Arhīvs

MARTS - 2011

,,Verba docent, exampla trahunt.”
                                                                            (Vārdi māca, piemēri aizrauj.)

/Latīņu teiciens/

 

 

No 15.01. līdz 15.04. notiek kandidātu pieteikšanās 2011./2012. mācību gada stipendijām. Informācija un anketa www.vitolufonds.lv sadaļā: Kā pieteikties stipendijai.

Jaunums:

  • Krogzemju dzimtas stipendija
  • Andra Dārziņa draugu stipendija
  • Laimas Spekman–Brown piemiņas stipendijai
  • Annas Pāvulānes piemiņas  stipendija 
  • Miera korpusa 50 gadu jubilejas stipendija
  • Kanberas Latviešu biedrības stipendija

01.03. Saginavas Latviešu kluba priekšnieks Dainis Martinsons paziņo kluba sēdē pieņemto lēmumu – 2011./2012. mācību gadā ar 2 stipendijām sadarbība tiks turpināta.


Saginavas Latviešu kluba valde

 05.03. Ziedotāja Jāņa Andersona mērķziedojums tēva Aivara Andresona ģimenes stipendijām.


Andersonu ģimene

05.03. SIA ”Merck Serono” mērķziedojums Ilmāra Lazovska piemiņas stipendijai.


Ilmārs Lazovskis

06.03. Mērķziedojums Andreja Alfrēda un Silvijas Zeltkalnu stipendijai.


Andrejs Alfrēds un Silvija Zeltkalni

14.03. Pasākums ar Edvīnu Samuli un stipendiātiem. Vairāk lasiet šeit.

16.03. Fondā viesojas Džeimss Krogzemis un Baiba Krogzeme–Mosgorda un noslēdz līgumu par ziedojumu Krogzemju dzimtas stipendijām. Vairāk par Džeimsu Krogzemi lasiet šeit. 


Džeimss Krogzemis un Baiba Krogzeme-Mosgorda

17.03. Mērķziedojums Andra Dārziņa draugu stipendijai. Godinot Andri Dārziņu jubilejā, ziedojums arī no Kārļa Ātrena. 


Andris un Dace Dārziņi

„Es ņemu debess gabaliņu zilu
Un pielieku tam sniegpulksteni klāt,  
Vēl pūpolus un smaržu pilno silu,
To visu vēlos tev es dāvināt.
Šai sveicienā es sūtu bērzu prieku,    
Ko apzeltījis plaukstošs lazdas zars,
Un vēl simtstūktošs dzimtās puses nieku,
Kas tavai sirdij prieku dāvāt var.”

 

Vītolu fonds arvien biežāk saņem ziņu par kāda cilvēka vēlmi palīdzēt Latvijas jauniešiem izskoloties un kļūt pat savas zemes nākotnes veidotājiem. Taču ir reizes, kad šāda ziņa nes dubultu prieku – ne tikai par kādam jaunam cilvēkam pavērto ceļu uz izglītību, bet arī par pašu ziedotāju un viņa prasmi svinēt savus svētkus, saņemot visvērtīgāko dāvanu, kāda vien rodama uz šīs zemes – prieku par kādam citam sagādāto laimi un sapņa piepildījumu.

Andris un Dace Dārziņi no Austrālijas jau otro gadu piešķir stipendiju LLU Meža fakultātes studentam Atim Kļavam no Alūksnes, bet šogad savu dzimšanas dienu Andris nolēma atzīmēt īpaši, jubilejas ielūgumā aicinot savus viesus nevis nest dāvanas, bet ziedot Andra Dārziņa jubilejas stipendijai. Jāatzīst, ka šis ierosinājums guva milzu atsaucību, un ziedojumu kaste pildījās gan ar neskaitāmām aploksnēm, uz kurām minēts kāda Andra radinieka, drauga vārds, gan ar anonīmiem ziedojumiem. Tika saziedots 1550.00 Austrālijas dolāru, bet, lai izdotos dibināt jaunu – Andra Dārziņa draugu stipendiju – savu artavu pievienoja gan viņa meita Andra, dēli Dāvids un Pēteris ar ģimenēm, gan Latvijā dzīvojošais Kārlis Ātrens.

Jubilāra meitas Andras atbalstam šādas stipendijas dibināšanai ir īpašs iemesls – arī viņa savulaik ir saņēmusi Churchill stipediju, kura viņai ļāvusi doties uz Berlīni, lai izglītotos pie izciliem mūziķiem, tādēļ tēva jubilejā atskaņotais skaņdarbs "Capriccio’’  viesiem un jubilāram sniedza ne tikai muzikālu baudījumu, bet kārtējo reizi bija apliecinājums labu darbu mūžīgumam un turpinājumam nākotnē. Andra uzskata, ka Vītolu fonda vairāk kā 150 ziedotāji visā pasaulē dara labu darbu, palīdzot jauniešiem Latvijā iegūt izglītību, un tēva lēmumu viņa atbalsta ar īpašu degsmi.

Andris un Dace Dārziņi dzīvo Austrālijā jau kopš 1951. gada, taču nekad nav pārstājuši domāt par mājām – gan par Rīgu, kur abi dzimuši, gan par Api, kur bijušas Andra tēva un vectēva mājas. Andris Dārziņš ir kvalificēts ģimenes ārsts, ilgu laiku darbojies privātpraksē, tagad strādā lielā klīnikā. Viņš ir bijis Latviešu Ārstu biedrības Austrālijā priekšsēdis, darbojies Karaliskajā ģimenes ārstu koledžā, bijis valdes loceklis austrāliešu organizācijās Royal District Nursing Service un Julia Farr Services. Par šo darbu Austrālijas valdība viņu apbalvoja ar Order of Australia Medal. Andris Dārziņš ir korporācijas Lettgallia loceklis. Viņa dzīvesbiedre Dace daudzus gadus bijusi Adelaidas latviešu vidusskolas pārzine un skolotāja, arī Latviešu apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē prezidija priekšsēde un vadījusi Austrālijas latviešu kultūras dienas Adelaidē. Par darbu latviešu labā Latvijas valdība 2006. gadā iecēla viņu par Atzinības Krusta kavalieri. Viņa ir akadēmiskās vienības “Atāls” locekle, darbojusies arī Multikulturālās izglītības komitejā, Etnisko lietu komisijā, Etnisko skolu pārvaldē. Par šo darbu Austrālijas valdība viņu apbalvojusi ar Order of Australia Medal.

Dārziņu ģimenē izauguši un izskoloti trīs bērni, tagad vecvecāku mīlestības saulē sildās septiņi mazbērni, taču siltuma un sirsnības šai ģimenē ir tik daudz, ka tās pietiek arī tiem jauniešiem Latvijā, kuriem Andris un Dace snieguši nenovērtējamu atbalstu.

Lai gan Andra Dārziņa mītnes zemē, Austrālijā, patlaban ir rudens, viņa dzimtenē saule patlaban svin uzvaru par ziemu un aicina pavērt acis pirmajiem sniegpulksteņiem, sūtot sveicienus cilvēkam, kurš savus svētkus ir mācējis padarīt par īpašu dienu daudziem, jo sniedzis iespēju gan dot, gan saņemt – mīlestību, uzticību un ticību labajam.

19.03. Fonda padomes priekšsēdētājs Vilis Vītols un valdes priekšsēdētāja Vita Diķe prezentē Vītolu fondu korporāciju organizētāja konferencē “Mecenātisms un labdarība”.

19.03. Ziedotāja Astrīda Jansone savā  81. dzimšanas dienā ielūdz uz svētku pusdienām  Fonda darbinieces Vitu, Lindu un Innu.


Astrīda Jansone

24.03. Kanberas Latviešu biedrības mērķziedojums stipendijai.

28.03. Ziedotāja Rasma Cipule viesojas Latvijā un kopā ar savu stipendiāti Anitu Trubaču apmeklē operu un teātra izrādi. Kopā ar dēlu Jāni Cipules kundze izlēmusi vīra Artūra Cipuļa piemiņas stipendiju turpināt.


Rasma Cipule ar stipendiāti

31.03. Fondā viesojas Ausma Pāvulāne no Zviedrijas un Latvijas Zonta klubu stipendijas kordinātore Iveta Rībena. Ausma Pāvulāne nodibina mātes Annas Pāvulānes piemiņas stipendiju.

,,Atrast dzīves piepildījumu, mīlēt un būt mīlētam – tā ir laime.’’

(Z. Mauriņa)Z. Mauriņa)


No kreisās: Iveta Rībena un Ausma Pāvulāne 

ZIEDOJUMI MARTĀ

Ziedotāji 
2011.gada marts
   
 Ziedotājs /Stipendijas nosaukums/ Ziedojums*  
[Ls]
   
Džemss Krogzemis 20300,00
Jānis Andersons 11200,00
Edvīns Samulis  5100,00
Sydney Latvian Society,Ltd ;/Kanbēras latviešu biedrība, J. Stambulis/  2555,00
Andrejs Alfrēds Zeltkalns /$ 5000 -2525 LVL**/  2485,00
Northern California /Vaidas Jordan stipendija  $ 4200- 2137.80 LVL**/ 2087,40
ERGO Latvija AAS 1470,00
Merck Serono, SIA /Ilmāra Lazovska piemiņas stipendija/  500,00
Lalita Rūta Muižniece / Arnolda un Helēnas Sildegu stipendijai $ 675- 337.5 LVL**/ 337,50
Ileane Elza Bolšaite  100,00
Selga Beņķe /Studenšu korporācija Imeria Anglijas kopas stip/  50,00
Korp.IMERIA, Anglijas kopa /Laimas Speakman Brown piemiņas stip./  25,00
Agrita Krieviņa /Bruņa Rubess piemiņas stipendijai/ 20,00
Andra Dārziņa Draugu stipendija 
Dace, Andris Dārziņi /Draugu stipendija EUR 1764.97- 1240.43 LVL **/ 1239,36
Kārlis Jānis Ātrens /Andra Dārziņa 75.gadu jubilejai/ 25,00
Annas Pāvulānes piemiņas stipendijai
Ausma Solveiga Pāvulāne   120,00
Imants Jākobsons  100,00
Lidija Treigute  30,00
Iveta Rībena  25,00
Kristīne Sirmā  20,00
Miera korpusa 50.g. jubilejas stipendija
Amy Lord Storrow 125,00
Timothy Patrick Buckley 50,00
Paul Randall Wisgerhof 50,00
 Kopā:   48 014,26
** Pēc Latvijas Bankas kursa   
MK  Nr.585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” 9. pantā norādīts, ja darījums notiek  ārvalsts valūta, tajā norādītās summas iegrāmatošanai pārrēķina latos pēc Latvijas Bankas ** noteiktā attiecīgās ārvalsts valūtas kursa,  ko gada beigās norāda uzņēmuma Gada pārskatā. Komercbankas veic  konvertāciju pēc tās dienas ārvalstu valūtas kursa *, un tas var atšķirties no Latvijas Bankas noteiktā kursa.
   
Grāmatvede:  /L.Liepa/
  2011.04.01
How to find us?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Contact us