Arhīvs

NOVEMBRIS - 2010

Latvija. Slīps lietus, slapjas, dzelteni spožas bērza lapas uz lietū mirdzoša asfalta. Pirmās sniega pārslas, krītošas melnos dubļos. Nevaldāms vējš, kas traucē turpināt iesākto ceļu. Un kautrīgs saules stars, izlauzies cauri novembra pelēkajiem mākoņiem. Un tad – skanīgs «Labrīt!» un mīļš ,,Paldies!’’. Sirsnīgs smaids un uzmundrinošs rokas spiediens. Savas varēšanas apziņa un neaprakstāma dāsnuma atklājums. Gaisma, dvēselē uzaustoša un sirdi sasildoša. Latvija. Rudens. Novembris.

Šai mēnesī dibināta mūsu valsts. Mūsu tēvutēvi spēja izcīnīt tās brīvību, tagad mums jāatrod spēks to noturēt un jāļauj Latvijai uzziedēt kā sniegpulkstenītei pavasarī – cauri dziļai sniega segai atrodot ceļu uz sauli.

Mēs mīlam šo zemi, kuras dzimšanas diena apliecina, ka arī vistumšākajā laikā var dzimt gaisma – gan no svecītēm krastmalā, gan no mūsu siržu siltuma. Arī šobrīd katra laba doma un darbs kļūst par daļiņu gaismas un ir apliecinājums tam, ka spēsim palīdzēt savai Latvijai uzziedēt spēkā un lepnumā.

Jaunums:

  • Ritas (Saulītes) Petričekas piemiņas stipendija
  • Kārļa Ātrena 50 gadu jubilejas stipendija
  • Elzas un Ileanes Bolšaitis stipendija

01.11. Svētku pasākumu kafejnīcā „KID” saviem stipendiātiem organizē apdrošināšanas sabiedrība ERGO. Pēc tikšanās ar ziedotājiem, jaunieši raksta:

"Sākumā biju nedaudz nobijusies, taču ieejot iekšā un ieraugot tik patīkamas un laipnas sejas, bailes uzreiz pazuda. Apkārt esošie cilvēki – gan ERGO darbinieki, gan stipendiāti bija tik patiesi un sirsnīgi, ka vēl visu vakaru nevarēju beigt smaidīt! Patiess prieks par jauniegūtajiem draugiem un paziņām – vēlreiz tikai pārliecinājos, ka Latvijā dzīvo tie paši jaukākie cilvēki!" /Liene Kalimesa/

"Atmosfēra Jūsu rīkotājos satikšanās pasākumos vienmēr ir bijusi lieliska un neaizmirstama. Pēc pasākuma vienmēr raisās pārdomas: „Žēl, ka viss tik ātri beidzās un kā gribētos, lai mēs visi kopā varētu tikties biežāk.." /Linda Diļevka/


ERGO valde ar stipendiātiem

03.11. Tikšanās SEB bankā ar Sponsorēšanas projektu vadītāju Diānu Blumati par sadarbību.

Diana Blumate
Diāna Blumate

03.11. Tikšanās ar ziedotāju Lalitu Muižnieci „Laimas” kafejnīcā.

Lalita Muizniece
Lalita Muižniece

04.11. Lietišķās pusdienās restorānā  „C.U.T.” ar ziedotājiem.

05.11. Fondā viesojās Vilimantikas draudzes priekšnieks Viesturs Paegle.

Viesturs Paegle
Viesturs Paegle

05.11. Osvalda un Ilgas Kēses (Selonijas) fonda stipendijai Ls 1000 ziedo bijušais stipendiāts Kristaps Bošs.


Kristaps Bošs

09.11. Mērķziedojums Lilijas Zobens jubilejas stipendijai no Selgas Beņķes.

Selga Benke
Selga Beņķe

10.11. Fondā viesojas Biruta un Dzintars Abuli. Ziedotāji ir aicinājuši uz tikšanos arī trīs savas stipendiātes.  


Dzintars un Biruta Abuli ar stipendiātēm

12.11. Mērķziedojums S!K! "Aurora" Kanādā stipendijai.


S!K! "Aurora" Kanādā

15.11. Fonda viesojas ziedotājs Juŗis Petričeks. Tiek nodibināts Juŗa un Ritas (Saulītes) Petričeku fonds. Godinot sievas piemiņu pirmā stipendija ir nosaukta viņas vārdā – Ritas (Saulītes) Petričekas piemiņas stipendija. Stipendija novēlēta jaunietim no Rēzeknes vai Tukuma novada. 22. novembrī tiek saņemts mērķziedojums stipendijai.


Juris un Rita Petričeki

 

15.11. Fonda viesojas ziedotāja Ileane Bolšaitis. Viņa atjauno Elzas un Ileanes Bolšaitis stipendiju. Pirms vairākiem gadiem stipendija tika nodibināta topošam zobārstam/ei. Tika izskolota Ineta Gabrāne, kas jau studijas beigusi un sekmīgi strādā.


Ileane Bolšaitis

18.11. Mīļi sveicam Latvijas Republikas proklamēšanas 92. gadadienā!

18.11. Fonda dibinātāji Vilis un Marta Vītoli ielūgti pie tautiešiem Austrālijā. Vilis Vītols ar svētku runām uzstājās 6 Austrālijas latviešu centros.


Vilis un Marta Vītoli

18.11. Fonda dibinātāja Marta Vītola apbalvota ar titulu „Kokneses Goda pilsone”. Mīļi sveicam!

22.11. Mērķziedojums no Agritas Krieviņas Bruņa Rubesa piemiņas stipendijai.

24.11. Vītolu fonda prezentācija Lielvārdes vidusskolā un pamatskolā.

26.11. Kārļa Ātrena dzimšanas dienā radiem un draugiem ir aicinājums dāvanu vietā, ziedot Kārļa Ātrena 50 gadu jubilejas stipendijai.


Kārlis Ātrens ar ģimeni

29.11. Mērķziedojums Draugu stipendijai no Mareka Indriksona.


Mareks Indriksons

29.11. Mērķziedojums Leopolda un Kristīnes Klišānu stipendijai.


Leopolds un Kristīne Klišāni

 ZIEDOTĀJI NOVEMBRĪ

Ziedotāji 
2010.gada novembris
   
 Ziedotājs /Stipendijas nosaukums/ Ziedojums*  
[Ls]
   
JURIS PETRIČEKS UN RITA VELTA  /$ 70 000.00 - 36 470.00 LVL**/ 36099,00
AAS ERGO 1785,00
LEOPOLDO UN KRISTĪNE KLIŠĀNI 1400,00
KORPORACIJA AURORA  /CAD 2 479.76 - 1 225.00 LVL**/ 1262,45
BOŠS KRISTAPS /OSVALDA  UN ILGAS KĒSES FONDA STIPENDIJAI/ 1000,00
ANITA UN GEORGS ANDREJEVI   1070,00
MAREKS INDRIKSONS / DRAUGU STIPENDIJA/  100,00
SELGA BENĶE /LILIJAS ZOBENAS JUBILEJĀ/  50,00
Latvijas Zonta klubs 
JELGAVAS ZONTA KLUBS  150,00
ESKILSTUNA ZONTA KLUB /SEK 1 500.00-113.25 LVL**/ 111,90
Kārļa Ātrena 50.gadu jubilejā  
KĀRLIS JĀNIS ĀTRENS  500,00
JURIS SILS 100,00
Bruņa Rubesa piemiņas stipendijai 
Agrita Krieviņa                      20,00
 Kopā:   43 648,35
** Pēc Latvijas Bankas kursa   
MK  Nr.585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” 9. pantā norādīts, ja darījums notiek  ārvalsts valūta, tajā norādītās summas iegrāmatošanai pārrēķina latos pēc Latvijas Bankas ** noteiktā attiecīgās ārvalsts valūtas kursa,  ko gada beigās norāda uzņēmuma Gada pārskatā. Komercbankas veic  konvertāciju pēc tās dienas ārvalstu valūtas kursa *, un tas var atšķirties no Latvijas Bankas noteiktā kursa.
   
Grāmatvede:  /L.Liepa/
  2010.12.02
Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums