Arhīvs - Aprīlis 2020


MĒNEŠA CITĀTS

“Mīļš paldies par e-pastu un vēstuli no stipendiātes Ketlīnas. Man ir patiess prieks, ka varam atbalstīt tik jaukus jauniešus. Laiks, kurā šobrīd dzīvojam, ir patiesi neparasts. Tomēr, arī pagātnē ne vienmēr ir bijis viegli un cilvēki, neskatoties uz izaicinājumiem spēj rast prieku un dzīvot tālāk. Cerēsim, ka šis piespiedu pārdomu laiks, mums visiem liks dzīvi saprast no cilvēcīgāka un bagātīgu iekšējo vērtību redzespunkta.” /PBLA priekšsēde un ziedotāja Kristīne Saulīte/

- Ģirta Zeidenberga piemiņas stipendija.


Tilts ir saikne. Starp vakardienu, šodienu un rītdienu. Turp pa šo tiltu, tikai vienu reizi un vienā virzienā mērojamo, aizgājis dižs cilvēks, atstādams mums savu nesalaužamo pārliecību, ka visstiprākie tilti pasaulē rodas, ja tie celti uz mīlestības pamatiem. 2015. gadā Ģirts Zeidenbergs ar ģimeni dibināja stipendiju dēla Ērika Andra Zeidenberga piemiņai. Februāra sākumā viņš ziedoja nākamā gada stipendijai – Elīnas Zemītes pēdējam studiju gadam medicīnā. Izvēli sadarboties Ģirts Zeidenbergs pamatoja – "Vītolu fonds ir viens no izcilākajiem izglītības projektiem Latvijā". Ar Ģirta Zeidenberga ģimenes, tuvinieku un draugu atbalstu, viņa sāktais izglītības projekts turpināsies. Aperānu ģimene fondam rakstīja: “Mums bija patiess gandarījums godināt Ģirta Zeidenberga piemiņu ar ziedojumu, kas nodrošinās turpinājumu viņa iesāktājam un nozīmīgājam izglītības projektam. Sirsnīgs paldies arī par skaisto aprakstu par Ģirta dzīvi, kuru izsūtījāt medijiem. Tas izcili raksturoja viņa personību un lielo devumu latviešu sabiedrībai.” Ziedotāju saraksts ziņu pēdējā lappusē. Paldies Ģirta Zeidenberga ģimenei un visiem ziedotājiem!

- 120 gadu jubilejas stipendija.

Stipendiju uzņēmuma 120 gadu jubilejā dibinājis A/S “Latvijas Balzāms”. Tika izlemts nerīkot apjomīgas svinības, bet dibināt stipendiju un dāvināt kādam centīgam jaunietim iespēju iegūt augstāko izglītību. Paldies par ziedojumu un sveicam uzņēmumu jubilejā!

- Saņemts Asjas Everts testamentārā novēlējuma pēdējais ziedojums.

15. aprīlī Vītolu fonds saņēma atlikušo Asjas Everts testamentāra novēlējuma daļu – 342 550 EUR. Asjas un Berndta Everts piemiņas stipendija šo gadu laikā sekmējusi jau 295 jauniešu absolvēšanu. Asja Everts nodzīvoja skaistu, mīlestības pilnu mūžu un atstāja šo pasauli mēnesi pēc savas 94. dzimšanas dienas. Viņas sapnis bija palīdzēt visiem, kuriem tas bija nepieciešams. Ikkatra stipendiāta sirds novērtēs Asjas un Berndta Everts ieguldījumu viņu izglītībā. Paldies notāram Dāvidam Dārziņam un Jurim Liepiņam par ieguldīto laiku un darbu testamenta kārtošanā!

03.04. Padomes sēde.

04.04. Fonda dzimšanas diena.

17.04. “E-klases” stipendijas piešķiršana “Gudrs, vēl gudrāks” 12. klašu uzvarētājam.

- Izdots pārskats par Vītolu fonda darbību 2019. gadā.


Ir aizvadīts un apkopots vēl viens apjomīgs darba gads. Vītolu fonds ir vieta, kur biežāk nekā jebkur citur dzirdams vārds PALDIES. Paldies visiem ziedotājiem, kuri atbalstījuši, palīdzējuši, noticējuši un turpina ziedot gadu no gada!

Paldies māksliniecei Maijai Līdumai, redaktoram Oskaram Lapsiņam un “Livonia Print” , īpaši, Aldim Svjaščenkovam par sadarbību un ieguldīto darbu!

- ”Izsludināts konkurss “SEB stipendija glezniecībā”.

Katru gadu SEB stipendijas glezniecībā konkursā studentiem jāaizdomājas par kāda konkrēta jēdziena vai termina nozīmi un aktualitāti personīgajā un sabiedrības kontekstā. Studentu uzdevums ir tēmas aktualitāti atspoguļot mākslas darbā un ar mākslas darba starpniecību paust savu personīgo komentāru par konkursa tēmu. Šī gada tēma ir dienaskārtība, lai vedinātu studentus kritiski un analītiski domāt par mediju ietekmi uz personisko un sabiedrisko domu. Interesanti, ka jauno mākslinieku darbi tapuši pirms Covid-19 uzliesmojuma, sniedzot ieskatu tēmās, kas studentiem šķita būtiskas pirms krasās ikdienas maiņas. Izstāde pieejama Kunstmatrix platformā līdz 20.maijam. 

- Koronavīrusa ietekme stipendiātu un ziedotāju vidū.

Ārkārtas stāvokļa ietekmē daudziem dzīve ir mainījusies. Lai pielāgotos situācijai, fonds darbu veic attālināti - intervē kandidātus telefona sarunā un uztur komunikāciju ar stipendiātiem un ziedotājiem elektroniski.


AS “Būvuzņēmums Restaurators” stipendijas dibinātājs Mareks Mamajs raksta:
“Jums jāstrādā - nav variantu. Ja fondam neies labi tas būtiski ietekmēs mūsu visu nākotni. Mēs attiecībā uz fondu arī esam apņēmības pilni. Nenopirksim kādu jaunu iekārtu, bet turpināsim iesākto sadarbību. To es saku šodien, nespējot paredzēt, kas notiks pēc mēneša, augustā vai decembrī. Bet domas galvā ir tādas.”

Stipendiāte Liena Gasiņa raksta: “Esmu topošais mediķis un man ir jāmāk strādāt stresa situācijās un nekomfortablos apstākļos. Šajā semestrī man ir 10 studiju kursi, 2 no tiem ir jau nolikti, tas priecē! Ļoti pietrūkst tikšanos ar ziedotājiem Andri Stakli un Annu Olavs-Grambergs, nevaru sagaidīt, kad atkal viss būs droši un varēsim kopīgi vakarēt un dalīties piedzīvotajā. Saudzēsim sevi un būsim uzmanīgi!”


Stipendiāte Dina Soma raksta:
“Es šobrīd vēl vairāk nekā parasti novērtēju to, ka man ir Andra Kļaviņa stipendija, jo nākas dzirdēt citu strādājošo situāciju - atvaļinājumi, dīkstāve, atbrīvošana no darba. Tas ir šausmīgi, ja šajā brīdī ir jāpaliek bez iztikas līdzekļiem. Paldies ziedotājam Andrim Kļavinam par atbalstu!”

- Par Latvijas gada monētu atzīta bijušās stipendiātes Elīnas Brasliņas «Kaķīša dzirnavas».

Sabiedrības aptaujā par "Latvijas gada monētu 2019" atzīta kolekcijas monēta "Kaķīša dzirnavas" uz kuras attēlota K. Skalbes pasaku krājuma "Ziemas pasakas" (1913) darba "Kaķīša dzirnavas" tēli – kaķītis, melnais runcis, ķēniņš. Pasakas kodols ir morāla atziņa: nevairo ļaunumu un mācies piedot. Šai vērtībai līdzās ir godīgums, darba tikums un mīlestība. Sveicam Mecenātes Ināras Teterevas stipendijas mākslā saņēmēju Elīnu Brasliņu ar panākumiem!

Ziedotāja Astrīda Jansone turpina darbu pie jaunās grāmatas. Intervijas ar bijušajiem stipendiātiem tiek publicētas laikrakstos “LAIKS”, “Latvija Amerikā” un portālā www.latviesi.com. Aprīlī varat lasīt intervijas ar:

Paldies Astrīdai Jansonei par ieguldīto darbu un interesantajiem stāstiem ik mēnesi!

Reizi trijos gados veicam aptauju, lai noskaidrotu, kādi ir stipendiātu vidējie ikmēneša tēriņi. Šie dati palīdz mums izvērtēt nepieciešamo stipendijas summu. Aptaujā piedalījās vairāk nekā 500 stipendiāti. Apkopojot rezultātus, vēlamā stipendija mēnesī būtu 250 EUR.


- Sveicam aprīļa jubilārus!

Ziedojuši: Asjas Everts testamentārais novēlējums, Juris Petričeks, Agrita Krieviņa-Siliņa (In memoriam Biruta un Brunis Rubess stipendijai), Ileane Elza Bolšaitis (Kluso varoņu fonda stipendijai), ERGO, AS “Latvijas balzāms”, Gints Jegermanis un Sanita Upleja-Jegermane.  

Ģirta Zeidenberga piemiņas stipendijai ziedojuši: Aida Bērziņš, Maija Hinkle, Lauma Upelnieks-Katis, Māris un Selga Stūrāni, Astrīda Jansone, Mudīte Jansone, Alvia un Iveta Hagelis, Sarma Muižniece, Jānis Liepiņš ar ģimeni, Pēters un Kathy Ans, Gunta Plostnieks, Ilona D'Carlo, Lija Bairett, Filadelfijas pensionāri, Andrejs, Dzintra un Juris Baidiņi, Andrejs Brošs, Biruta Abuls, Aldis Brazovskis ar kundzi, Peteris Dajevskis un Ann C. Clausen, Mintauts un Ilga L. Caunes, Daila R. Krastiņš, Lilita Spuris, Maija un Juris Šleseri, Andris Šleseris ar ģimeni, Dace un Gundars Aperāns, Māra Bērztīss, Dace Ķezbers, Filadelfijas Latviešu organizāciju padome c/o Māra Buks, Vita Diķe, Valdis Bērziņš, Lalita Muižniece, Tija Kārklis, Sonja, Māris, Roberts un Dāvids Jansoni, Ilze Gotfrīda, Vilis un Marta Vītoli.

Draugu stipendijai ziedojuši: Baiba Bārtule*, Roberts Veins*, Mārcis Pauls, Madara Mežviete*, Rūta Dimanta, Udis Siliņš, Inta Lemešonoka, Gunars Valeniks, Artūrs Dzenis, Ilja Podolskis, Diāna Grakovča, Helge Lodziņš, Aivija, Raitis Kalpiņš, Vita Diķe, Kristīne Irtiševa*, Annija Bulle*, Marita Pērkone, SIA “Viridi Lux”, Anda Diasa, Jevgenija Ovsjanikova, Aivars Junga, Ilmārs Kašs, Ilze Lejiņa, Edvards Lorencs, Elva Eglīte*, Ingūna Hartmane, Vilnis Šķipars, Lauris, Ilze Litiņa, Aivija Tapina, Aldis, Edgars Strazds, Arnis Lasmanis, Leonīds Stepanovs, Artūrs Banders, SIA “B2B Smart Solutions”, Antons Zakalkins, Dace Freimane, Aija Dukaļska, Ina Šmite, Jānis Eglītis un 46 anonīmi ziedojumi.

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums