Arhīvs - Marts 2020

MĒNEŠA CITĀTS

Šis ir laiks, kad domāt, meklēt un atrast. Domāt ne tikai par sevi, saviem tuvajiem, bet par ikkatru, kas mīt uz šīs pasaules, domāt par savu sūtību un dzīvošanas jēgu. Meklēt prieku un mierinājumu tur, kur līdz šim tik darbīgajā ikdienā reizēm neesam paspējuši ieraudzīt un sajust. Un atrast – stiprinājumu un pārliecību, ka pienāks laiks, kad atkal tiksimies un "ļausim smagumam no sirds tad smiltīs izslīdēt kā zīdam"... Bet šobrīd saule rotājas pār mežiem un laukiem, un pilsētām pavasari vēstoša, tik ļoti spoža un visus sasildīt griboša, šķiet,  dāsnāka kā jebkad. Un vizbulītes Latvijas kalnos un gravās tik zilām un cerību pilnām acīm veras, ka brīnumam nenoticēt nemaz nav iespējams. Un dzērvju kāši uz mājām traucas, un agros rītos putni bezbēdīgi un prieka pilni vītero, apliecinot, ka pasaule ir gatava kopā ar cilvēkiem ticībā labajam dzīvot. Lai pietiek veselības, spēka un izturības, lai izdodas saglabāt dzīvesprieku, ticību un cerību labajam!

Vītolu fonda kolektīvs

12. martā notika Vītolu fonda padomes sēde, kurā tika apstiprināts KPMG audita ziņojums par 2019. gada darbu un lemts par fonda aktuālajiem jautājumiem.

Pirmajā pusgadā jaunieši ir bijuši aktīvi – nokārtojuši eksāmenus, piedalījušies konferencēs un konkursos. Izcilus rezultātus uzrādījuši 21% jaunieši (vidējais vērtējums virs 9 ballēm). Tomēr 3,7% ir sesijas pagarinājumus atkārtotai eksāmenu kārtošanai.

26. martā padomes sēdē apstiprināts kandidātu saraksts un izvērtēti pieteikumi. Šogad konkursā uz 2020./2021. studiju gada stipendijām tika iesniegti 465 pieteikumi no dažādiem Latvijas novadiem. Neraugoties uz apgrūtinātiem dzīves materiālajiem apstākļiem, jauniešiem ir izcilas zināšanas, jo lielai daļai kandidātu vidējā atzīme vidusskolā ir virs deviņām ballēm, izcīnītas godalgotas vietas starpnovadu un valsts olimpiādēs. No iesniegtajiem pieteikumiem, nekorekti aizpildīti ir 46 pieteikumi.


Lai 2020./2021. studiju gadā fonds varētu dot iespēju šiem talantīgajiem jauniešiem uzsākt mācības un esošajiem stipendiātiem pagarināt stipendiju līgumus, provizoriski ir nepieciešamas 665 stipendijas (neieskaitot papildkonkursus).

Paldies visiem ziedotājiem, kuri apstiprinājuši sadarbības turpināšanu un sniedz drošības sajūtu jauniešiem!

02.03. Dalība konferencē “uz:Runa”.

05.03. Lia Heisteres operas sarīkojums studentiem.

06.03. Īras un Pētera Bolšaitis stipendijas piešķiršana.

09.03. Dalība raidījumā "Globālais latvietis. 21. gadsimts".

12.03. Padomes sēde.

16.03. Fondā viesojās Andris Kļaviņš. 

20.03. “E-klases” stipendijas piešķiršana “Gudrs, vēl gudrāks” 11. klašu uzvarētājam.

- Atvadu vārdi ziedotājai Leontīnei Anstrats.

Ir tādi cilvēki – īpašie, izredzētie –, kurus Dievs ļoti mīl un bagātīgi apdāvina - ne ar laicīgu mantu un naudu, bet ar citām, daudz nozīmīgākām vērtībām - ar garu mūžu un iejūtīgu sirdi, kura dzīves laikā ļauj piepildīt sapņus, īpaši tos, kas sakņoti mīlestībā. Šāds dzīvesstāsts raksturo ziedotāju Leontīni Anstrats (dzim. Strods), kura 5. februārī devās tālajā Mūžības ceļā. Viņa kopā ar meitu Kristīni Anstrats dibināja stipendiju vīra un tēva piemiņai - Paula Jēkaba Anstrata piemiņas stipendiju, atbalstot filoloģiju studējošos. Tagad Šaisaulē paliek tuvie cilvēki, tik mīļās un dārgās atmiņas un nesavtīgais devums Latvijas jauniešu izglītībā.. Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem!

- Mediķiem cīņā pret koronavīrusu palīdz mūsu stipendiāti.

Atsaucoties uz Veselības ministrijas (VM) aicinājumu, jau otro nedēļu daļa Latvijas Universitātes (LU) un Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) studentu brīvprātīgi iesaistījušies "Covid-19" vīrusa ierobežošanā. Lielākoties jaunie mediķi darbojas Covid-19 analīžu mobilajā pieņemšanas punktā.


Stipendiāte Kristīne Migunova ir viena no dažiem, kura ir pieteikusies brīvprātīgam darbam NMPD. “Pieteicos, jo jutu atbildības sajūtu, sapratu, ka nevaru sēdēt mājās, kamēr ārsti dienu no dienas cīnās par mums visiem. Domāju, ka varu sniegt kaut nelielu atbalstu šajā krīzes situācijā. Šī ir arī laba pieredze kā mediķim turpmākajam studiju procesā,” tā savu motivāciju skaidro Kristīne.

Brīvprātīgo darbam pieteikušies arī Latvijas Lauksaimniecības universitātes Veterinārmedicīnas fakultātes (LLU VMF) studenti.  Šobrīd katrs desmitais LLU VMF students atsaucies Veselības ministrijas aicinājumam brīvprātīgi palīdzēt mediķiem cīņā ar pandēmiju.


Īras un Pētera Bolšaitis stipendijas saņēmēja Endija Maraka ir viena no šiem studentiem. Viņa raksta: “Pirms divām nedēļām dekāns uzrunāja studentus un aicināja pievienoties NMPD - palīdzēt gan paraugu noņemšanas teltīs, gan zvanu centrā, gan datu apkopošanā. Ilgi nedomājot, es pieteicos palīdzēt. Visus brīvprātīgos apmācīja un izstāstīja, ar ko jārēķinās. Izvēlējos palīdzēt zvanu centrā un datu apstrādē. Ikdienā saņemam ļoti daudz pieteikumu no dažādu tautību, vecumu un darbības sfēras cilvēkiem. Strādājot NMPD esmu piedzīvojusi lepnumu par savu izvēli un lielu cieņu pret visiem speciālistiem, kas palīdz valstī situāciju kontrolēt. Jūtu, ka mana klātbūtne ir šeit nepieciešama. Šis ir brīdis, kad mums jāparāda nācijas vienotība, jārūpējas ne tikai par savu drošību, bet visu sabiedrības, bez iemesla neizmantot sabiedriskas vietas un ievērot higiēnas prasības.

Ziedotāja Astrīda Jansone turpina darbu pie jaunās grāmatas. Intervijas ar bijušajiem stipendiātiem tiek publicētas laikrakstos “LAIKS”, “Latvija Amerikā” un portālā www.latviesi.com. Martā varat lasīt intervijas ar:

Paldies Astrīdai Jansonei par ieguldīto darbu un interesantajiem stāstiem ik mēnesi!

- Sveicam Astrīdu Jansoni lielajā jubilejā!

“Un, Jā, reizēm vajag,
Kaut ko mīļu,
Sirdij tuvu, patiesu:
Maigu pieskārienu,
Cīruļa dziesmu,
Uguns liesmu.
Ir cilvēks radīts laimei
tāpat kā putns lidojumam.”

Atrast īsto dāvanu sev nozīmīgam cilvēkam nemaz nav tik viegli, tādēļ Tavi mīļie ir parūpējušies un ziedojuši Astrīdas un Laimona Jansonu stipendijai, lai dotu iespēju studēt vēl vismaz vienam gudram, savu zemi mīlošam jaunietim. Mīļi sveicam dzimšanas dienā!

- Sveicam marta jubilārus!

Ziedojuši: Ziedojuši: Hrgetič ģimene, ERGO, Sanita Upleja-Jegermane un Gints Jegermanis, Juris Petričeks. 

Ģirta Zeidenberga piemiņas stipendijai ziedojuši: Valdis Bērziņš, Lalita Muižniece.

Kluso varoņu fonda stipendijai ziedojuši: Valdis Bērziņš, Ileane Bolšaitis.

Astrīdas Jansones jubilejas stipendijai ziedojuši: Dzintra Bungs, Valda Auziņa, Sigurds Pērkons, Jānis Mārtiņš Zandbergs, Ināra Reine, Pasaules brīvo latviešu apvienības Ārvalstu organizācijas pārstāvniecība, Vita Diķe, Valdis Bērziņš, Inna Rozenšteina, Artūrs Dzenis.

Draugu stipendijai ziedojuši: Baiba Bārtule*, Juris Ročāns, Raimonds Ritums*, Roberts Veins*, Mārcis Pauls, Madara Mežviete*, Rūta Dimanta, Udis Siliņš, Inta Lemešonoka, Gunars Valeniks, Artūrs Dzenis, Ilja Podolskis, Diāna Grakovča, Helge Lodziņš, Aivija, Raitis Kalpiņš, Vita Diķe, Kristīne Irtiševa*, Annija Bulle*, Marita Pērkone, SIA “Viridi Lux”, Anda Diasa, Jevgenija Ovsjanikova, Aivars Junga, Ilmārs Kašs, Ilze Lejiņa, Edgars Strazds, Arnis Lasmanis, Leonīds Stepanovs, Artūrs Banders, SIA “B2B Smart Solutions”, Dace Freimane, Aija Dukaļska, Ina Šmite, Jānis Eglītis un 22 anonīmi ziedojumi.

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums