Arhīvs

MARTS - 2012

Jauna stipendija

  • Betrama un Lidijas Rozenbergu piemiņas stipendija

01.03. Vītolu fonda padomes sēde.

03.03. Biedrības ELJA 50, Somijas Vēstniecības un izglītības programmas Iespējamā misija organizētā diskusija-seminārs "Ceļš uz izcilu izglītību Latvijā". Piedalās VF darbinieces Vita diķe, Linda Rihtere, Inna Mogutova un fonda stipendiāti-topošie pedagogi.


Vītolu fonda stipendiātes

06.03. Fondā viesojas Rīgas Biznesa skolas direktors Jānis Grēviņš.

09. 03. Sabiedrības Integrācijas fonds organizē tikšanos ar Latvijā esošo Fondu pārstāvjiem par sadarbības un informācijas apmaiņas iespējām. Pasākumā piedalās fonda vadītāja Vita Diķe.10.03. Vītolu fonds sveic Korp! Spīdola 65 gadu jubilejā.


 

14.03. Mecenāta Edvīna Samuļa pasākums” Stipendija par izcilību". Vairāk par pasākumu lasiet šeit.


Edvīns Samulis ar kundzi, Vītolu fonda dibinātājiem, stipendiātiem un pasākuma viesiem

15.03. Dzintra Bungs tiekas ar saviem  stipendiātiem. Vairāk par tikšanos lasiet šeit.


Dzintra Bungs ar stipendiātiem

17.03.  Ziedotāja Rasma Cipule tiekas ar savu stipendiāti Anitu Trubaču.


Rasma Cipule ar stipendiāti

20.03. Likteņdārza labdarības koncerts Latvijas Nacionālajā operā.  Paldies Vītolu fonda stipendiātiem Sigitai Skujiņai, Raimondam Ritumam, Jurim Vanagam un Pēterim Maļinovskim par brīvprātīgu darbu koncerta norises laikā.

 

21.03. Tikšanās ar SEB bankas Sponsorēšanas projektu vadītāju Diānu Blumati.


No kreisās: Vītolu fonda valdes priekšsēdētāja Vita Diķe un SEB bankas Sponsorēšanas projektu vadītāja Diānu Blumate

22.03. Fondā viesojas Juris Petričeks.  Tiek parakstīts līgums par jaunas Betrama un Lidijas Rozenbergu piemiņas stipendijas dibināšanu. Tā novēlēta topošam mediķim no Rēzeknes, Tukuma vai Liepājas novada.


Juris Petričeks

29.03. Fondā viesojas ziedotājs Džeims Krogzemis  un Baiba Krogzeme-Mosgorda. Tiek pagarināts sadarbības līgums.


Baiba Krogzeme-Mosgorda un Džeimss Krogzemis

 

 ZIEDOTĀJI MARTĀ

Ziedotāji 
2012.gada martā
   
 Ziedotājs /Stipendijas nosaukums/ Ziedojums*  
[Ls]
   
Iemaksājusi Vija Valdmane / Elzas Kezberes piemiņas veltījums $ 4000 - LVL 2 132**/ 2096,00
Edvīns Samulis 3650,00
Ergo Latvija, AAS 1680,00
Anonīmi dāvinājumi /Ernas Bertas Meijas Gurķis un Veltas Meijas Gipters piemiņas stip./  1584,00
Rasma un Jānis Cipuļi /Von Groll Burkhard Artura Cipuļa stip. EUR 2 000 - LVL 1 405.61** /  1392,00
Dace Dārziņš /Andra un Daces Dārziņu stip. EUR 1 879.43 - 1320.87**/  1308,08
Juris Kozlovskis /Cēsu stip./  535,00
Vilis un Marta Vītoli 300,00
Ivars Ērkšķis /Mairas Zālītes Turaids stip. fondam/  200,00
Juris  Petričeks /Jevgenija un Olgas Petričeku piemiņas stip./  140,00
Maija Alma Auliciema  /Andris Auliciems A. Alužānes piemiņas stip./  100,00
Ilona Bergmane 5,00
Viļņa Plūmes piemiņas stip. 
Ruta Plūme 300,00
Anonīmi dāvinājumi /Futbola spēles līdzjutēji/  23,81
 Kopā:                13 313,89
** Pēc Latvijas Bankas kursa   
MK  Nr.585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” 9. pantā norādīts, ja darījums notiek  ārvalsts valūta, tajā norādītās summas iegrāmatošanai pārrēķina latos pēc Latvijas Bankas ** noteiktā attiecīgās ārvalsts valūtas kursa,  ko gada beigās norāda uzņēmuma Gada pārskatā. Komercbankas veic  konvertāciju pēc tās dienas ārvalstu valūtas kursa *, un tas var atšķirties no Latvijas Bankas noteiktā kursa.
   
Grāmatvede:  /L.Liepa/
  2012.04.02

 

Paldies ziedotājiem!

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums