Arhīvs

JŪNIJS - 2011

  • Emīlijas Desainis stipendija
  • Mecenātu Borisa un Ināras Teterevu stipendija mūzikā
  • Prof. Edgara Imanta Siliņa piemiņas stipendija
  • Elgas Rodzes - Ķīselis piemiņas stipendija
  • Veltas Skultānes piemiņas stipendija
  • Hugo Karlssona piemiņas stipendija
  • Sidnejas Latviešu biedrības stipendija

02.06. Ziedotājs Jānis Strautnieks tiekas ar saviem stipendiātiem viesnīcas „BERGS” bibliotēkā. Vairāk par Jāņa Strautnieka dibināto stipendiju sievas Dagnijas piemiņai un par tikšanos ar jauniešiem lasiet Astrīdas Jansones rakstā šeit. 


Jānis Strautnieks ar stipendiātiem

03.06. Fondā viesojas Eleonora Sturma no ASV. Tiek izlemts dibināt Elzas Ķezberes stipendiju.


Eleonora Struma

 

03.06. Mērķziedojums no Aivara Sluča stipendijām.


Aivars Slucis

03.06. Fondā viesojas Margita Kanbergs no Kanādas. Viņa izlēmusi dāvināt fondam Jelgavas novadā  zemi. Tiek noslēgts līgums par Viktora Aleksandra Kanberga piemiņas stipendiju.


Margita Kānbergs, Guntis Ošmucnieks

06.06. Mērķziedojums ELJA 50 stipendijai. 


ELJA 50

07.06. Jāņa Brežinska mēŗkziedojums sievas Zelmas Grīnfelds-Brežinskis piemiņas stipendijai.


Jānis Brežinskis un Zelma Grīnfelds-Brežinskis

08.06. Ziedotāja Emīlija Desainis no ASV  dibina stipendiju LLU Meža fakultātes studentam.

08.06. Mērķziedojums no Saginavas Latviešu kluba.


Saginavas Latviešu kluba biedri

09.06. Fondā viesojas ziedotājas Natālijas Neiburgas dēls Ivars Neiburgs. Viņš tiekas ar savas ģimenes stipendiātu Andi Jarganu. Tiek pagarināts sadarbības līgums par divām stipendijām nākošam mācību gadam. Otra  stipendija novēlēta Alūksnes  novada jaunietim/ei.


Ivars Neiburgs ar stipendiātu Andi Jarganu

 

09.06. Fondā viesojas ziedotājs Jānis Kārkliņš  un pagarina sadarbības līgumu nākošam mācību gadam.


Jānis un Valda Kārkliņi

10.06. Mūsu ziedotājs Kārlis Cerbulis ar ģimeni un P.Dz.Kalniņa ģimene, sveicot draugu Vitautu Paškēvicu 60 gadu jubilejā, dāvanas vietā ziedo Draugu stipendijai Ls 500.

14.06. Tikšanās ar PBLA priekšnieku Mārtiņu Sausiņu. Tiek pārrunāta nākošā gada sadarbība.


Mārtiņš Sausiņš

 

14.06. Fondā viesojās ziedotājs  Edgars Voļskis ar sievu. Viņi izlēmuši savu ģimenes stipendiju pasniegt Pļaviņu vidusskolas izlaidumā.

15.06. Mērķziedojums no Rodžera Smita un Ineses Auziņas-Smitas savas ģimenes stipendijai.


Rodžers Smits un Inese Auziņa-Smita ar stipendiāti Alisi Ostrouhovu

15.06. Fondā viesojās ziedotājas Inta Briedis un  Māra Jansone no Kanādas.


No kreisās: Anda Kļaviņa un Inta Briedis

16.06. Fonda viesojas Toms Siliņš. Kopā ar ģimeni ir pieņemts lēmums dibināt  tēva  Prof.Edgara Imanta Siliņa piemiņas stipendiju.


Ilze un Toms Siliņi

18.06. Vidusskolās izlaidumos pārsteigumu piedzīvo vairāki ši gada kandidāti. Ziedotāji Sarmīte Plūme kopā ar jaunāko dēlu Artūru piešķir Viļņa Plūmes stipendija Aizkraukles novada attīstībā  Aizkraukles vidusskolas absolventei Jūlijai Šapolovskai. Edgars Voļskis savu ģimenes stipendiju piešķir izlaidumā Aritai Lukss, Krogzemju dzimtas stipendiju izlaidumā saņem Rihards Štāls, Latvijas Zontu klubs šogad stipendiju pasniedz Ogres novada jaunietei Andai Meikališai.


Viļņa Plūmes stipendijas Aizkraukles attīstībai iegūvēja Jūlija Šapolovska ar Sarmīti un Artūru Plūmēm 

20.06. Mērķziedojums no Andrieva Eiches savas sievas Dainas Eiches piemiņas stipendijai.


Andrievs Eiche

21.06. Tiek pagarināts sadarbības līgums ar uzņēmumu „ERNST & YOUNG BALTIC” SIA .


SIA "ERNST & YOUNG" pārstāvji ar stipendiātu Rolandu Krumbergu

21.06. Fondā viesojas  Raimonds Krauklis no Austrālijas. Viņš paziņo, ka kopā ar Pēteri Srungu  kā testamenta izpildītāji dibinās Elgas Rodzes - Ķīselis piemiņas stipendiju.

26.06. Ziedojums no Andra Smilgdrīva Briseles latviešu stipendijai.


Andris Smilgdrīvs

27.06. Tiek parakstīts sadarbības līgums ar nodibinājumu „Borisa un Ināras Teterevu fonds”  par mērķziedojumu Mecenātu Borisa un Ināras Teterevu stipendiju mūzikā.


No kreisās: stipendiāte Elīna Bukša, Hermaņa Brauna fonda direktore Inna Davidova, mecenāti Boriss un Ināra Teterevi

29.06. VF ir saņēmis testamentāru novēlējumu no Anglijā dzīvojošās Veltas Skultānes, kurā  Vītolu fondam tiek novēlēta 1/3 daļa no  īpašuma Āgenskalnā.  Tiek dibināta Veltas Skultānes  piemiņas stipendija Baltu filoloģijas studentam/-ei. Fondā viesojas  Veltas Skultānes meita, lai pārrunātu ar testamentu saistītos jautājumus.

30.06. Ziedotāja Indra Rozentals no Kanādas atsūtījusi rotaļlietas. Tās tiks nosūtītas Latvijas bērnu namos dzīvojošiem bērniem!

30.06. Ziņa no mācītāja Ivara Bērziņa no ASV – Amerikā dzīvojošais Hugo Karlsson ir atstājis testamentu, kurā daļu no savā dzīvē sapelnītā novēl stipendiju fondam. Paldies Latviešu evaņģēliski luteriskai baznīcai Amerikā (LELBA) un  īpaši kasierim Vilmāram Beiniķim, kas palīdz ziedojumu nogādāt Latvijā.  Ziedojums tiks nolikts Hugo Karlssona  stipendiju fonda neaizskaramajā kapitālā un  no iegūtiem procentiem ik gadus tiks izmaksātas stipendijas.

 

ZIEDOJUMI JŪNIJĀ

Ziedotāji 
2011.gada jūnijā 
   
 Ziedotājs /Stipendijas nosaukums/ Ziedojums*  
[Ls]
       
Aivars Slucis /Latvijas brīvības Fonds  $ 47 500 - LVL 23 465**/ 23 441,25
Jānis Brežinskis /CAD 9 965/ 4 887,83
Pēteris Āboliņš /Saginavas latviešu stipendija/  2782,00
Margita Kānberga /Zeme Jelgavas novadā/  2127,00
Natālija  Neiburgs 2 060,00
Inese Auziņa  un Rodžers Smiti 1 500,00
Ruta Straumanis / Emīlija Desainis (ASV) $ 3000 - LVL 1443**/ 1 480,50
Ernst&Young Baltic, SIA 1400,00
Akadēmiskā vienība, Austrums /Andrievs Eiche/ 1400,00
Lunds Zontaklubb / SEK 14 850 - LVL 1 173.15/ 1 143,45
Jānis Kārkliņš  1070,00
ERGO Latvija AAS 945,00
Juris Steprans / $ 988.19 - LVL 475.32**/ 487,67
Aizkraukles reģionālā Tautskola 300,00
Andris Smilgdrīvs  / Briseles latviešu stipendija/   280,00
Jānis Ķirsis  260,00
Māris Matrevics /Draugu stipendija/  200,00
Kārlis Jānis Ātrens / Kārļa Ātrena jubilejas fondam/ 115,00
Ileane Elza Bolšaite  100,00
ELJA 50,Biedrība /elja 50 stipendija/  84,65
Agrita Krieviņa/ B. Rubesa piemiņas stipendijai/ 20,00
Draugu stipendija   
Kārlis Andrejs Cerbulis un P. Dz Kalniņa ģimene / Atdzīmējot Vitauta Pašauska 60.g. Jubileju/  500,00
Rita G Seja /$ 480 - LVL 234.72**/ 236,88
Viļņa Plūmes piemiņas stipendija   
Baiba un Artūrs Plūmes 215,00
Māris Plūme 200,00
Anna Teivāne  167,59
Juris Letinskis  50,00
 Kopā LVL  47 453,82
** Pēc Latvijas Bankas kursa   
MK  Nr.585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” 9. pantā norādīts, ja darījums notiek  ārvalsts valūta, tajā norādītās summas iegrāmatošanai pārrēķina latos pēc Latvijas Bankas ** noteiktā attiecīgās ārvalsts valūtas kursa,  ko gada beigās norāda uzņēmuma Gada pārskatā. Komercbankas veic  konvertāciju pēc tās dienas ārvalstu valūtas kursa *, un tas var atšķirties no Latvijas Bankas noteiktā kursa.
   
Grāmatvede:  /L.Liepa/
  2011.07.04

Paldies ziedotājiem! 

 

 

 

How to find us?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Contact us