Arhīvs

APRĪLIS - 2014

SĒRU VĒSTS

28.04. Mūžībā aiziet Vītolu fonda padomes loceklis, ziedotājs Ādolfs Sīlis. Atvadu vārdus Ādolfam Sīlim lasiet šeit.


Ādolfs Sīlis
1925 - 2014

AKTUĀLI

10.04. Padomes sēde - 2014./2015.mācību gada kandidātu pieteikumu izvērtēšana

"Kad cilvēks pasniedz roku, lai palīdzētu citam, viņš pieskaras Dieva vaigam."

(V. Vitmens)

2014./2015. mācību gada stipendijām ir pieteikušies 303 jaunieši no dažādiem Latvijas novadiem, to skaitā ir 15 bāreņi, 108 jaunieši, kas aug nepilnās ģimenēs, un 44 kandidāti nāk no ģimenēm, kam pašvaldība ir piešķīrusi maznodrošinātās ģimenes statusu. Neraugoties uz to, 40 jauniešiem ir izcilas zināšanas, viņu vidējā atzīme vidusskolā ir 9 un augstāka, ir godalgotas vietas starpnovadu un valsts olimpiādēs.

Ikdienas dzīvē nākas sastapties ar tādām sāpēm un nelaimēm, kuras nav zināmas plašākai sabiedrībai, tāpēc ne ikkatram iespējams palīdzēt kādā labdarības akcijā. Tik daudzus jauniešus Liktenis nesaudzē, un tad ir nepieciešams dubultdaudz spēka, lai ne tikai turpinātu mācības, bet arī rastu spēku palīdzēt sev un savējiem. Pavisam nesen liela traģēdija piemeklēja vairāku bērnu ģimeni, kuri kļuva bāreņi brīdī, kad viņiem bija jāredz, kā mamma iet bojā smagā autoavārijā. Bet cita jaunieša tēti, strādājot mežā, nosita koks, un māte pavisam drīz nomira ar vēzi. Puisis atradis spēku ne tikai turpināt studijas - viņš ņēmis savā aizgādībā jaunāko brālīti, kurš vēl turpina mācības pamatskolā. Liela nelaime piemeklējusi arī ģimeni Kalnciemā - trīs bērnu māti nogalināja civilvīrs, un trīs bērni, no kuriem divas meitenes ir studentes, bet jaunākais mācās vidusskolā kļuva bāreņi. Šādos brīžos Vītolu fonds palīdz nekavējoties, tāpēc šogad tika piešķirtas četras ārkārtas stipendijas, kuras ļaus šiem jauniešiem ne tikai turpināt mācības, bet arī apzināties, ka viņu Liktenis citiem nav vienaldzīgs.

Lai nākamajā mācību gadā varētu nodrošināt iespējas uzsākt un turpināt mācības visiem talantīgajiem jauniešiem, kopā nepieciešamas 645 stipendijas, no kurām esošie ziedotāji un ieguldījumi neaizskaramajā kapitālā nodrošina 524 - tātad vēl 121 jaunietim ( t.i. 242 000 EUR) ar šādu vai līdzīgu dzīvesstāstu ir nepieciešama palīdzība.

 

STIPENDIJU JAUNUMI

 - Gundars un Astrīda Strautnieki palielina savu stipendiju fondu


Gundars un Astrīda Strautnieki ar mazdēlu Ēriku un stipendiātiem

Gundars un Astrīda Strautnieki jau daudzus gadus ir uzticami Vītolu fonda draugi un atbalstītāji. Viņi allaž ir uzskatījuši, ka „liels gandarījums ir turpināt atbalstīt Vītolu fonda centīgākos studentus cerībā, ka viņi nodrošinās mūsu mīļajai Tēvzemei gaišāku nākotni." Taču savulaik šī sadarbība sākās pavisam nejauši - Gundars, būdams Latvijā, atnāca uz Vītolu fondu līdzi korporācijas biedram, kurš bija nolēmis kļūt par ziedotāju. Toreiz tālajā 2004.gadā viņš tikai uzmanīgi noklausījās stāstījumu par fonda darbību, un pavisam drīz sekoja pārsteigums - aizbraucis uz ASV, tieši Gundars bija tas, kurš atsūtīja ziņu, ka kopā ar sievu izlēmis Latvijā dibināt savu stipendiju. Kopš tā laika Strautnieku ģimenes un Vītolu fonda mērķi ir kopēji - redzēt Latvijā izaugam gudru un izglītotu jauno paaudzi.

Aprīlī Strautnieku ģimene Latvija nolēma atzīmēt Astrīdas 75 gadu jubileju. Tas bija skaists un neaizmirstams sarīkojums, kurā jubilāre saņēma īpašu dāvanu - dzīvesbiedrs Gundars nolēma viņu iepriecināt, ziedojot 11 200 EUR stipendijām. Tādas nu ir šīs ģimenes vērtības - sniegt prieku sev un sev tuvajiem, darot laimīgus citus.

  

SARĪKOJUMI

04.04. Vītolu fonda 12.dzimšanas diena 


Ceļš ir vijies kalnup, kalnup vien - nu jau divpadsmit gadus… Šorīt uzlecošās saules ripa sveicina, priecīgu dienu vēlēdama, un 4. aprīļa rīts nāk ar atmiņām, ar domām, ar apcerēm, ar prieku par paveikto un cerībām turpināt iesākto. Te, Vītolu fondā, ir pulcējušies cilvēki, kas savu dvēseli atvēruši priekam, kas gūts, darot laimīgus citus. Viņi allaž uzskatījuši, ka Tēvu zeme neatļauj būt latvietim un stāvēt malā, kad šis laiks uz pleciem liek atbildības nastu un aicina darīt visu, lai turpinātos mūsu tautas gājums pretī Gaismai, pretī atjaunotnei, pa Dieva novēlēto ceļu.

Ir divpadsmit apustuļi, ir brīnumainais Atklāsmes koks, kura zaros briest divpadsmit dažādi augļi dziedinot un spēcinot, ir latvju ozols, kura divpadsmit žuburu varenums liek noticēt tautas mūžīgai pastāvēšanai un nezūdošajam garīgajam spēkam.  Divpadsmit-  arī pilnības, pabeigtības, harmonijas un vienotības simbols. Bet Vītolu fonda divpadsmit – tas ir prieks par padarīto, tā ir slavas dziesma dāsnumam un savas zemes mīlestībai, tā ir pārliecība par turpinājumu.

Te atnāk un par savējiem kļūst ļaudis, kam silta dvēsele un dāsna sirds, kam dzimtās zemes sāpes un prieks par savējo kļuvis. Tas nav bijis tik vienkārši - atrast debešos zvaigzni un bezgalību saskatīt, un nākotni uzminēt. Tas nav bijis viegli - ieraudzīt tos, kam lemts pacelties spārnos un lidot tālu, lidot droši un pārliecinoši. Bet iespēja ir tikusi dota, tāpēc šodien zied pasaule un zied jaunība, kam sirdsgudri ļaudis palīdz doties pretim jaunām virsotnēm, ko iekarot, pretim jauniem brīnumiem, ko saskatīt, pretim jaunām iespējām un sasniegumiem.

Bet šis svētku rīts smaržo pēc vizbuļiem, pēc tulpēm un narcisēm, pēc pavasara- pavisam klusi un vienkārši, taču tik ļoti, ļoti latviski. Šī ir Vītolu fonda gadumija, un, kad pulkstenis sitīs divpadsmito reizi, zilu debess gabaliņu, balto sniegpulksteni, kādu pūpolzaru, siltu saules staru un cīruļa dziesmu, un daudz, daudz mīlestības un pateicības lai saņem ikviens, kurš pratis sapņus par īstenību padarīt!

 

03.04. Edvīna Samuļa sarīkojums "Stipendija par izcilību".


Edvīns un Diāna Samuļi ar stipendiātiem un sarīkojuma viesiem

3.aprīlī Mākslas muzejā „Rīgas birža” ziedotājs Edvīns Samulis jau astoto reizi apbalvoja 19 labākos studentus. Vairāk par šo skaisto sarīkojumu lasiet šeit.

30.04. Talka ar Arni un Valdu Apsīšiem.


Arnis un Valda Apsīši ar stipendiātiem un Vītolu fonda darbiniekiem

30.aprīlī jau trešo gadu pēc kārtas stipendiāti kopā ar ziedotājiem Arni un Valdu Apsīšiem stādīja mežu. Pēc kopīgi paveikta darba, talciniekus gaidīja gards ziedotāju sarūpēts cienasts, kura laikā jaunieši iepazinās ar ziedotājiem un stāstīja par sevi. Stipendiāti atzina, ka šī diena viņiem paliks atmiņā ar kopības sajūtu, pozitīvajām emocijām un gandarījumu par paveikto. Arī pēc talkas jaunieši nebeidza dalīties savos pārdomās, piemēram, Ieva Fridrihsone no Dundagas raksta: Nevarēju nepamanīt, ar kādām rūpēm un precizitāti mans ziedotājs katru priežu stādiņu ieliek zemē un piebrien to, lai tas turētos stingri. Gluži tāpat Arnis Apsītis izturas arī pret saviem stipendiātiem - sniedz atbalstu un augsni izaugsmei. Tomēr šķiet, ka nedz meža stādīšana, nedz atbalsts studentiem nesagādā grūtības, tas notiek tik pašsaprotami, kā elpošana. Nedomājot un pieņemot, ka citādi nemaz nevar.”

Mīļš paldies Arnim un Valdai Apsīšiem noorganizēto pasākumu, atbalstu un sirdsgudrību, ko viņi allaž ir gatavi sniegt Latvijas jaunatnei!

 

PROJEKTI

16.04. Monreālas Latviešu Sabiedriskā centra projekta – ekskursiju konkursa „Pētīsim un izzināsim Latvijas vēsturi” noslēgums.

Vakar 16.aprīlī viesnīcas „Radi un draugi” konferenču zālē notika Monreālas Latviešu sabiedriskā centra un Vītolu fonda organizētā ekskursiju projekta konkursa 5. - 8. klašu skolēniem „Pētīsim un izzināsim Latvijas vēsturi!” noslēguma sarīkojums, kurā piedalījās skolotāji - ekskursiju projektu vadītāji. Sarīkojuma goda viesis Rundāles pils direktors Imants Lancmanis. Vairāk par projektu lasiet šeit.

  
CITI JAUNUMI

10.04. Vītolu fonda dalība Ziedot.lv organizētajā NVO skolā.

 

 

 Ir zināms, ka mācīšanās process neapstājas līdz ar diploma iegūšanu un ir ļoti svarīgi izmantot katru iespēju padziļināt savas zināšanas un gūt jaunas atziņas. Šādu iespēju jau otro gadu sniedz “Swedbank” un fonda "Ziedot" organizētais projekts "NVO skola". Projekta mērķis ir sekmēt nevalstisko organizāciju attīstību un stiprināt darbinieku kompetences. Šoreiz semināra tēma – brīvprātīgais darbs, tā tendences un izaicinājumi. Semināru vadīja un savā pieredzē dalījās izcils kordiriģents, daudzu kultūras un mūzikas sarikojumu organizētājs Ints Teterovskis. Paldies Intam par saturīgu, idejām bagātu un aizraujošu stāstījumu!

 

13.04.  Ziedotāja Lalita Muižniece saņem Ērika Raistera piemiņas fonda balvu.

  
Lalita Muižniece ar stipendiāti

Ziedotājai Dr. Lalitai Muižniecei – Lingvistikas doktorei, latviešu valodas spodrinātājai un pētniecei piešķirta Ērika Raistera piemiņas fonda balva. Pateicoties Lalitas Muižnieces veikumam, trimdā augušie latviešu jaunieši guvuši pamatīgas zināšanas. Sveicam Lalitu Muižnieci ar augsto apbalvojumu!

20.04. Lieldienas

Cīruļi izdzied pavasari un prieku par dzīvi, silti vēji ber sauli pumpuru plakstos - sākušies svētki plaukšanai, atdzimšanai un gaismas un siltuma slavināšanai. Plaukstošie koki sola zaļuma un mūžīgas jaunības ilgu piepildījumu, bet kalni un pakalni smejas ar zilām vizbuļu acīm, uzdodot mūžīgo un neatbildamo jautājumu - vai vizbuļi dzīvo debesīs, vai debesis vizbuļos mājo?

Klāt Lieldienas, klāt Lielā diena, kad ziedēšanas neprāts tūlīt, tūlīt pārņems zemi, un arī dvēsele kā pavasara rīts, pati par sevi brīnīdamies, skaisti zied. Nepazaudē mani - teic saules stars un šūpošanās prieks, un rasā mazgāto acu skaidrais skatiens! Nepazaudē mani - šo Lielās dienas sajūsmu par jaunu sākumu un atdzimšanu.

Augšā - lejā! Augšā - lejā! Un atkal augšā - nepārtrauktu lidojumu sola Lieldienu šūpoles. Kaut izdotos palikt tur, augšā! Tuvāk saulei, tuvāk sapņiem, ilgām un cerībām par saules ritējuma un siltuma došanas mūžīgumu un nepārtrauktību.

Lai Dievs, Daba un Darbs māca, iedvesmo, palīdz, lai saules siltums un cerība palikt tur, augšā, nes cauri vasarai, rudenim, ziemai - līdz jaunām Lieldienām, atkal jaunam pavasarim!

 

23.04. Vītolu fonds ir iekļuvis finālā konkursā "Par ieguldījumu cilvēka ilgtspējīgā attīstībā".

Vītolu fonds ir iekļuvis finālā Amerikas Tirdzniecības palātas Latvijā (ATPL) rīkotajā balvu konkursā „Par ieguldījumu cilvēka ilgtspējīgā attīstībā”. Vītolu fonda kandidatūru konkursam izvirzīja „Microsoft Latvia” vadītājs Ēriks Eglītis un PBLA priekšsēdētājs Jānis Kukainis kategorijā “Par izcilu ieguldījumu izglītībā”.

Konkursa fināla ceremonija notiks Radisson Blu Hotel Latvija 24.maijā, kad tiks paziņoti galvenās balvas – tēlnieces Olgas Šilovas izgatavotas skulptūras „Asns” – ieguvēji un apbalvoti visi finālisti. Ceremonijā svinīgas uzrunas teiks Ministru prezidente Laimdota Straujuma un ASV vēstnieks Latvija Marks Pekala.

Konkursam tika izvirzīti 58 pretendenti šādās kategorijās:

- Par sociālo atbildību;

- Par izcilu ieguldījumu izglītībā;

- Par izcilu ieguldījumu veselībā;

- Par izcilu ieguldījumu Latvijas nākotnē.

Konkursu pirmo gadu rīko ATPL kopa ar ASV vēstniecību Latvijā, Baltijas-Amerikas Brīvības fondu (BAFF) un Latvijas Pilsonisko aliansi (eLPA) ar mērķi veicināt ilgtspējīgu attīstību, sekmēt ilgtspējīgu ekonomisko izaugsmi un vairot Latvijas iedzīvotāju labklājību.

Balvas piešķiršana visas kategorijas balstīta uz izcilību, ko nosaka visaptverošs skatījums uz cilvēka ilgtspējīgu attīstību. Uz balvu varēja pretendēt Latvijas Republikas pilsoņi un Latvijā reģistrēti uzņēmumi un organizācijas.

1.05. 1.jūnijā aicina uz labdarības koncertu Aizkrauklē, lai atbalstītu talantīgāko Aizkraukles jauniešu studijas.

Šī gada 1.jūnijā vairāki Latvijas mūziķi, tai skaitā plaši pazīstamais dziedātājs Lauris Reiniks, satiksies labdarības koncertā, lai vāktu līdzekļus ilggadējā Aizkraukles mēra Viļņa Plūmes piemiņas stipendijai un atbalstītu Aizkraukles talantīgos jauniešus. Koncertā uzstāsies ar Vilni Plūmi un Aizkraukli saistīti mūziķi - Lauris Reiniks, šova "Dvīņi dzied" uzvarētāji Rūdolfs un Reinholds Sprukuļi, kā arī J.Mediņa mūzikas vidusskolas džeza orķestris, Aizkraukles novada kultūras nama popgrupas "Meduslāsītes" un "Tikai tā”. Koncerta laikā tiks paziņots arī šī gada Viļņa Plūmes piemiņas stipendijas saņēmējs, kā arī pirmizrādi piedzīvos dokumentālā īsfilma par V. Plūmes personību, kuram šogad būtu apritējuši 70 gadi. Visi koncerta ieņēmumi tiks ziedoti stipendijām, kas palīdz talantīgiem Aizkraukles jauniešiem no mazturīgām ģimenēm iegūt augstāko izglītību.  

Biļetes iespējams iegādāties www.bilesuparadize.lv un Aizkraukles Kultūras namā. Biļešu cena iepriekšpārdošanā 4 eiro, skolēniem un pensionāriem 3 eiro. Koncerta dienā – 5 eiro.

 

Cilvēka dvēsele allaž grib ticēt brīnumam. Nav tāda izmisuma, kurā viskritiskākajā brīdī sirds dziļumos neataustu cerība un liktu celties un iet - kaut vienu soli, vienu soli uz priekšu ar tādu apņēmību kā zaļam zāles stiebram, kurš, kājām mīts, ik rītu ceļas augšā un turpina augt un tiekties pret sauli. Šis laiks Latvijai nav viegls, taču dāvā vienreizēju iespēju - tas ļauj justies bagātiem, jo bagātība nav piederošās naudas apjomā, bagātība ir spējā dot, dalīties, atbalstīt, un laimīgs ir tas, kurš spēj dot citiem, kā latviešiem ierasts teikt - saulītē celt. Un saulei jau gaismas un siltuma gana - pietiks gan cēlējiem, gan celtajiem, pietiks visiem, kuriem nav vienaldzīga mūsu zemes nākotne.

 

ZIEDOTĀJI APRĪLĪ

Aprīlī ir ziedojuši: Montreālas Latviešu Sabiedriskais centrs, Gundars un Astrīda Strautnieki, Asjas un Berndta Everts testamentārais novēlējums, Edvīns Samulis, ERGO, Latviešu fonds, SIA “AKA 3”, Sarmīte Andersone-Šveice, SIA “Puratos Latvia”, ESKILSTUNA ZONTAKLUBB (Latvijas Zonta klubu stipendijai), Juris Petričeks, Rīgas Hanzas Rotari klubs, AKKA/LAA biedrībā Baibas Alises un Andra Vītoliņu stipendiju fondam.

Viļņa Plūmes stipendijai Aizkraukles attīstībai ziedojuši: Māris Plūme.

Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas stipendijai ziedojuši: Ausma Cimdiņa, Ausma Ziedone-Kantāne, Vaira Vīķe-Freiberga, Andrejs Vasiljevs, Inguna Ebela, Zane Zeibote.

Draugu stipendijai ziedojuši: Ilvars Boreiko.

 

Ziedojumi

Aprīlī .................65 358 EUR

Gadā.......299 387 EUR

Paldies ziedotājiem! 

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums