Paula un Ariadnes Dzintaru stipendija


Paulis un Ariadne Dzintari

Paulis Dzintars ir dzimis 1921. gada Madonā, studijas sācis Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātē. Ar pirmo iesaukumu nokļuvis leģionā. 1948. gadā beidzis Minsteres Universitāti, 1951. gadā izceļojis uz Ameriku, kur līdz 70 gadu vecumam praktizējis kā ārsts. Aizejot pensijā, Paulis daudz rakstīja, lai dzīvē piedzīvotais paliktu ne tikai pašam, bet lai to varētu izlasīt bērni, mazbērni, studenti. 2006.gadā Paulis pabeidza grāmatu „Prērijas ārsts”. Tur tika apkopotas atmiņas par ārsta praksi. 2013.gada martā Paulis Dzintars aiziet mūžībā.

Ariadne (Rida) Dzintars, dz. Orleans piedzima arhitekta ģimenē. Beigusi Rīgas 2. ģimnāziju, strādājusi par grāmatvedi. 1944. gadā apprecējusies ar Pauli Dzintaru. Vēlākos gados kopusi ģimenes pavardu. Ir liela rokdarbniece, audēja. Ģimenē izauguši 4 dēli, visiem ir augstāka izglītība.

Savu lēmumu dibināt stipendiju Paulis Dzintars savulaik skaidroja: „Pats no savas un vecāku dzīves esmu mācījies, cik svarīga ir izglītība. Pēc 50 padomju gadiem tautas ekonomiskais līmenis ir viens no zemākajiem Eiropā. Ir daudzi apdāvināti, centīgi jaunieši, kuri vēlas iegūt augstāko izglītību. Zinu, ka mana dāvana palīdzēs tikai nedaudziem, bet labāk ir iededzināt mazu svecīti nekā sēdēt tumsā. Ja ikviens tik zemē sētu...”

 

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums