Zviedrijas-Latvijas Rotari apgabala stipendija

 Jānis Andersons pasniedz Zviedrijas un Latvijas Rotari fonda stipendiju 
Āgenskalna Valsts ģimnāzijas izlaidumā absolventei Paulai Liepiņai.

Rīgas Hanzas Rotari klubs dibināts 1996. gada 17. maijā. Rotari klubu mērķis ir veicināt sadarbību un attīstību, kalpojot sabiedrības interesēm. Par rotarieti var kļūt ikviens, kuram rūp citu cilvēku likteņi, kurš no labas sirds vēlas atbalstīt tos, kam ir grūti, un kurš neprasa par to nekādu atlīdzību vai slavinājumu. Rīgas Hanzas Rotari kluba darbības prioritāte ir atbalstīt jauniešu centienus izglītības iegūšanā, īpaši tos, kas paši izvirza sev augstus mērķus un ar savu darbu un neatlaidību cenšas tos sasniegt, bet kam pietrūkst finansiāla nodrošinājuma.

Rīgas Hanzas Rotari klubs regulāri finansiāli atbalsta arī likteņa pabērnus, sevišķi Latvijas attālo reģionu skolas. Arī šajās skolās ir talantīgi bērni un jaunieši, kam jādod iespēja apgūt zināšanas un drošības izjūta, ka viņi nav pamesti likteņa varā, bet ir cilvēki, kas par viņiem rūpējas un tic viņu izaugsmei. Šādā veidā rotarieši atbalsta un veido līderus rītdienas sabiedrībai, kas atjaunotu Rīgas Hanzas pilsētas slavu un augstu turētu Latvijas pozīciju reģionā. Rotari klubs, atbalstot jauniešus, aicina viņus laikus veidoties par aktīviem sabiedrības locekļiem.

Citas Rotari kluba dibinātās stipendijas: 

Rīgas Hanzas Rotari kluba stipendija

Viktora Kulberga piemiņai - Rotari kluba stipendija

 

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums