Pauļa un Ariadnes Dzintaru piemiņas stipendija


Paulis un Ariadne Dzintari

Paulis Dzintars ir dzimis 1921. gada Madonā, studijas sācis Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātē. Ar pirmo iesaukumu nokļuvis leģionā. 1948. gadā beidzis Minsteres Universitāti, 1951. gadā izceļojis uz Ameriku, kur līdz 70 gadu vecumam praktizējis kā ārsts. Aizejot pensijā, Paulis daudz rakstīja, lai dzīvē piedzīvotais paliktu ne tikai pašam, bet lai to varētu izlasīt bērni, mazbērni, studenti. 2006.gadā Paulis pabeidza grāmatu „Prērijas ārsts”. Tur tika apkopotas atmiņas par ārsta praksi. 2013.gada 27. martā Paulis Dzintars aiziet mūžībā.

Atvadu vārdus lasiet >šeit<.

Ariadne (Rida) Dzintars, dz. Orleans piedzima arhitekta ģimenē. Beigusi Rīgas 2. ģimnāziju, strādājusi par grāmatvedi. 1944. gadā apprecējusies ar Pauli Dzintaru. Vēlākos gados kopusi ģimenes pavardu. Bijusi liela rokdarbniece, audēja. Ģimenē izauguši 4 dēli, visiem ir augstāka izglītība. Ariadne mūžībā devusies 2016.gada 22.janvārī. 

Atvadu vārdus lasiet >šeit<.

Savu lēmumu dibināt stipendiju Paulis Dzintars savulaik skaidroja: „Pats no savas un vecāku dzīves esmu mācījies, cik svarīga ir izglītība. Pēc 50 padomju gadiem tautas ekonomiskais līmenis ir viens no zemākajiem Eiropā. Ir daudzi apdāvināti, centīgi jaunieši, kuri vēlas iegūt augstāko izglītību. Zinu, ka mana dāvana palīdzēs tikai nedaudziem, bet labāk ir iededzināt mazu svecīti nekā sēdēt tumsā. Ja ikviens tik zemē sētu...”

 

How to find us?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Contact us