Arhīvs

MAIJS - 2011

Jaunums:

  • Viļņa Plūmes piemiņas stipendija Aizkraukles attīstībai
  • Sandras Pētersons-Ādolfa Sīļa stipendija
  • Edwarda Dunēna-Ādolfa Sīļa stipendija
  • Jevgenija un Olgas( dzim.Rubenes) Petričeku piemiņas stipendija

02.05. Fonda viesojas ziedotājs Jānis Andersons. Viņš ir izlēmis vēl vienu stipendiju piešķirt maģistratūrā studējošam jaunietim/ei.

03.05. Tikšanās ar ziedotāju Ādolfu Sīli. Arī šoreiz ziedotājs ieradies Latvijā ar  ziedojumu fondam. Viņš ir testamenta izpildītājs Sandrai Pētersonei un Edwardam Dunēnam. Viņi ir vēlējuši daļu no testamentā atstātiem līdzekļiem ziedot maznodrošinātu jauniešu izglītībai Latvijā.

Sandra Pētersons ieceļoja Anglijā 1947. gadā, strādājusi dzelzceļu pārvaldē par rasētāju, bijusi Ādolfa Sīļa ģimenes draudzene. Visu mūžu ziedojusi dažādiem labdarības projektiem, bijusi DV biedre Straumēnu nodaļā. Dzīvoja viena  netālu no Straumēniem. 2010. gadā īsi pirms Ziemassvētkiem aizgājusi mūžībā. Ādolfs Sīlis kā testamenta izpildītājs, pēc viņas norādījumiem  ziedo bijušajiem leģionāriem.

Edwards Dunēns dzimis Vidzemē, trimdā Anglijā  dzīvoja viens, tikai trīs nedēļas pietrūka līdz apaļiem 100 gadiem, bija liels patriots, daudz izglītojās pašmācības ceļā. Pēdējos gadus pavadīja „Straumēnos”. Savā testamentā novēlēja naudu Latvijai. Bija DV Straumēnu nodaļas biedrs. Ar Ādolfu iepazinās tuvāk pensijas gados, bija ļoti inteliģents, daudz lasīja, patīkams sarunu biedrs.


Ādolfs Sīlis 

03.05. Māra Gaiļa mērķziedojums ģimenes stipendijai. 


Māris un Zaiga Gaiļi

05.05. Padomes sēde. Tiek apstiprināts 2011./2012.mācību gada kandidātu saraksts. Pieteikumu skaits - 445.

Nr.  

Statuss  

Skaits

1.

Bāreņi

24  

2.

Audzina viens no vecākiem

141  

3.

Vidējie ienākumi uz 1 ģimenes locekli ir zem LVL 50

34  

4.

Vidējie ienākumi uz 1 ģimenes locekli ir no LVL 50 līdz LVL 100

108  

5.

Vidējie ienākumi uz 1 ģimenes locekli ir virs LVL 100

77  

6.

Vidējā atzīme ir zem 7.5 ballēm:

               no 7.1 līdz 7.5

               Zem 7

 

18 

 

7.

Īpašie gadījumi

34  

8.

Pēc termiņa dokumentus iesniegušie kandidāti

2 

  Kopā: 445

 

09.05. Fonda dibinātāji Vilis un Marta Vītoli piedalās ALA 60. Kongresā ASV. Vilis Vītols uzstājas kongresā ar svētku  runu.

10.05. Fondā viesojas Sarmīte Plūme ar dēlu Mari Plūmi. Ģimene ir izlēmusi dibināt vīra  un tēva, ilggadējā Aizkraukles novada domes priekšsēdētāja Viļņa Plūmes piemiņas stipendiju, kas tiktu novēlēta jaunam censonim no Aizkraukles. Vairāk par Viļņa Plūmes piemiņas stipendiju Aizkraukles attīstībai lasiet šeit.


Vilnis Plūme

10.05. Fondā viesojas ziedotāja Sarmīte Andersone Šveics.


Sarmīte Andersone Šveics

12. 05. Fondā viesojas ziedotāji Atis un Balva Bredovski no Kanādas.


Atis un Balva Bredovski

16.05. Fondā viesojās Rotari Hanzas Rotari kluba prezidents Valdis Jākobsons.


Valdis Jākobsons

20.05. Fondā viesojas ziedotājs Juris Petričeks. Tiek noslēgts sadarbības līgums par jaunu Jevgenija un Olgas (dzim.Rubenes) Petričeku piemiņas stipendiju. Tā dibināta vecāku piemiņai un novēlēta abu dzimtās vietas Alūksnes novada Pededzes pagasta, Gulbenes novada Galgauskas pagasta jauniešiem. 


Juris Petričeks

24.05. Fonda valdes priekšsēdētāja V. Diķe Melngalvju nama Svētku zālē piedalās Borisa un Ināras Teterevu fonda pirmā darbības gada svinībās.

25.05. Vītolu fonda prezentācija Aizkraukles novada ģimnāzijas aktu zālē. Pasākumā piedalās V.Plūmes dzīvesbiedre Sarmīte Plūme, dēls Māris Plūme, Vītolu fonda priekšsēdētāja Vita Diķe un novada pašvaldības pārstāvji, uzņēmēji. Tiek dibināts V. Plūmes piemiņas fonds.  

Ilggadējā Aizkraukles novada domes priekšsēdētāja Viļņa Plūmes ģimene nolēmusi veidot īpašu piemiņas stipendiju apdāvinātāko Aizkraukles jauniešu izglītošanai labākajās Latvijas augstskolās, tādejādi palielinot pilsētas un novada iespējas nākotnē iegūt augstas raudzes speciālistus. 2011.gada 25. maijā Aizkraukles novada ģimnāzijā  notika „V. Plūmes stipendijas Aizkraukles attīstībai” idejas prezentācija aizkraukliešiem, kurā piedalījās Aizkraukles novada domes pārstāvji, aktīvākie uzņēmēji, skolu pārstāvji, kā arī citi interesenti.

Veidojamās piemiņas stipendijas sākotnējais mērķis ir ik gadu nodrošināt vismaz viena talantīga Aizkraukles jaunieša studijas viņa izvēlētā profesijā, tomēr V. Plūmes ģimene cer, ka ar aizkraukliešu atbalstu stipendiju izdosies paplašināt, labu izglītību nodrošinot arvien lielākam skaitam talantu.

„Izglītību tētis uzskatīja par dzīves lielāko vērtību, atbalstīja un  mudināja pēc tās tiekties gan savā ģimenē, gan novadā. “Visu tu reiz vari pazaudēt – naudu, mantu, slavu, tikai izglītību tev neviens neatņems”, - tā viņš mēdza teikt mums,” atceras V. Plūmes bērni.

Tieši bijušā Aizkraukles mēra vērtību prioritātes bijis galvenais iemesls idejai par piemiņas stipendijas izveidi; uz to mudinājuši arī radi, draugi un kolēģi.

„Esam ļoti pateicīgi aizkraukliešiem par milzīgo mīlestību, kādu tie izrādīja mums visiem smagajā pērnā gada nogalē. Esam apņēmušies nostiprināt tēta un Aizkraukles Saimnieka piemiņu veidā, kā viņš to būtu vēlējies – ar nemirstīgām vērtībām, un aicinām aizkraukliešus pievienoties mūsu iniciatīvai jau šobrīd likt drošus pamatus pilsētas attīstībai,” norāda ģimene.

V. Plūmes stipendijas Aizkraukles attīstībai organizatoriskā vadība uzticēta Vītolu fondam.

27.05. Fondā viesojās ziedotāja Valda Lēvenšteina ar māsu Ilzi.

30. 05. Fondā viesojas ziedotājs Jānis Strautnieks.


Jānis Strautnieks

31.05. Padomes sēde. Tiek izvērtēti kandidātu pieteikumi, kā arī izlemts, kuri jaunieši tiks atstāti kandidātu sarakstā un kuri saņems atteikuma vēstuli.

1.kārta 122
2.kārta 59
3.kārta 91
Atteikumi 139
Īpašie gadījumi 34

  

ZIEDOJUMI MAIJĀ

Ziedotāji 
2011.gada maijā 
   
 Ziedotājs /Stipendijas nosaukums/ Ziedojums*  
[Ls]
   
Latvian Credit Union /Zane Stait Gardner 2 000 CAD - 1 018 LVL** Korp! Latavinsis Kanādas kopa 30 000 CAD - 15 270 LVL**/ 16 208,00
Ādolfs Sīlis. Sandra Pētersone / Edvarda Duņēna Ādolfa sīļa stipendija/ 8 483,96
DV Melburnas nodaļa /LATVIAN AUSTRALIAN CREDIT CO-OP 5 020.32 EUR - 3 528.30 LVL**/  3 557,40
ERGO Latvija AAS 1 575,00
Sarmīte  Plūme /Viļņa Plūmes piemiņas stip./  985,00
Māris Gailis, A/S 700,00
Kaspars  Bērziņš /Mērķziedojums Rīgas Ekonomikas augskolai/  500,00
AstraZeneca Latvija, SIA /I.Lazovska piemiņai/  100,00
Ileane Elza Bolšaite 100,00
Ģirts Jānis Zēgners /Mērķziedojums Arveda Celma piemiņas stip./ 30,00
Agrita Krieviņa / B. Rubesa piemiņas stipendijai/ 20,00
Guna  Mikasenoka /Viļņa Plūmes piemiņas stip./  10,00
Inta Bušs Gotelli / 2 000 $ - 976 LVL** ; 1000 $ - 494 LVL** Zirgelu Gimenes stipendijai/  NAV KONVERTĒTA                       -  
Jānis Strautnieks / 5000$ - 2495 LVL** Latvian Cleveland Cu/  NAV KONVERTĒTA                       -  
Gunārs un Ināra Reiņi /NORTHERN CALIFORNIA 4 600 $  - 2 180.4LVL**/  NAV KONVERTĒTA                       -  
Zvejnieku Fonds /USD 120 000.00 - 57 000 LVL**/  NAV KONVERTĒTA                       -  
 ELJA 50 Stipedija 
Pēteris Termanis  50,00
Selga Beņķe 50,00
Kopā LVL:   32 369,36
 Kopā USD:   132 600,00
** Pēc Latvijas Bankas kursa   
MK  Nr.585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” 9. pantā norādīts, ja darījums notiek  ārvalsts valūta, tajā norādītās summas iegrāmatošanai pārrēķina latos pēc Latvijas Bankas ** noteiktā attiecīgās ārvalsts valūtas kursa,  ko gada beigās norāda uzņēmuma Gada pārskatā. Komercbankas veic  konvertāciju pēc tās dienas ārvalstu valūtas kursa *, un tas var atšķirties no Latvijas Bankas noteiktā kursa.
   
Grāmatvede:  /L.Liepa/
  2011.06.01


Paldies ziedotājiem!

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums