Arhīvs

NOVEMBRIS - 2011

Jaunums:

  • V. un M. Sniedzes stipendija

Sēru vēsts

17.11.2011. mūžībā aizgājis ziedotājs Kārlis Cīrulis. Atvadu vārdus Kārlim Cīrulim lasiet šeit.

Es tagad aizeju, bet ne jau projām,
Es aizeju tepat –
Ar citu zemi, citu sauli,
Ar citu upi parunāt.

(M. Zviedre)


Kārlis Cīrulis

08.11. Ziedotājs Aivars Slucis organizē tradicionālās svētku vakariņas saviem stipendiātiem. Šogad vakars tiek pavadīts restorānā „Čarlstons”.  Vairāk par tikšanos un stipendiātu iespaidiem lasiet šeit.


Aivars Slucis ar stipendiātiem

10.11.Ziedotāja Jura Vītola piemiņas vakars. Lai godinātu mecenāta piemiņu, pulcējušies Jura Vītola radi, draugi un kolēģi.


Juris Vītols

10.11. Vītolu fonda prezentācija Jelgavas novada domes deputātiem.


Vītolu fonda valdes priekšsēdētāja Vita Diķe un Jelgavas novada domes pārstāvji

15.11. Borisa un Ināras Teterevu fonds organizē svētku pusdienas restorānā „PINOT”. Mīļš paldies Fonda dibinātājai Inārai Teterevai un direktoram Marekam Indriksonam par skaisto tikšanos un iespēju dalīties pieredzē un uzklausīt domu biedrus.


No kreisās: stipendiāte Elīna Bukša, Hermaņa Brauna fonda direktore Inna Davidova, mecenāti Boriss un Ināra Teterevi

18.11. Latvijas Republikas proklamēšanas 93. Gadadiena.

 

.,,Sasildi, saulīte, manu zemīti, 

Ziemelim elpa auksta.

Es viņas dvēseli sildīšu

Ticības svētajās plaukstās.’’

                                 (D. Bitēna– Sirmā)

 Kad Dievs radīja Pasauli, viņš izgreznoja debesis ar miljoniem zvaigžņu, taču trīs no tām viņš atvēlēja tikai mums, mūsu zemītei, latviešiem un Latvijai, lai tās, allaž stāvēdamas nomodā pār mums un Rīgu, allaž atgādinātu par pašu svarīgāko – ticību, cerību un mīlestību.

Šīs zvaigznes tālu gaitu gājējiem ceļu rāda, tās ļauj sapņot un ticēt,tās vadījušas mūs caur laikmetu griežiem, ļāvušas izdzīvot starp vēstures dzirnakmeņiem un turpina stiprināt tautas garaspēku arī šobrīd. Tās stāsta par tautas lepnumu un pašapziņu, par spēku, kas mīt katrā no mums, lai sargātu savu zemīti – mīlamu, kopjamu, lolojamu.

Mūsu zemīte – upes caur ziedošām pļavām plūstošas, jūras saulainais miers un vētrainais skaļums.

Mūsu zemīte – Līgo dziesmas un papardes zieda teiksmainums, bišu sanoņa liepā, dzērvju balsis, kas vasarai atvadas teic. 

Mūsu zemīte – svētki dziesmai un tautas gadsimtos krātā garīgā bagātība, Lielvārdes josta ar tajā ierakstītajiem Likteņa lēmumiem.

Mūsu zemīte – takas un taciņas ap mājām un arī tās, kas ved tālu, tālu pasaulē, un mīļu cilvēku kurtā pavarda uguns  te, Latvijā.

Mūsu zemīte – cilvēki, kuru griba un mērķtiecība, pašaizliedzība, gudrība un dzimtenes mīlestība paver ceļu tiem, kam būs lemts veidot šīs tautas nākotni.

Mūsu zemīte – mēs visi, Dieva dāvāto  trīs zvaigžņu gaišumā dzīvojošie, kuriem lemts  ceļu iet, ticot, cerot un mīlot savu zemīti, savu vienīgo.

 

Mīļi sveicam Latvijas Republikas proklamēšanas 93. gadadienā!

23.11. Fondā viesojas ziedotāja Biruta Heistere.


Biruta Heistere

30.11. SIA „Latvija Statoil” tikšanās ar saviem stipendiātiem.

"Latvija Statoil" pasākumi ar saviem stipendiātiem nu jau ir kļuvuši par tradīciju. Katru gadu studentiem ir iespēja tikties ar "Latvija Statoil" vadību, uzzināt jaunumus par uzņēmuma darbību un tas viss notiek draudzīgā gaisotnē, baudot "Latvija Statoil" sarūpēto cienastu.  


"Latvija Statoil" vadība ar stipendiātiem 

Pēc pasākuma jaunieši dalījās savās pārdomās:

Man tikšanās ar "Statoil" nav pirmā - drīzāk viena no pēdējām, tāpēc ierasties galvenajā "Statoil" ēkā izraisīja jau pazīstamas un siltas sajūtas, jo zināju, ka šajā vietā vienmēr ir silta, pretimnākoša un jauka sagaidīšana.

/Madara Augstkalne/

Tikšanās bija iedvesmojoša. Kārtējo reizi varēju pārliecināties, ka veiksmīgam biznesam pamatā ir nevis tie darbinieki, kas strādā kā ieeļļoti mehānismi, bet gan sirds - katra darbinieka attieksme un atdeve.  Lieki piebilst, ka, atgriežoties lekcijās, ar jaunu sparu metos iekšā formulās un vienādojumos. Jo kuram no mums gan nav mērķa veidot pašiem savu veiksmes stāstu.  Vēlreiz paldies "Latvija Statoil" vadībai par atvēlēto laiku, ceru, ka tā nebija mūsu pēdējā tikšanās reize.

/Līga Linuža/

Esmu gandarīts, ka man ir iespēja saņemt „Latvija Statoil” stipendiju un tādējādi arī iepazīties ar cilvēkiem, kas vada un strādā šajā uzņēmumā. Patīkami un iedvesmojoši vienmēr ir dzirdēt par uzņēmuma vērtību sistēmu un stabilitāti, kas ir pamatā arī jebkurai dzīves sastāvdaļai.

/Jānis Lācis/

 

 ZIEDOJUMI NOVEMBRĪ

Ziedotāji 
2011.gada novembrī 
   
 Ziedotājs /Stipendijas nosaukums/ Ziedojums*  
[Ls]
             
Ojārs  Štāks /O. Štāka piemiņas stip. USD 15 600.00 - LVL 8 065.20**/  8 107,32
Jāņa un Elfrīda Rutku Fonds 8 400,00
Daugavas Vanagu Anglijas Fonds /DV CV pārstāvniecība/  5 000,00
Jaunmāras, SIA /EUR 3 000.00 - LVL 2 108.41**/ 2 076,90
ERGO LATVIJA AAS 1 680,00
Rigas Hanzas Rotari Klubs  1 400,00
Andrejs Ozoliņs /GBP 1 500.00 - LVL 1 233.00**/  1 203,30
Uldis Bluķis /USD 2 200.00 - LVL 1 104.40**/ 843,34
Baiba Alise Vītoliņa / Baibas un Andra stip. fondā/  800,00
Biruta Velta Celma / CAD 1 000.00- LVL 507.00**/                 498,90
Normunds Riekstiņš /Mērķziedojums Astrīdas Jansones un Laimoņa Jansona stip. fondam/ 300,00
Juris  Petričeks / Jevgenija un Olgas Petričeku piemiņas stip./ 140,00
Selga Beņķe /Ināras un Alda Putniņa jubilejas atzīmējot/                    50,00
Agrita Krieviņa /Bruņa Rubesa piemiņas stip./ 20,00
Madara Kurzemniece /Draugu stip./  5,00
A. VĪTOLIŅA 80. GADU JUBILEJAS STIPENDIJA
Baiba Alise Vītoliņa  130,00
VIĻŅA PLŪMES STIPENDIJA AIZKRAUKLES ATTĪSTĪBAI
Pakavs, SIA  2 200,00
Uldis Bluķis 300,00
Leons Līdums  100,00
Linda  Galino 10,00
 Kopā LVL  33 264,76
** Pēc Latvijas Bankas kursa   
MK  Nr.585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” 9. pantā norādīts, ja darījums notiek  ārvalsts valūta, tajā norādītās summas iegrāmatošanai pārrēķina latos pēc Latvijas Bankas ** noteiktā attiecīgās ārvalsts valūtas kursa,  ko gada beigās norāda uzņēmuma Gada pārskatā. Komercbankas veic  konvertāciju pēc tās dienas ārvalstu valūtas kursa *, un tas var atšķirties no Latvijas Bankas noteiktā kursa.
   
Grāmatvede:  /L.Liepa/
  2011.12.01

Paldies ziedotājiem! 

 

 

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums