Arhīvs

OKTOBRIS - 2014 

JAUNĀS STIPENDIJAS

 - SIA "RJK"STIPENDIJA

Oktobrī uzņēmums "RJK" nodibināja stipendiju ar mērķi atbalstīt talantīgu baletdejotāju studijās profesionālajā baleta skolā Berlīnē. Uzņēmums tika izveidots 1998.gadā un sniedz pakalpojumus izklaides jomā, apkalpojot pasākumus sākot no mākslinieciskās idejas tehniskā projekta izstrādes līdz tās realizācijai.  

 - MIĶEĻA SVILĀNA PIEMIŅAS STIPENDIJA

Godinot Miķela Svilāna piemiņu, stipendijai ir ziedojuši Rūta un Harijs Whittaker, Gregors Alberts Spoģis, Juris Kaža un Ilze Gulēna.

 - ZIEDOJUMS DRAUGU STIPENDIJAI, PIEMINOT VILMU KALDEROVSKIS

Pavadot mūžībā Vilmu Kalderovski Austrālijā, ziedu vietā, godinot aizgājēju,  bēru viesi ziedoja stipendijai. Ziedojumu 450 AUD, pēc meitas Kiras Carey lūguma,  fondā iemaksāja Ilga Vēvere.  Ziedojums tiks izmaksāts Draugu stipendijai. Paldies visiem ,kuri atvadoties ziedoja stipendijai.

  

TIKŠANĀS

01.10. Fondā viesojas Vieda Šellija.


Vieda Šellija

1.oktobrī Vītolu fondā ziedotāja Vieda Šellija Skultāne, savas mātes Veltas Skultānes piemiņas stipendijas dibinātāja, intervēja  kandidātus stipendijai. Izvēle bija ļoti sarežģīta, jo abi intervējamie kandidāti uzrādīja teicamas sekmes, plašas zināšanas un lielu interesi par savām studijām, taču izvēle bija par labu Rūdolfam Kristbergam – apņēmīgam un zinātkāram Latvijas Universitātes, Baltu filoloģijas studentam.

02.10. Ziedotājs Gundars Ozols tiekas ar saviem stipendiātiem.


Gundars Ozols ar stipendiātiem

Rudens Vītolu fondā tradicionāli sarīkojumu un tikšanās laiks. 2.oktobra pēcpusdiena tika aizvadīta jaukā un sirsnīgā atmosfērā, tiekoties ar SIA „VALLER” valdes priekšsēdētāju un ziedotāju Gundaru Ozolu, kurš 2013.gadā dibināja 10 SIA „VALLER” stipendijas. Šogad atbalsts visiem stipendiātiem turpinās.

Jaunieši atzīst, ka šādi pasākumi, kad viņiem tiek dota iespēja iepazīt savu labdari, ir ļoti vērtīgi. Evita Šerpa, kas ar SIA „VALLER” stipendijas atbalstu studē LU, Optometrijas studiju programmas 2.kursā raksta: „Tikšanās ar cilvēkiem, kuri dzīvē ir daudz sasnieguši saviem spēkiem, vienmēr iedvesmo. Daudzu pozitīvu iespaidu, atziņu un mirkļu bagāta pēcpusdiena! Paldies!”. 

SIA „VALLER” apvieno uzņēmumu grupu, kas darbojas vairākās biznesa jomās - viesnīcu biznesā (Dome Hotel & Spa), informācijas tehnoloģiju sfērā, kā arī degvielas tirdzniecībā. SIA „VALLER” ir arī vairāki meitas uzņēmumi ārvalstīs, bet galvenā uzņēmuma mītne ir Latvijā.

07.10. Vītolu fonda valdes priekšsēdētāja Vita Diķe tiekas ar ziedotāju Uldi Streipu "Čikāgas piecīšu" grāmatu atvēršanas svētkos.


Uldis Streips

Oktobrī Uldis Streips viesojās Latvijā, lai piedalītos grāmatu „"Čikāgas Piecīšu brīnišķīgie piedzīvojumiun dziesmu krājuma "Hei lailī un citas Čikāgas Piecīšu dziesmas" atvēršanas svētkos. Jūnija nogalē Uldis Streips, viens no tautā tik ļoti mīlētajiem ,,Čikāgas Piecīšiem”,  dibināja stipendiju sievas Patrīcijas Annas Streipas piemiņai. Viņas mūžs, krāsainiem notikumiem apveltīts, darba, rūpju un mīlestības pilns, izdzisa 2. maijā. Uldis Streips ir fonda atbalstītājs jau daudzus gadus - 2009. gadā Uldis dibināja stipendiju savu vecāku Hugo un Eleonoras Streipu piemiņai, un tā ir nenovērtējams atbalsts jauniešiem. Nu par tādu kļūs arī Patrīcijas Annas Streipas piemiņas stipendija.

09.10. Ziedotāju Dzintru Bungs dzimšanas dienā sveic viņas stipendiāti.


Dzintras Bungs bijušie un esošie stipendiāti

9.oktobrī ziedotāja Dzintra Bungs svinēja savu dzimšanas dienu, un šajā dienā kopā ar viņu vēlējās būt arī viņas stipendiāti- gan esošie, gan bijušie, kas sarūpēja pārsteigumu, pulcējoties pie Okupācijas muzeja un sagaidot jubilāri ar ziediem un pārsteiguma dāvanām.

13.10. Tikšanās ar Zaigu Phillips.


Zaiga Alksne-Phillips

13.oktobrī fondā viesojās ārste, kas jau turpat četrdesmit gadus palīdz mazajiem slimniekiem kļūt atkal veseliem, smaidošiem, un ziedotāja Zaiga Alksne-Phillips, lai intervētu stipendijas kandidātus - topošos pediatrus. Šogad Dr. Zaiga Alksne Phillips bija iespēja pārliecināties arī par dzejnieka  Raiņa vārdiem: „Un labie darbi atmaksājas visi, tik vien ne tev, bet- citiem!”, jo ziedotāja uzzināja, ka divus gadus vecais puisēns, kuru viņa pirms daudziem gadiem aizvedusi uz ASV, lai veiktu sarežģītu operāciju, ir izaudzis un nu ar Vītolu fonda ziedotāju atbalstu Rīgas Tehniskajā universitātē studē Transporta sistēmu inženieriju.

14.10. Tikšanās ar Latviešu Apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē vadību.


No kreisās: Kristīne Saulīte, stipendiāte Maija Sabule, Pēteris Strazds

Patīkamu emociju pilna diena bija 14.oktobris, kad Vītolu fondā ciemojās Latviešu Apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē priekšsēdis Pēteris Strazds un Kristīne Saulīte, kas decembrī pārņems LAAJ vadību. Abi bija ieradušies uz PBLA valdes sēdi Latvijā. Vītolu fondā ziedotāji tikās ar savu stipendiāti Maiju Sabuli, kas ar LAAJ stipendijas atbalstu jau otro gadu studē Rīgas Tehniskajā universitātē.

21.10. Ziedotāja Sarmīte  Andersone tiekas ar stipendiātiem.

Sarmīte Andersone-Šveice ielūdz ciemos ar stipendiātiem. 2014./2015.mācību gadā ar Sarmītes Andersones dibinātām stipendijām studē 4 jaunieši - topošais mediķis Dainis, jurists Dāvids, mūziķis Daumants un franču filoloģijas studente Baiba.

23.10. Latviešu Montreālas sabiedriskais centrs  valdes sēdes lēmums.

Latviešu Montreālas sabiedriskais centrs izsaka pateicību par  projekta "Pētīsim un izzināsim Latvijas vēsturi" (vairāk par konkursu un tā norisi lasiet šeit) organizēšanu un  nolemj, ka sadarbību turpinās.  Projekta īstenošanai Latvijā  ziedo 50 000 CAD. Paldies projekta iniciatoram Augustam Pušpura kungam!

 

SARĪKOJUMI

08.10. PBLA valdes sēdēs atklāšana.

8.oktobrī Vītolu fonda padomes priekšsēdētājs Vilis Vītols un fonda darbinieki piedalījās Pasaules Brīvo latviešu apvienības rīkotajā gadskārtējā apvienības valdes sēdes atklāšanas pasākumā. Ar PBLA Vītolu fondam ir cieša sadarbība nu jau vienpadsmito gadu. Ir izskolojušies vairāk kā 70 jaunieši, 9 turpina studija pašlaik. Īpašs paldies ir PBLA valdes priekšsēdim Jānim Kukainim par atbalstu. Viens no bijušajiem stipendiātiem Kristaps Ērglis, kas, pateicoties PBLA atbalstam, ir ieguvis augstāko izglītību Transporta un mašīnzinību jomā, savā vēstulē atklāj: „Esmu lepns par to, ka esmu daļa no šī fonda, un daudzviet speciāli uzsveru, ka ar Pasaules Brīvo latviešu apvienības atbalstu esmu ticis tur, kur pašlaik atrodos”.

10.10. Vītolu fonda padomes dibinātājs Vilis Vītols un padomes loceklis Vilis Vītols juniors atklāj jaunuzcelto rūpnīcu „Rūdolfs” Ādažos. Sveicam!

Ar svinīgu atklāšanas ceremoniju 10. oktobrī, Ādažu novadā tika atklāta Baltijas valstīs pirmā ekoloģiskās bērnu pārtikas ražotne. Uzņēmuma "Lat Eko Food" jaunā ražotne "Rūdolfs" ir pilnīgi no jauna uzbūvēta rūpnīca, kas spēs pārstrādāt visu Latvijā izaudzēto sertificētu bioloģisko dārzu ražu un nodrošināt Latvijas mazuļus ar kvalitatīvu pašmāju bioloģisko pārtiku.

14.10. Zvērināto advokātu birojs "Raidla, Lejiņš & Norcous" tiekas ar stipendiātiem.

14.oktobrī ZAB aicināja uz tikšanos savas stipendiātes, kas izvēlējušās studēt jurisprudenci. Šā gada augustā uzņēmums nodibināja 2 stipendijas Latvijas Universitātē, Juridiskajā fakultātē studējošajiem. Par stipendiātiem kļuva Sabīne Ozoliņa no Jēkabpils novada, Zasas pagasta un Aija Krūmiņa no Ciblas novada. Abas meitenes ir mērķtiecīgas un augsti motivētas gūt panākumus izvēlētajā nozarē un kļūt par zinošām speciālistēm.

14.10. Elfrīdas un Jāņa Rutku fonda stipendiju pasniegšana.

 

14.oktobrī norisinājās svinīga Elfrīdas un Jāņa Rutku fonda stipendiju pasniegšana talantīgākajiem un mērķtiecīgākajiem Latvijas Universitātes, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes studentiem. Šogad stipendiju saņēma četri jaunieši - Ģeogrāfijas maģistra studiju programmas 1.kursa studenti Ansis Blaus un Dāvis Immurs, Ģeoloģijas maģistra studiju programmas 1.kursa studente Sandra Muižniece un Vides zinātnes maģistra studiju programmas 2.kursa studente Māra Stapkēviča. Sveicam stipendiātus!

15.10. "Saules aptieka" uzņem pie sevis stipendiātus.


Guntis, Vija un Artūrs Belēviča ar "Saules aptiekas"
vadošajiem darbiniekiem un stipendiātiem

Ar šā gada 1.septembri ar “Saules aptiekas” stipendiju studijas uzsāka 5 topošie farmaceiti no dažādiem Latvijas novadiem. 15.oktobrī “Saules Aptiekas” īpašnieki, ziedotāji Guntis, Vija un Artūrs Belēviči aicināja visus farmācijā studējošos stipendiātus uz tikšanos, kas notika “Saules Aptiekas” vēsturiskajā ēkā - Brīvības 68. Šī vieta ir īpaša ar to, ka šeit aptieka ir bijusi kopš 1910.gada. Tā tika slēgta 1939.gadā, īpašniekam izceļojot uz Vāciju. Pašlaik jau 11 gadus tur atrodas „Saules aptieka”, kas ir viena no nedaudzajām aptiekām Rīgā, kurā ir receptūras nodaļa. Šī nodaļa tika izveidota pēc Eiropas zāļu pagatavošanas standartiem un tur tiek pagatavotas visdažādākās zāļu formas.

Stipendiāti atzīst, ka šādas tikšanās ir patiesi vērtīgas, jo sniedz iespēju gan pateikties ziedotajiem personīgi, gan iedvesmo uz panākumiem, dzirdot ziedotāju veiksmes stāstus, kas savā būtībā nav vis veiksmes, bet gan smaga un neatlaidīga darba rezultāts.  Stipendiāts Toms Štrāls savā pateicības vēstulē raksta: “Nākot uz tikšanos ar mecenātiem, bija uztraukums, bet tikšanās izrādījās patīkama, intelektuāla un izzinoša. Prieks par to, ka Latvijā ir šādi cilvēki ar iniciatīvu, un degsmi savā nozarē – ģēniji” , savukārt Lelde Zvejniece saka: “Šodien Jūsu aptiekā iemīlējos. Kur tas redzēts – aptieka trijos stāvos. Pagrabā savs ‘ķēķis’, kurā man pat gribējās pašai ķerties pie darba. Augstie griesti klientu pieņemšanas zālē piešķīra patīkamu noskaņu, un skaistas trepes, kuru margas izrādās roku darbs, izskatījās pēc mākslas darba. Pārdomāta ir katra vismazākā detaļa. Burvīgi!”.

24.10. Lalita Rūta Muižniece tiekas ar stipendiāti.


Lalita Muižniece ar stipendiāti Annu Putāni

2010.gadā Lalita Rūta Muižniece, godinot sava dzīvesbiedra Valža Muižnieka piemiņu, ar ģimeni nodibināja stipendiju ar mērķi atbalstīt jauniešus, kas studē latviešu valodu. 2014./2015.mācību gadā ar Valža Muižnieka piemiņas stipendiju studē Anna Putāne - jauniete no Latgales, kas studē Latvijas Universitātē, Baltu filoloģiju.

 

ZIEDOTĀJI OKTOBRĪ

Oktobrī ir ziedojuši: Aivars Slucis, Anonīmais ziedotājs Emīlijas Krūss piemiņas stipendijai, Asjas un Berndta Everts testamentārais novēlējums, Edīte Zariņa (Jura Gravas piemiņas stipendijai), SIA "Zaļā josta", Montreālas Latviešu sabiedriskais centrs, SIA "RJK", ERGO, Kārlis Vasarājs, Latviešu apvienība Austrālijā un Jaunzēlandē, Ingrida Dankere Jāņa Gablika piemiņas stipendijai, Sandra Kalniete, Astrīda Jansone, Andris un Dace Dārziņi, Juris Petričeks.

Viļņa Plūmes stipendijai Aizkraukles attīstībai ziedojuši: Maris Plūme, Artūrs Plūme.

Draugu stipendijai ziedojuši: Inga Jātniece, pieminot Dagmāru Jātnieci, Kira Carey un bēru viesi, godinot Vilmas Kalderovskis piemiņu.

Miķeļa Svilāna piemiņas stipendijai ziedojuši: Ilze Gulēna, Harijs un Rūta Whittaker, Gregors Alberts Sproģis. 

 

Ziedojumi

Oktobrī.................77 885 EUR

Gadā............1 145 550 EUR

Paldies ziedotājiem! 

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums