Arhīvs

JANVĀRIS - 2012

No 15.01. līdz 01.04. notiek kandidātu pieteikšanās 2012./2013. mācību gada stipendijām. Informācija un anketa www.vitolufonds.lv sadaļā: Kā pieteikties stipendijai.

Jaunums:

  • Aivara Andersona ģimenes stipendija
  • Voldemāra  Pamovska piemiņas stpendija
  • Pauderu ģimenes stipendija
  • Ausmas un Kārļa Bļodnieku stipendija

03.01. Fondā viesojas ziedotājs Jānis Andersons, kurš slēdz līgumu par divām jaunām tēva Aivara Andersona ģimenes stipendijām.


Aivara Andersona ģimenes stipendiāti 

6.01. Latvijas Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā tikās nevalstiskās organizācijas Zonta International Latvijas Zonta klubu pārstāves no Rīgas, Jelgavas, Valmieras, Bauskas, Ogres, pasākuma viesi un 2011./2012.mācību gada Zonta organizācijas stipendiātes: Anda Meikališa, Anete Kļaviņa, Eva Dručka, Aleksandra Jakušenko, Krista Pētersone un Laura Kļaviņa.

Pasākumā sveica arī Jelgavas Valsts Ģimnāzijas angļu valodas skolotāju Sarmīti Bukbārdi par viņas ieguldījumu Zonta vidusskolnieču eseju konkursa organizēšanā un atbalstīšanā. Suminot skolotāju Bukbārdi, Latvijas Zontas pateicas vidusskolas skolotājiem, klašu audzinātājiem un it īpaši, angļu valodas skolotājām, kas sniedz saviem audzēkņiem zināšanas, attīsta viņu talantu un spējas, iedrošina iesaistīties konkursos, apliecināt sevi, gūt panākumus, uzvarēt un īstenot savus sapņus. Latvijas Zontas lepojas ar Zonta stipendiju ieguvējām –  talantīgām, čaklām un skaistām meitenēm, kas alkst zināšanas un apgūst mācības, veido krāsainus un neizmirstamus savas dzīves rakstus.


Latvijas Zonta klubu pārstāves ar stipendiātēm

 

12.01. Ausmas un Kārļa Bļodnieku stipendija.

 ,,Aiziet var, bet ne mūžam tik tālu, lai caur ziediem un puteņu vāliem neskanētu atmiņu balss.’’

(Rainis)


Ausma Bļodniece 

 Neviens no mums nav pasargāts ne no Likteņa triecieniem, ne no neizskaidrojamām nejaušībām, taču jāapzinās, ka ir kas varenāks – tā ir drosme, izturība un prasme mūžu nodzīvot skaisti, dāvājot līdzcilvēkiem prieku ar savu esamību un apzinoties, cik grūta, bet tomēr cik skaista ir dzīve.

Ausmai Blodniecei Liktenis ir daudz dāvājis un ļoti daudz ņēmis, tāpēc jo īpaši apbrīnojama ir viņas  neatslābstošā vēlme darīt labu, sniegt atbalstu un palīdzēt ne tikai tautiešiem tālajā mītnes zemē Austrālijā, bet arī jauniešiem Latvijā, viņas mūžam mīlētajā Tēvzemē.

Vairāk par Ausmas Bļodnieces dzīvesstāstu lasiet šeit.

 

20.01. Anglijas Latviešu izglītības fonda pasākums.


Andrejs un Dulcie Ozoliņi ar stipendiātiem

 Atskatu uz 20.janvāra pasākumu un stipendiātu atsauksmes lasiet šeit.

23.01. Tiek dibināta Voldemāra Pamovska piemiņas stipendija

,,Ir svarīgi, lai kaut kur paliktu tas, ar ko cilvēks dzīvojis. Paražas. Ģimenes svētki. Un atmiņu mājas.
Svarīgi ir dzīvot, lai atgrieztos.’’ (Antuāns de Sent-Ekziperī )

 


Aina un Voldemārs Pamovski

Tur, kur maza upīte čalodama steidzas, lai pasniegtu roku skaistulei Gaujai un sveicinātu zilos Vidzemes mežus, ir Līgatne, Latvijas viskalnainākā pilsēta. Te egļu galotnes sliecas debesīs, te sarkanas klintis ar noslēpumainām alu mutēm, te Remdēnkalns, Pluču kalns, Rīgas kalns un sava Zaķu sala ,te no šaurajām mazpilsētiņas ielām un namiem lūkojas gadi un stāsta par tās ļaudīm- gan tiem, kas šobrīd te aug, lai nākotnē nestu Līgatnes un Latvijas vārdu pasaulē, gan par tiem, kuriem šī pilsēta, neskatoties uz tālumā ritošo mūžu, joprojām  ir palikusi sirdī – arī Ainai Pamovskai, Voldemāra Pamovska piemiņas stipendijas dibinātājai.

Janvārī Vītolu fondu priecēja ziņa, ka, pateicoties Ainas Pamovskas kundzes dāsnumam un vēlmei saglabāt dzīvesbiedra  piemiņu, augstāko izglītību medicīnā nu būs lemts iegūt kādam Līgatnes novadā dzīvojošam jaunietim.

Aina un Voldemārs Pamovski dzimuši un auguši Latvijā. Aina ir dzimusi un bērnību pavadījusi Līgatnes pagastā, tāpēc šīs novads viņai ir tuvs un mīļš.  Jaunība pavadīta Rīgā. Kā vēlāk izrādījies, toreiz turpat netālu, blakus ielā, dzīvojis arī Voldemārs, taču abi satikās un nodibināja ģimeni tālumā - Amerikā, Oregonas pavalstī.

Gan Aina, gan Voldemārs savu darba mūžu veltījuši medicīnai. Aina ir medicīnas doktore. Vēlme palīdzēt cilvēkiem, atvieglot ciešanas un sniegt cerību allaž ir bijusi neatņemama viņu dzīves daļa. Viņi vienmēr ir zinājuši, ka nav labāku zāļu par cerību, un to nu tagad Ainas kundze vēlas sniegt jaunietim, kurš izvēlējies viscildenāko un visgrūtāko profesiju.

Atmiņas parasti glabājas pašos sirds dziļumos, bet laiku pa laikam tās par sevi atgādina- par bērnības ziemām ar saliem un kupenām, par pīrāgu un krāsnī sprakšķošas malkas smaržu, par māmiņas adītiem dūrainīšiem un silto tēta klēpi. Tās stāsta par garajā un skaisti dzīvotajā mūžā gūto un zaudēto, par šķiršanās sāpēm un par prieku, kas rasts, darot laimīgus citus. Tādu cilvēku Ainas un Voldemāra Pamovsku dzīvē bijis ne mazums, bet nu viņiem piepulcēsies arī puisis vai meitene no zemes, kur palikusi sirds- no Tēvzemes.

 

28.01. Priecīga ziņa no Sandras Kalnietes stipendijas saņēmēja Otto Tabuna - pats stipendiāts un viņa vidusskolas vēstures, politikas un tiesību skolotāja Gunita Smiltāne tika apbalvoti ar Draudzīgā Aicinājuma fonda medaļu par izcilajiem starptautiskajiem mācību sasniegumiem, pārstāvot Latvijas Republiku ārzemēs. Balvas pasniedza bijušais Latvijas Republikas prezidents Guntis Ulmanis. Svinīgais pasākums norisinājās Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā 27.janvārī, sagaidot Kārļa Ulmaņa 1935.gadā iedibināto Draudzīgā Aicinājuma dienu.


Stipendiāts Otto Tabuns ar skolotāju Gunitu Smiltāni un LR bijušo prezidentu Gunti Ulmani

 

28.01. Bijušais "Māras bankas" (tagadējā "Danske Banka") stipendiāts un LLU absolvents Uldis Šalajevs ir kļuvis par mecenātu, ziedojot paša pelnītos līdzekļus citu jauniešu atbalstam studijās Latvijas Lauksaimniecības universitātē.


No kreisās: U.Šalajevs un LLU Attīstības fonda valdes priekšsēdētājs Arnis Mugurēvičs
Foto: Gita Ogņeva

Vairāk par Uldi Šalajevu un viņa dibināto stipendiju lasiet http://www.attistibasfonds.llu.lv/stipendijas/ulda-salajeva-stipendija/

31.01. Janvārī Vītolu fondam ir ziedojuši: Visvaldis un Māra Sniedzes, Dr.Voldemārs Gulēns, Juris Kozlovskis, Hrgetič ģimene, Arnis Apsītis, ERGO, Guntars Kokorevičs, Aivars Slucis un biedrība ELJA 50.

   

   

 

 

ZIEDOJUMI JANVĀRĪ

Ziedotāji 
2012.gada janvāris
   
 Ziedotājs /Stipendijas nosaukums/ Ziedojums*  
[Ls]
   
Visvaldis Sniedze / EUR 69 885.50 - LVL 49 115.81 **/ 48901,02

Latvian Relief and development fund/Dr. Voldemars Gulens CAD 5465 - LVL 2 888,25**

Māris Pauderis CAD 20 000 - LVL 10 570,00**/

13458,25
Juris Kozlovskis 535,00
Māra Hrgetič /Mērķziedojums Hrgetič stipendijām / 8400,00
Juris  Petričeks / Jevgenija un Olgas Petričeku piemiņas stip./  140,00
Aldis   Labinskis /V. Plūmes stip./ 100,00
Apsīte,SIA 5350
ERGO LATVIJA AAS 1680
Investīciju risinājumi, SIA 2000
Aivars Slucis /$ 8 000 - LVL 4 400**/ 4371,2
Ausma  Bļodnieks / AUD 4 990.10 - LVL 2 834.38**/ 2817,41
ELJA 50, Biedrība 1400
Kopā:           89 152,88
** Pēc Latvijas Bankas kursa   
MK  Nr.585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” 9. pantā norādīts, ja darījums notiek  ārvalsts valūta, tajā norādītās summas iegrāmatošanai pārrēķina latos pēc Latvijas Bankas ** noteiktā attiecīgās ārvalsts valūtas kursa,  ko gada beigās norāda uzņēmuma Gada pārskatā. Komercbankas veic  konvertāciju pēc tās dienas ārvalstu valūtas kursa *, un tas var atšķirties no Latvijas Bankas noteiktā kursa.
   
Grāmatvede:  /L.Liepa/
  2012.02.01

Paldies ziedotājiem! 

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums