Arhīvs - Septembris 2019

MĒNEŠA CITĀTS 


Kaspars Ādams

”Nav jābūt vienam lielam mērķim, bet  vairākiem maziem. Viens no tiem ir iegūt stipendiju, otrs varbūt iemācīties ar jahtu stūrēt, pēc tam – kļūt par pilotu. Es domāju, ka jābūt visu laiku “izsalkušiem”. Sasniegt vienu lietu, bet neapstāties. No rīta, kad mēs pamostamies, esam izsalkuši, mēs ēdam brokastis, tādēļ uz labām lietām vajadzētu būt tādai pašai iekārei. Pats svarīgākais ir to nepazaudēt ne pēc divdesmit,  trīsdesmit, piecdesmit gadiem.” [Uzruna stipendiātiem Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā 19.09.2019.] 

- Sanitas Uplejas un Ginta Jegermaņa stipendija

Sanita Upleja-Jegermane un Gints Jegermanis jau vairāk nekā gadu ir Draugu stipendijas ziedotāji. Vītolu fonda padome nolēma, ka godinot ziedotājus, tiks dibināta Sanitas Uplejas un Ginta Jegermaņa stipendija. Jegermaņu ģimene savu lēmumu pamato: “Mums dzīvē ir ļoti paveicies. Esam varējuši piedalīties Latvijas atjaunošanā, strādāt interesantos un Latvijai svarīgos darbos gan tepat mūsu zemē, gan vairākās ārvalstīs. Papildus studijām mums nācās strādāt, lai tiktu pie augstākās izglītības. Tāpēc apzināmies labas izglītības nozīmību. Mēs ticam, ka šī stipendija kādam jaunam un mērķtiecīgam cilvēkam sniegs to, kas citādi nebūtu bijis iespējams.” Šogad viņu stipendiāte ir arhitektūras studente Dārta Anda Šenberga.

- Marijas Viducis piemiņas stipendija

“Daugavas vanagu” Toronto vanadzes, godinot mūžībā aizgājušo locekli Mariju Viduci, dibināja stipendiju zobārstniecības studentei Marija Viducis mūžībā aizgāja 2019. gada 11. janvārī. Toronto viņa pabeidza zobārstniecības studijas un nodibināja ģimeni. Savā dzīves laikā viņa ir sniegusi palīdzību daudziem un to, pateicoties vanadzēm, turpinās arī mūžībā aizejot. Paldies “Daugavas vanagu” Toronto vanadzēm!

- Advokātes Ilzes Šulces ziedojums Draugu stipendijai.

Ilze Šulce

Svētku reizēs esam pieraduši saņemt dāvanas. Tās var būt dažādi sagatavotas un pasniegtas. Tā Ilze Šulce kopā ar meitu Martu Gabrielu, sveicot vīru un tēti dzimšanās dienā dāvanu vietā, ziedoja Draugu stipendijai. Paldies gaviļniekam Ivo Peičam, Ilzei Šulcei un Martai Gabrielai!

01.-30.09. Fondā viesojās Raymond Lawrence Drake, Rita Kaimiņa, Jānis Vilgerts, Vieda Šellija.  

02.09. Vilis Vītols un stipendiāts Andis Poļaks viesojās “Rīta Panorāmā”.

03.09. Vaidas Miķītes, Ināras un Gunāra Reiņu tikšanās ar stipendiātiem.

03.09. Tikšanās ar ziedotāju Māru Prāvs.

05.09. Tikšanās ar Andri un Daci Dārziņiem.

11.09. Tikšanās ar ziedotāju Lalitu Muižnieci.

16.09. G!fil! Viļa Vītola stipendijas imerietēm pasniegšana.

17.09. Leču ģimenes stipendijas pasniegšana Ozolnieku vidusskolā. 

18.09. Ziedotāja Jura Petričeka tikšanās ar stipendiātiem.

19.09. Neretas novada uzņēmēju stipendiju pasniegšana.

19.09. Andra Stakļa un Anna Olavs-Grambergs tikšanās ar stipendiātiem.

26.09. Astrīdas Jansones grāmatas “Trimdas bērnu bērni” atklāšana.

- Atvadu vārdi Dacei Kokarevičai.

“Es tagad aizeju, bet ne jau projām,
Es aizeju tepat -
Ar citu zemi, citu sauli, citu upi parunāt.”
/M.Zviedre/

13. septembrī mūžībā devās “Latvijas Avīzes” žurnāliste Dace Kokareviča, kura bija fonda sadarbības partneris un allaž palīdzēja ar publicitāti. Izsakām līdzjūtību piederīgajiem! 

- Atvadu vārdi Borisam Teterevam.

Mūžībā devies mecenāts Boriss Teterevs. Viņš devies prom. Uz mūžu. Ar ko izmērīt tādu dzīvi? Ar cilvēcību un mīlestību. Tik lielu cilvēkmīlestību, ko vārdos neizteikt, jo uz zemes otru tādu, tik skaistu, bagātu un tik piepildītu, var arī neatrast. Borisa Tetereva īpašais devums Latvijas nākotnei ir atbalsts jauniešiem, kuri izvēlējušies studēt medicīnu - stipendija jau devīto gadu tiek piešķirta pašiem talantīgākajiem topošajiem ārstiem. Tas ir bijis atbalsts jau 23 Rīgas Stradiņa universitātes studentiem. Vītolu fonda kolektīva un stipendiātu vārdā izsakām visdziļāko līdzjūtību piederīgajiem un Borisa un Ināras Teterevu fonda kolektīvam!

- Atvadu vārdi Dzintaram Abulam.

Tāds bezgala skumjš turpmāk būs septembris ne tikai visiem Dzintara Abula tuvajiem un mīļajiem, bet arī tiem, kuriem liktenis bija dāvājis iespēju kaut brīdi būt tuvu šim bezgala labestīgajam un gudrajam cilvēkam, kuram nebija nekā svētāka par savu ģimeni un savu Tēvzemi. 2008. gadā Dzintars un Biruta Abuli dibināja savu ģimenes stipendiju. Toreiz ziedotāji rakstīja: "Esam pārliecināti, ka Latvijas nākotne ir izglītotu latviešu jauniešu rokās. Esam pateicīgi par iespēju vismaz kādam atvieglot rūpes, dodot iespēju sasniegt iecerēto mērķi, un jaunieši, kurus esam iepazinuši, attaisno mūsu cerības.” Kopā šo gadu laikā izskoloti 12 jaunieši. Fonda kolektīvs un visi Abulu ģimenes bijušie un esošie stipendiāti ar gaišām un mīļām atmiņām pieminēs īpašu cilvēku, tēvu, vectētiņu, draugu, savas Tēvzemes patriotu Dzintaru Abulu. Izsakām visdziļāko līdzjūtību Birutai Abuls un piederīgajiem!

- Bijušo stipendiātu sasniegumi.

Artūrs Paugurs no 2010.-2013. gadam saņēma Zelmas Grīnfeldes-Brežinskis piemiņas stipendiju studijām Rīgas Tehniskajā universitātē, “Elektrotehnoloģiju datorvadība”. Šobrīd Artūrs ir ieguvis doktora grādu un strādā uzņēmumā “Mikrotik” kā robotikas inženieris. Viņš izstrādājis arī mobilo telefonu bezvada uzlādes staciju “Cozy cell”.

Anete Vagale no 2012.-2015. gadam saņēma Leopolda Sīpoliņa piemiņas stipendiju studijām Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU) programmā “Intelektuālās robotizētās sistēmas”. Šobrīd Anete studijas turpina doktorantūrā Norvēģijas zinātņu un tehnoloģiju universitātē. Viņas pētnieciskās darbības lauks ir mākslīgais intelekts un robotizētās sistēmas. 2019. gadā kopā ar autoru kolektīvu sastādījusi grāmatu “Introduction to the IoT” (Datorzinātne un datortehnoloģija. Skaitļošana. Datu apstrāde). 

- Esošo stipendiātu sasniegumi.

Matīss Dambītis ir Helēnas un Pētera Grīnmaņu piemiņas stipendijas saņēmējs un studē RTU studiju programmas “Intelektuālās robotizētās sistēmas” 3. kursā. Brīvajā laikā viņš vada RTU robotikas pulciņu studentiem, pasniedz elektroniku Preiļu 1.pamatskolas audzēkņiem. Lielākais sasniegums Matīsam šajā gadā ir Preiļu Robotikas kluba dalība Viļņas, Šauļu un Minskas robotikas sacensībās, kurās izcīnītas divas pirmās vietas. Viņš uzaicināts par asistentu jaunā start-up kompānijā “Giraffe 360”, kurā taisa kameras, kas fotogrāfē 360 grādu augstas kvalitātes bildes.

Margarita Džeriņa ir Vilmas un Jāņa Ķirša piemiņas stipendijas saņēmēja un studē RTU studiju programmas “Intelektuālās robotizētās sistēmas” 1. kursā. Margarita atzīst, ka Preiļos robotika ir ļoti populāra un ka jauniešu, tai skaitā Matīsa Dambīša, darbošanās ir iedvesmojusi viņu uzsākt studijas šajā nozarē. 2019. gadā viņa ieguva 3. vietu Preiļu Robotikas čempionātā brīvās konstrukcijas Līnijsekošanas disciplīnā. 

- Sveicam septembra jubilārus!

Ziedojuši: “Daugavas vanagu” Toronto Vanadzes, Viesturs Neimanis, Raymond Lawrence Drake, Gints Jegermanis un Sanita Upleja-Jegermane, AS “Būvuzņēmums Restaurators”, Inga Cerbule, SIA “Kurekss”, SIA “Apsīte”, Monta un Ansis Grasmaņi, Ileane Bolšaitis, Jānis Vilgerts, Gunārs un Renāte Duburi, Toms un Ilze Siliņi, Juris Petričeks, Inga Apeināne, “Daugavas vanagi” Kanberas nodaļa.

SOS stipendijai ziedojuši: Guntars Traubergs, Ilmārs un Kristīne Lazdiņi.

Marijas Ķeņģes piemiņas stipendijai ziedojuši: “Daugavas vanagu” ASV Vanadzes, “Daugavas vanagu” Kanādas Vanadzes, “Daugavas vanagu” Adelaides Vanadžu kopa. 

Draugu stipendijai ziedojuši: Roberts Veins*, Raimonds Ritums*,  Mārcis Pauls, Ilze Šulce ar Martu Gabrielu, Zinta Jansons, SIA “B2B Smart Solutions”, Oksana Juskiva, Olga Nikitina, Artūrs Banders, Lolita Kalupniece, Ieva Everte*, Helge Lodziņš, Aina Viliņa, Nikolajs Petrovics, SIA “Viridi Lux”, Evarts Anosovs, Ginta Jaunzeme, Zanda Lāce, Jānis Ārmanis, Elvijs Bogdanovs, Iveta Grosšteina, Edgars Andersons, Ginta Lejiņa, Ilze Lejiņa, Liene Jansone, Ingūna Hartmane, Tatjana, Aisma Vītiņa, Diāna Pastare, Aleksandra Devēna, Mārtiņš Sils, Diāna Titova, Inga Guste, Nauris Smaļķis, Nikolajs Hļevnojs*, Andris Zemītis, Anton Chernetskyi, Aigars Roze, Viktors Bekmanis, Liesma Nadziņa, Indra Kārkliņa, Kristaps Kalniņš, Ieva Muze, Sanda Kirilkina, Daiga Bereza, Ieva Opmane, Valdis, Mečislavs Maculēvičs*, Ilze Lītiņa, Līva Bite, Edmunds Jansons, Aleksandrs Rodionovs, Juris Ročāns, Ginta Jaunzeme, Aivars Junga, Viktors Zaķis, Intra Research, Aija Dukaļska,Uldis Atvars, Irina Biele, Edgars Bunka, Dairis Sondors, Agra Ezerta, Lolita Kalniņa, Edgars Lapiņš. Jānis Mičulis, Andrejs Plešaunieks, Andis Raudiņš, Lauma Tumašova, Kaspars Vigulis un 131 anonīms ziedotājs. 

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums