Arhīvs - Marts 2019

MĒNEŠA CITĀTS

"Paldies par rūpīgi izstrādāto atskaiti Anitras un Kārļa Lekseru piemiņas stipendijai.  Anitra būtu gandarīta un ļoti apmierināta, redzot tik īsā laikā sasniegtos rezultātus. Mēs nevaram iedomāties labāk sagatavotus dokumentus, kas mūs informē kā un kur testamenta novēlējums tiek lietots. Novēlam Jums sekmīgi turpināt labi iesākto darbu!"

Anitras Liesmas Izoldes Leksers testamenta izpildītāji Egīls Bambers un Andris Piebalgs 

14. martā notika Vītolu fonda padomes sēde, kurā tika prezentēts KPMG audita apstiprināts ziņojums par 2018. gada darbu un lemts par fonda aktuālajiem jautājumiem.

21. marta padomes sēdē apstiprināts kandidātu saraksts un izvērtēti pieteikumi. Šogad konkursā uz 2019./2020. studiju gada stipendijām tika iesniegts 341 pieteikums no dažādiem Latvijas novadiem, to skaitā ir 23 bāreņi, 96 jaunieši, kas aug nepilnās ģimenēs, un 41 kandidātam ir piešķirts maznodrošinātās ģimenes statuss. Tomēr, neraugoties uz sarežģītajiem sadzīves apstākļiem, 61 no šiem jauniešiem ir izcilas zināšanas, jo viņu vidējā atzīme vidusskolā ir 9 un augstāka, izcīnītas godalgotas vietas starpnovadu un valsts olimpiādēs. Fonda prasībām neatbilda 49 pieteikumi. Lai 2019./2020. studiju gadā Vītolu fonds varētu dot iespēju šiem talantīgajiem jauniešiem uzsākt un turpināt mācības, ir nepieciešamas 750 stipendijas. Jauniešiem stipendijas tiek piešķirtas vairāku gadu garumā, kamēr tiek studijas beigtas vai palīdzība vairs nav nepieciešama.

1. martā 92 gadu vecumā, pēc ilgas un grūtas slimības, mūžībā devās "Kluso varoņu fonda" dibinātāja Eduarda Andersa sieva Džouna Andersa. Liktenis Andersa kundzei dāvājis garu mūžu, lai viņa paspētu paveikt tik daudz laba – palīdzēdama, mierinādama un līdzi juzdama, ar siltu smaidu sejā un neizsmeļamu dzīves gudrību. Izsakām visdziļāko līdzjūtību ziedotājam Eduardam Andersam.

4. marta rīts atnesa skumju vēsti mums visiem, kuri pazina Jāni Kārkliņu – patiesu sava novada patriotu, izcilu speciālistu, ziedotāju. Dibināt stipendiju 2010. gadā Jāni un Valdu Kārkliņus pamudināja ziņa, ka talantīgiem, bet mazturīgiem Engures jauniešiem pēc vidusskolas absolvēšanas nav materiālu iespēju iegūt augstāko izglītību. Šo gadu laikā izskoloti četri jaunieši. Goda vīrs, stingrs un prasīgs, bet ar atvērtu sirdi - tāds Jānis Kārkliņš paliks mūsu atmiņās un sirdīs. Skumju brīdī izsakām visdziļāko līdzjūtību Jāņa Kārkliņa ģimenei.

15. martā ar latvietību sirdī un dvēselē mūžībā devies Vītolu fonda draugs, dievtura dižvadonis Ričs Spuris. Viņš kopā ar sievu Lilitu Spuri, apciemojot Latviju, ik reizes viesojās fondā un atbalstīja jauniešus 2x2 nometnēs. Lai arī viņa dvēsele devusies tālā ceļā, mēs viņu vienmēr pieminēsim mūsu sirdīs kā baltu Dieviņu un nelokāmu Latvijas patriotu. Izsakām visdziļāko līdzjūtību piederīgajiem.

01-31.03. Tikšanās ar Pēteri Bolšaiti, Andri Kļaviņu, Ivetu Rībenu, Klāru Mētru, Juri Petričeku.

05.03. Andra Kļaviņa sarīkojums stipendiātiem restorānā “Čarlstons”.

06.03. Piešķirta Īras un Pētera Bolšaitis stipendija korp! “Varavīksne” studentei Paulai Elmerei.

07.03. Jāņa Andersona sarīkojums stipendiātiem “Ko Tev neiemāca skolas solā”.

15.03. Konkursā “SEB stipendija glezniecībā” uzvarēja Krišjānis Elviks.

19.03. Astrīdas Jansones dzimšanas dienas svinības.

20.03. Piešķirta E-klases stipendija “Gudrs, vēl gudrāks” 11.klašu uzvarētājam Andrejam Ķīlim.

- Bijušo stipendiātu sasniegumi.


Agneta Rumpa stipendiju saņēma no 2009. gada līdz 2011. gadam. Šobrīd juriste ZAB “Sorainen” un pētniece. 2017. gadā žurnāla “Jurista Vārds” pētniecisko darbu konkursā ieguva augstāko novērtējumu starptautisko tiesību un Eiropas Savienības tiesību sekcijā. 

Edvīns Danovskis SEB (tolaik Unibankas) stipendiju  saņēma no 2004. līdz 2007. gadam. Šobrīd Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes docents, Saeimas Juridiskā biroja vecākais juridiskais padomnieks. Mūsu stipendiāte par Edvīnu raksta: “Mans šī gada favorītkurss bija Administratīvās tiesības, jo pasniedzējs Evīns Danovskis bija ļoti prasīgs, punktuāls un spēja noturēt studentu uzmanību visu lekcijas laiku, kas līdz šim ir izdevies tikai retajam. Pasniedzēja prasīgums vienmēr bija dzinulis svētdienas vakarā izlasīt un saprast vairāk.” 2015. gadā atzīts par labāko Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes pasniedzēju.

Liene Pommere stipendiju saņēma no 2009. gada līdz 2011.gadam. Šobrīd strādā ZAB “Rasa un Ešenvalds” . Viņa raksta: “Pasaules Brīvo Latviešu Apvienības stipendija ļāva man spert pirmos soļus augstākās izglītības ieguvē, kas citādi, nebūtu bijis iespējams. Pateicoties šim finansiālajam atbalstam, varēju iegūt izglītību jomā, kas mani tik tiešām interesēja - jurisprudencē. Vienmēr atcerēšos, ka esmu lielu pateicību parādā manam ziedotājam par šo iespēju.” 2010.gadā iekļauta žurnāla “Jurista Vārds” rubrikā nedēļas jurists, 2014. gadā iekļauta krājumā “Mūsdienu Latvijas jurists. 151 personība”.

- Esošo stipendiātu sasniegumi.

3. martā Frankfurtē LU Juridiskās fakultātes studentu komanda ieguva 3.vietu starptautiskā konkursā - šķīrējtiesas procesa izspēle investīciju tiesībās. Laureātu vidū arī Saginavas Latviešu kluba stipendiāte Katrīna Annija Ročāne.

2018./2019. studiju gadā jurisprudenci studē 19 stipendiāti. Kopā 17 gadu laikā ar fonda stipendijām izskoloti 86 juristi.

ZIEDOJUMI MARTĀ

Ziedojuši: ERGO, Andris un Dace Dārziņi, Juris Petričeks, Jānis Zuzāns, Ileane Bolšaite, Rotary International district 2410, Ģirts Zeidenbergs, SIA “Lāčplēša centrs”.

Draugu stipendijai ziedojuši: Roberts Veins*, Helge Lodziņš, Edgars Brālītis, Sanita Upleja-Jegermane, Gints Jegermanis, Raimonds Ritums*, Mārcis Pauls, Madara Mežviete*, Artūrs Dzenis, Vita Diķe, Annija Ķepale*, Zinta Jansons, SIA “B2B Smart Solutions”, Aivars Junga, Oksana Juskiva, Artūrs Banders, Ieva Everte*, Olga Nikitina, Evarts Anosovs, Edgars Andersons, Nauris Smaļķis, INTRA RESEARCH, Aija Dukaļska un 36 anonīmi ziedotāji. 

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums