Arhīvs

MAIJS - 2012

Jauna stipendija

  • Jāņa Tauriņa stipendija
  • Bertrama un Lidijas Rozenbergu piemiņas stipendija
  • SIA ‘‘Euroskor Latvijā” stipendija
  • Aivara Andersona ģimenes stipendija

04.05. Valsts svētkos SIA ‘‘Kurekss” un SIA ‘‘Apsīte” stipendiāti piedalās ziedotāja Arņa Apsīša organizētajā meža stādīšanas talkā.


SIA "Kurekss" un SIA "Apsīte" stipendiāti ar ziedotājiem

07.05. Fondā viesojas Vilimantikas ev. lut. draudzes loceklis Viesturs Paegle. Vilimantikas draudze, svinot valsts svētkus 18. Novembrī, savākuši ziedojumu $400 Draugu stipendijai.


 
Viesturs Paegle

16.05. Fondā viesojas DV Bedfordas fonda bijušais priekšsēdētājs Jānis Tauriņš.


Jānis Tauriņš

Izlemjot slēgt DV Bedfordas fondu, dalībnieki vienbalsīgi piekrita visu atlikušo naudu ziedot Vītolu fonda stipendijām. Piecos gados ar DV Bedfordas fonda stipendijām izskoloti 6 studenti.

Jānis Tauriņš ik gadus brauc uz Latviju, tiekas ar stipendiātiem, piedalās VF organizētajos pasākumos. Šogad viņš ir izlēmis dibināt savu stipendiju. Jānim Tauriņam ir 94 gadi, no tiem vairāk kā 30 pavadīti ‘‘Straumēnos”. Visu mūžu viņš ir smagi strādājis, tagad saņem tikai pensiju. Jānis ziedo jau no pirmās darba nedēļas, kad Anglijā saņēmis pirmo algu, daļu ziedojis tiem kara biedriem, invalīdiem, kuri palikuši Vācijā. Un tā vēl šodien Jānis dalās ar savu pensiju ar tiem, kuriem klājas visgrūtāk, dalās ar tiem, kura dēļ cīnījās par Latviju, dalās ar tiem, kuri tālāk rūpēsies par savu zemi, strādās un būs iemācījušies palīdzēt citiem.

 

18.05. Grāmatas par Bertramu Rozenbergu atvēršanas svētki un viņa piemiņas stipendijas pasniegšana Okupācijas muzejā. Šai dienā tika dibināta Bertrama un Lidijas Rozenbergu piemiņas stipendija, kura uzticēta administrēt Vītolu fondam. Stipendija piešķirta Edgaram Poikānam, topošajam ārstam, Rīgas Stradiņa universitātes studentam. Puisis ir no Rēzeknes, kur savas darba gaitas sācis arī Bertrams Rozenbergs. Vairāk par pasākumu lasiet šeit.

 
Juris Petričeks ar stipendiātu

25.05. Fondā viesojas ziedotāji Balva Kūla-Bredovska un Atis Bredovskis.


Atis un Balvas Bredovski

28.05. Vītolu fonda valdes priekšsēdētāja Vita Diķe piedalās un sveic Borisa un Ināras Teterevu fondu 2.dzimšanas dienā. Svētku koncertā piedalās stipendiāte Elīna Bukša.

30.05. Fondā viesojas SIA ‘‘EUROSKOR” valdes priekšsēdētājs Aldis Lūsis un ziedotājs Jānis Andersons. Tiek parakstīts sadarbības līgums par jaunas stipendijas dibināšanu.

31.05. Fondā viesojas ziedotāja Sarmīte Andersone Šveics. Sadarbība ar ziedotāju sākās 2005. gadā, kad ziedotāja nodibināja 4 stipendijas.  Šoreiz Sarmīte fondā ieradusies ar labu ziņu, vēl papildus esošām 10 Aivara Andersona ģimenes stipendijām dibināt klāt vēl vienu.

Aivara Andersona ģimenes stipendiju fondā aktīvu darbību ir uzsācis arī dēls Jānis Andersons. Ģimene ar saviem stipendiātiem tiekas bieži –  ir apmeklēta teātra izrāde, 4. aprīlī kopīgi aizvadīta Vītolu fonda jubileja, pēc kuras stipendiāti tika aicināti uz vakariņām greznā restorānā.


Sarmīte Andersone

31.05. Maijā Vītolu fondam ir ziedojuši: PBLA, Džeimss Krogzemis, Andris Kļaviņš, "Daugavas vanagu" Melburnas nodaļa, ERGO AAS, Agne Custance (Veltas Skultānes piemiņas stipendijai), SIA "Investīciju risinājumi", Inta Bušs Gotelli, Biruta Celma, Visvaldis un Māra Sniedzes, Jānis Tauriņš, Cēsu Pils ģildes fonds, Ingrīda Ķirse, Kārlis Streips, Juris Petričeks un Guna Zaķe Baltā (Briseles latviešu stipendijai).

    

     

    

 

 ZIEDOTĀJI MAIJĀ

Ziedotāji 
2012.gada maijā 
   
 Ziedotājs /Stipendijas nosaukums/ Ziedojums*  
[Ls]
   
PBLA Pārstāvniecība 14 784,00
Džemss Krogzemis 12 000,00
Andris Kļaviņš 4 200,00
Daugavas Vanagu Melburnas nodaļa /Latvian Australian credit co-op EUR 4 802.88 - LVL 3 375.48/  3 345,21
Ergo Latvija AAS 1 680,00
Agne Custance / Veltas Skultānes piemiņas stip./  1 400,00
Investīciju risinājumi, SIA 1 350,00
Inta Buša Gotelli /Zirģeļu ģimenes stip.$ 2 000 - LVL 1 110**/ 1 104,00
Biruta Celma /CAD 2000 - LVL 1 080**/ 1 078,00
Māra un Visvaldis Sniedzes 1 000,00
Jānis Tauriņš  1 000,00
Cēsu Pils Ģildes Fonds 635,00
Ingrīda Ķirse 535,00
Kārlis Streips /Laimoņa Streipa un Līgas Korsts Streipas piemiņas stip./  507,00
Juris  Petričeks /Jevgenija un Olgas Petričeku piemiņas stip./  280,00
Guna Zaķe-Baltā /Briseles latviešu stip./ 280,00
Visvaldis Sniedze  /EUR 339.23 - LVL 238.41**/ 234,51
Anonīmi dāvinājumi  /V.Plūmes stipendija/ 24,59
Ansis Muižnieks 20,00
Bertrama un Lidijas Rozenbergu piemiņas stipendijai  
Vija Zaiga Kluša 30,00
Pēteris Paulis 25,00
Draugu stipendijai  
Viesturs Paegle /$ 400 - LVL 214/ 220,80
Dzidra Ērika Upāna 10,00
 Kopā:   45 743,11
** Pēc Latvijas Bankas kursa   
MK  Nr.585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” 9. pantā norādīts, ja darījums notiek  ārvalsts valūta, tajā norādītās summas iegrāmatošanai pārrēķina latos pēc Latvijas Bankas ** noteiktā attiecīgās ārvalsts valūtas kursa,  ko gada beigās norāda uzņēmuma Gada pārskatā. Komercbankas veic  konvertāciju pēc tās dienas ārvalstu valūtas kursa *, un tas var atšķirties no Latvijas Bankas noteiktā kursa.
   
Grāmatvede:  /L.Liepa/
  2012.06.01

Paldies ziedotājiem!

 

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums