Arhīvs

SEPTEMBRIS - 2012

  

Jauna stipendija

  • Pauderu ģimenes stipendijas

01.09. Pa aizgājušās vasaras saules staru taku mēs ieejam rudenī- gladiolu, asteru un mārtiņrožu smaržā, pirmajās salnās un gājputnu atvadu sveicienos. Mēs ieejam rudenī, kad mūs sveic 1.septembris un ikvienam saka - mācies!

Mācies, stipendiāt! Mācies no putniem lidot, no saules - sildīt, no kokiem- augt! Mācies no tiem, kas prot sevi caur citu laimi laimīgu darīt! Mācies ik rītu, ik saullēktu ar smaidu un labu domu sagaidīt, priecāties par panākumiem, par veiksmi, par iespēju, kas saņemta vai kas citiem sniegta! Mācies no tiem, kas prot mīlēt un savu mīlestību caur darbiem savas Tēvzemes labā redzamu darīt!

Šo iespēju- mācīties - Tev snieguši Tavi ziedotāji, un arī viņi kopā ar Tevi šai dienā domās kopā mēro ceļu uz skolu. Lai viņiem paši skaistākie ziedi un mīļākie pateicības vārdi!

Uzsākot jauno mācību gadu, ziedotājiem un stipendiātiem novēlam panākumus un ticību saviem spēkiem un rītdienai! Visi kopā būsim tie, kas ar darbiem nesīs Latvijā vārdu pasaulē! Lai mums  kopā izdodas!

 

03.09. Sidnejas latviešu biedrības valdes loceklis Jānis Čečins ar kundzi viesojas fondā un  tiekas ar savām stipendiātēm.


Sidnejas Latviešu biedrības pārstāvji ar stipendiātēm

10.09. Ziedotājs Māris Pauderis no Kanādas  dibina  9 jaunas stipendijas. Sadarbība tika uzsākta pagājušajā mācību gadā, kad  tika dibināta Pauderu ģimenes  mūža stipendija. Augustā ziedotājs ar savu stipendiātu tikās Alūksnē.


Māris Pauders 

14.09. Ziedotāja Astrīda Jansone viesojas fondā un tiekas ar savu jauno stipendiāti Agnesi Skujevsku. Sadarbība ar ziedotāju ir no 2009. gada, kad vīra Laimoņa Jansona piemiņai tika dibināta mūža stipendija.


Astrīda Jansone ar stipendiāti

18.09. Fonda dibinātājai Martai Vītolai jubileja. Mīļi sveicam!!!


Marta un Vilis Vītoli ar Trīs Tenoriem

20.09. Fondā viesojas Lielvārdes attīstības fonda projekta vadītāja Ilze Kreišmane.


Ilze Kreišmane

30.09. Septembri Vītolu fondam ir ziedojuši: Inta B.Gotelli Viļa M.Barēvica piemiņai, Māris Pauders, Alberts Caune, Malda un Raimonds Dzelzkalni, Hrgetič ģimene, "SEB Wealth Management", "Microsoft Latvia", Gunārs un Ināra Reiņi, ERGO, Vaino V.Keelman, Juris Cīrulis, Atis un Balva Bredovski, Nora Mičule, Emīlija Desainis, Leopolds un Kristīne Klišāni, Uldis N.Streips, "Daugavas vanagu" Toronto nodaļa, Latviešu fonds, Māra Dāvis, Biruta Celma, Talsu novada fonds, Lielvārdes Attīstības fonds, Georgs un Anita Andrejevi, Cēsu Pils ģildes fonds u.c.

  

    

    

     

ZIEDOTĀJI SEPTEMBRĪ

Ziedotāji 
2012.gada septembris
   
 Ziedotājs /Stipendijas nosaukums/ Ziedojums*  
[Ls]
   
Inta B. Gotelli / Vilis Barevics $ 90 000 -LVL 50 220 **/ 48 177,00
Daugavas Vanagu Toronto nodaļa Kanādā /Anonīms ziedotājs/ 25 062,00
Latvian Relief Development Fund /Māris Pauders, Pauderu ģ. Stip. CAD 24 000 - LVL 13 320**/  13 195,20
Anonīmi/Draugu stipendija/  6 000,00
Daugavas Vanagu Toronto nodaļa Kanādā /Alberts Caune/ 5 571,00
Malda un Raimonds Dzelzkalni / $ 10 000 - LVL 5 350**/ 5 353,00
Māra Hrgetič 4 200,00
SEB Wealth Management 2 800,00
Microsoft Latvia, SIA  2 800,00
Gunārs un Ināra Reiņi /Northern California Latvian.  Reiņu stipemdija $ 5 000 - LVL 2 785** /  2 676,50
Ergo Latvija, AAS 1 680,00
Daugavas Vanagu Toronto nodaļa Kanādā /Keelman Vaino V./ 1 671,00
Daugavas Vanagu Toronto nodaļa Kanādā /Juris Cirulis/ 1 671,00
Daugavas Vanagu Toronto nodaļa Kanādā /Atis un Balva Bredovski/ 1 671,00
Eleonora Mičuls /$ 3 000 - LVL 1 683** / 1 605,90
Emilija Desainis /$ 3 000 - LVL 1 674**/ 1 605,90
Kristīne un Leopoldo Klišāni 1 500,00
Uldis N. Streips /$ 2 800 - LVL 1 498**/ 1 498,84
Daugavas Vanagu Toronto nodaļa Kanādā 1 450,00
Latviešu Fonds /G.Irbisa Fonda stip./  1 400,00
Māra Dāvis /Hermine Mednis stip. $ 2 400 - LVL 1 310.40**/  1 284,72
Biruta Celma/ $ 2 000 - LVL  1 104**/ 1 090,00
Talsu novada fonds 1 070,00
Lielvārdes attīstības Fonds  1 000,00
Anita un Georgs Andrejevi  580,00
Cēsu pils ģildes Fonds 376,00
Anna Gobzeme /Briseles latviešu stip./  280,00
Rīgas zonta klubs /Latvijas Rīgas zonta kluba stip./  230,00
Māris Matrevics /Draugu stip./  100,00
Ogres Zonta klubs, Biedrība  90,00
Kligers un A. Sinkas /Aivars Sluča stipendija/  35,00
Aivars Ivars Juris Sinka /Aivars Sluča stipendija/ 25,00
 Kopā:   137 749,06
** Pēc Latvijas Bankas kursa   
MK  Nr.585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” 9. pantā norādīts, ja darījums notiek  ārvalsts valūta, tajā norādītās summas iegrāmatošanai pārrēķina latos pēc Latvijas Bankas ** noteiktā attiecīgās ārvalsts valūtas kursa,  ko gada beigās norāda uzņēmuma Gada pārskatā. Komercbankas veic  konvertāciju pēc tās dienas ārvalstu valūtas kursa *, un tas var atšķirties no Latvijas Bankas noteiktā kursa.
   
Grāmatvede:  /L.Liepa/
  2012.10.01

 Paldies ziedotājiem!

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums