Arhīvs

JŪNIJS - 2012

Jauna stipendija

  • Viļa Barēvica piemiņas stipendija
  • Visvalža un Sigrīdas Dzeņu Dimanta kāzu stipendija
  • Beņķu-Rubeņu ģimenes stipendija

 

01.06. Fondā viesojas Latviešu fonda pārstāvis Latvijā Valdis Bērziņš un paraksta sadarbības līgumu par Kārļa Irbīša piemiņas stipendiju 2012./2013 mācību gadam.


Valdis Bērziņš


02.06. Visvaldis un Sigrīda  Dzeņi, svinot savu Dimantu kāzu jubileju,  dibina Latvijā savu stipendiju fondu.


Visvaldis Dzenis ar kundzi Sigrīdu

03.06.Labdarības koncerts Aizkrauklē.  Aizkrauklieši turpina iemūžināt Viļņa Plūmes piemiņu, ziedojot garīgam piemineklim - Viļņa Plūmes piemiņas stipendijai. Vairāk par labdarības koncertu lasiet šeit.

04.06. Fondā viesojās ziedotājs Jānis Strautnieks no ASV.


Jānis Strautnieks

05.06. Ziedotājs Jānis Ūdris no Anglijas tiekas ar fonda darbiniekiem un savām stipendiātēm.

06.06. Fondā viesojās Selga Beņķe. Pēc tikšanās tiek slēgts sadarbības līgums par jaunu ģimenes stipendiju. Godinot mammas  profesiju, stipendija novēlēta topošam mediķim.


Selga Beņķe

07.06. Fondā viesojas ziedotājs Arnis Apsītis un paraksta sadarbības līgumu. Nākošā mācību gadā jau 25 studenti studēs ar SIA „APSĪTE” un  SIA „KUREKSS” stipendijām.


Arnis Apsītis

11.06.  Ziedotāja Inta Gotelli paziņo, ka viņa kā Viļa Barēvica testamenta izpildītāja dibinās Viļa Barēvica piemiņas stipendiju, kas novēlēta  tikai tiem studentiem, kuri ir RTU vai LLU inženierzinātņu studiju programmu absolventi, kas atbilst Fonda stipendiju nolikumam un turpina studijas maģistratūrā vai doktorantūrā Latvija vai arī ārzemēs.


Vilis Barēvics

16.06. Ziedotājs Arnis Apsītis Dundagas vidusskolas izlaidumā pasniedz sertifikātus par SIA „KUREKSS” stipendiju 5 jauniešiem. Latvijas Zonta  klubu Jelgavas nodaļa piešķir savu stipendiju izlaidumā Jelgavas 4. vidusskolas absolventei  Annai Astapenko. 

19.06. Ziedotāja  Biruta Heistere ielūdz fonda darbinieces uz  pusdienām, lai kopā svinētu savu 80 gadu jubileju.


Biruta Heistere

21.06. Fondā viesojas ziedotāja Ilze Valdmane. Viņa dāvina fondam skaistu keramikas trauku, kas  līdzi nes aizkustinošu stāstu par Ilzes dzīvi trimdā.

 

23.06. Jāņi!

Nāk saule, nes kastaņu sveces,                                                                                             

Un ejam ap sauli mēs,
Bet naktīs visīsākajās
Mūs meklējiet papardēs..
Mūs meklējiet ziedošā miglā,
Kad ūdeņi atveras,
Kad dzelmē redz paslēptu naudu
Un zeltu smeļ pastalās..

Jāņu dienā vīsim vainagus, jo pļavas Jāņu laikā pilnas ar īpašu spēku, un ziedi, vainagā vīti, ir dabas svētības, skaistuma un mūžības simbols, kas sargā no ļauna! Iziesim cauri trejiem vārtiem, kur vienos saule lec, otros riet, bet trešie mums pašiem, jāņabērniem, domāti!

Jāņu nakti negulēsim! Latvijā kurtie ugunskuri šai naktī dos gaismu no saules līdz saulei.

Sauli parasti sagaida kalnā. Sagaidījuši un apsveikuši viņu, mēs ticam, ka tā mums dos daļu no sava siltuma, gaismas un spēka. Saules lēkts - tas ir svēts brīdis. Un pēc tam atkal bridīsim ziedošā pļavā, lai pastalās smeltā rīta rasa pārvērstos par zeltu, ne pūralādēs, bet dvēselēs glabāto!

Lai ziedoši un saulaini Līgo svētki un Jāņu diena!

 

 ZIEDOTĀJI JŪNIJĀ

Ziedotāji 
2012.gada jūnijs
   
 Ziedotājs /Stipendijas nosaukums/ Ziedojums*  
[Ls]
   
   
   
Zvejnieku Fonds, /$ 120 000 - LVL 66 840**/ 66 732,00
Latvian Relief Development Fund /Pauderu ģimene $ 34 798.82 - LVL 19 730.93**, Korp! Fraternitas Lataviensis, Kanādas kopa -$ 29 028.82 - LVL 16 459.34** / 35 673,27
Latvijas Brivibas Fonds,  Aivars Slucis LTD /$ 47 500 - LVL 26 647.50**/ 26 562,00
Kokpārstrāde 98, SIA /Visvaža un Sigrīdas Dzeņu Dimanta kāzu stip./ 5 600,00
Inta Bušs Gotelli / Viļa Barevica mūža stip. $ 10 000 -  LVL 5 610**/  5 592,00
Latvian Relief Development Fund, Jānis  Brežinskis un Zane Stait Gardner/CAD 9 965 - LVL 5 420.96**, Zelmas Crinfelds-Brezinskis stip./ 5 376,12
Kristine Z Anstrats /$ 5 700 - LVL 3 203.40**/ 3 187,44
Ergo Latvija, AAS 1 680,00
The Latvian Assoc of S.A. INC / AUD 2 550 - LVL 1 435.65**/ 1 435,65
Sandra Kalniete 1 400,00
Euroskor Latvijā, SIA 1 400,00
Selga Benķe /Benķu - Rubeņu ģimenes stip./ 1 400,00
Ernst Young Baltic, SIA 1 400,00
EGGA, SIA 1 400,00
Dace Dārziņš / AUD 2 399.82 - LVL 1 322.30**/ 1 318,22
Eskilstuna Zontaklubb /SEK 10 000 - LVL 793.00**, Zonta kluba stipendija/  787,50
Anonīms dāvinājums no Aizkraukles novada iedzīvotājiem  /V.Plūmes stipendija/  728,99
Inta Buša Gotelli /$ 1 000 - LVL 567.00** Zirģeļu ģimenes stip./ 558,90
Gunta Torstensson  /Bertrama un Lidijas Rozenbergu piemiņas stip./  75,00
Valdis Bērziņš /Bertrama un Lidijas Rozenbergu piemiņas stip./  50,00
 Kopā:   162 357,09
** Pēc Latvijas Bankas kursa   
MK  Nr.585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” 9. pantā norādīts, ja darījums notiek  ārvalsts valūta, tajā norādītās summas iegrāmatošanai pārrēķina latos pēc Latvijas Bankas ** noteiktā attiecīgās ārvalsts valūtas kursa,  ko gada beigās norāda uzņēmuma Gada pārskatā. Komercbankas veic  konvertāciju pēc tās dienas ārvalstu valūtas kursa *, un tas var atšķirties no Latvijas Bankas noteiktā kursa.
   
Grāmatvede:  /L.Liepa/
  2012.07.02

Paldies ziedotājiem!

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums