaite  100,00
Agrita Krieviņa / B. Rubesa piemiņas stipendijai/ 20,00
Viļa un Martas Vītolas Zelta kāzu jubilējā 
Astrīda Jansone /$ 2 500 - LVL 1 245.00**/ 1 227,50
Andris  Kronbergs 500,00
Guntars   Paškevičs 500,00
Rasma  Nariņa  un Uldis Kariņi 150,00
Ģirts Zeidenbergs 100,00
Kārlis  Kupčs 100,00
Pēteris Paulis Bolšaitis 100,00
Uldis Mārtiņš  Klauss un Irēna Pārupe  100,00
Viesturs un Lidija  Neimaņi 100,00
Vija  un Guntis Belēviči 100,00
Uldis un Ilze Šterni 70,04
Velta  Voitkuns /AUD 100 - LVL 50.60**/ 51,06
Ainārs Fogels 50,00
Artūrs Krišjānis  un Anda Kariņi 50,00
Dainis  Babulis 50,00
Dzelme un partneri SIA 50,00
Edgars  Kots 50,00
Eva   Mārtuža 50,00
Ilmārs  Mežs 50,00
Juris  Cīrulis 50,00
Toms un Una  Baumaņi 50,00
Valters un Inta  Nollendorfi 50,00
Raimonds  Saulītis 40,00
Mārtiņš  Mārtužs 10,00
Žanete  Mārtuža 10,00
Jura Beņķa 60.g. Jubilejā 
Ilze Anita  Andersone 703,50
Selga Beņķe 200,00
Pēteris Termanis 30,00
Annas Pāvulānes piemiņas stipendija 
Aleks un Ilze Pāvulāns 50,00
Lisa Amvall 15,00
Latvijas Zonta Kluba Stipendija 
Rīgas Zonta Klubs 250,00
Valmieras Zonta Klubs 70,00
 Kopā LVL  111 148,43
** Pēc Latvijas Bankas kursa   
MK  Nr.585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” 9. pantā norādīts, ja darījums notiek  ārvalsts valūta, tajā norādītās summas iegrāmatošanai pārrēķina latos pēc Latvijas Bankas ** noteiktā attiecīgās ārvalsts valūtas kursa,  ko gada beigās norāda uzņēmuma Gada pārskatā. Komercbankas veic  konvertāciju pēc tās dienas ārvalstu valūtas kursa *, un tas var atšķirties no Latvijas Bankas noteiktā kursa.
   
Grāmatvede:  /L.Liepa/
  2011.08.01

Paldies ziedotājiem!

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums