Arhīvs

FEBRUĀRIS- 2012

No 15.01. līdz 01.04. notiek kandidātu pieteikšanās 2012./2013. mācību gada stipendijām. Informācija un anketa www.vitolufonds.lv sadaļā: Kā pieteikties stipendijai.

Sēru vēsts. 20.02. Mūžībā aiziet Māra Saulīte. Atvadu vārdus Mārai Saulītei lasiet šeit.


Māra Saulīte

 

01.02. ERGO organizē saviem stipendiātiem pasākumu Rīgas biržas Mākslas muzejā.

   

 

 

08.02. Fondā viesojas Ziedotājs Toms Siliņs un intervē  kandidātus tēva Prof.Edgara Imanta Siliņa piemiņas stipendijai.


Toms Siliņš

09.02. Fondā viesojas ziedotājs Pēteris Bolšaitis un SIA” Lāčplēša centra” pārvaldniece Nora Cukermane. Tiek  pagarināts sadarbības līgums.

             
                    Pēteris Bolšaitis                                      Nora Cukermane
 

13.02. Rīgas Hanzas Rotari klubs ielūdz pusdienās Fonda valdes priekšsēdētāju V. Diķi un stipendiātu Leo Vegneru. Vita Diķe  Rīgas Hanzas Rotari klubam  prezentē  Vītolu fonda darbu 2011.gadā. 


Rīgas Hanzas Rotari kluba biedri

14.02. Mīlestības diena.

,,Mēs esam tik jauni, cik jauni ir mūsu sapņi…’’

 S.Claiborne

Latvijā sen nav baudīta tāda ziema - gan nežēlīga  sala stindzināta, gan neaprakstāmi skaista brīžos, kad saules stari vissīkāko ledus atlūzu pārbur burvīgā dārgakmenī un apsarmojušie koku zari šķiet piebērti neskaitāmiem dārgiem kristāliem. Šis brīnišķais skaistums apliecina, ka līdzsvars vērojams it visur - gan dabā, gan ik cilvēka dzīves ritumā, kad skumju pilni brīži un neveiksmes mijas ar prieku par paveikto, sapņu piepildījumu, par saņemto un citiem sniegto mīlestību.

Mīlestība allaž ir vadījusi arī Vītolu fonda darbu, tā acīm ļāvusi kļūt redzīgākām, ausīm dzirdīgākām, atvērusi neskaitāmas dvēseles un tik daudziem ļāvusi piepildīt sapņus.

Lai  Jums nepietrūkst sapņu, prieka un mīlestības!

 

16.02. Fondā viesojas ziedotājs Juris Petričeks.


Juris Petričeks

16.02. Ziedotājs Arnis Apsītis tiekas ar SIA” Apsīte” un SIA „ Kurekss” stipendiātiem viesnīcas „Rīga” restorānā „Palm Garden”.


Arnis Apsītis ar stipendiātiem

17.02. Fondā viesojas ziedotājs Jānis Grāmatiņš.


Jānis Grāmatiņš

 20.02. Fondā viesojas ziedotājs Edvīns Samulis.


Edvīns Samulis

23.02. Fondā viesojas un ar savām stipendiātēm tiekas  ziedotājs Viesturs Neimanis.


Viesturs Neimanis

29.02. Februārī Vītolu fondam ir ziedojuši: SIA "Kurekss", ERGO, Pēteris Bolšaitis, SIA "Lāčplēša centrs", Ausma Pāvulāne.

   

ZIEDOJUMI FEBRUĀRĪ

Ziedotāji 
2012.gada februāris
   
 Ziedotājs /Stipendijas nosaukums/ Ziedojums*  
[Ls]
   
Kurekss, SIA 5350,00
ERGO Latvija AAS 1680,00
Pēteris Paulis Bolšaitis 1400,00
Lāčplēša centrs, SIA 1400,00
Juris  Petričeks / Jevgenija un Olgas Petričeku piemiņas stip./  140,00
Juris Steprans /Viļņa Plūmes piemiņas stip. $ 229.35 -LVL 120.64**/ 117,91
Ausma  Pāvulāne /Annas Pāvulānes piemiņas stipendijai/ 100,00
Spīgulis un Kukainis, ZAB 100,00
Agrita Krieviņa  /Bruņa Rubesa piemiņas stip./ 20,00
 Kopā:   10 307,91
** Pēc Latvijas Bankas kursa   
MK  Nr.585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” 9. pantā norādīts, ja darījums notiek  ārvalsts valūta, tajā norādītās summas iegrāmatošanai pārrēķina latos pēc Latvijas Bankas ** noteiktā attiecīgās ārvalsts valūtas kursa,  ko gada beigās norāda uzņēmuma Gada pārskatā. Komercbankas veic  konvertāciju pēc tās dienas ārvalstu valūtas kursa *, un tas var atšķirties no Latvijas Bankas noteiktā kursa.
   
Grāmatvede:  /L.Liepa/
  2012.03.01

Paldies ziedotājiem! 

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums