Arhīvs

MAIJS - 2013

 

 

 

 

 

 Ir aizziedējis maijs, priecēdams ikvienu, jo beidzot uzplaucis ir viss, kas vien var ziedēt - sākot no vizbuļu zilajām acīm katrā gravā, turpinoties tulpju daudzkrāsainībā, tad priecējot ar violetajiem ceriņu mākoņiem un trauslajām anemonēm Daugavas krastā. Latvijā ir ziedējis viss - arī cilvēki, tāpēc šis mēnesis Vītolu fondā ir bijis tik bagāts ar labām ziņām par cilvēku dāsnumu un vēlmi vēl ziedošākus padarīt mūsu zemes nākošos  pavasarus - jo zied jau ne tikai puķes, zied arī prieks un laime cilvēku acīs, īpaši tad, ja Liktenis ir dāvājis lielāko dāvanu uz zemes- gūt prieku no iespējas palīdzēt citiem.

 

JAUNAS STIPENDIJAS

- Imanta Ziedoņa piemiņas stipendija

- Profesora Edgara Imanta Siliņa piemiņas stipendija

- Maijas Sinkas-Gobiņas stipendija

- Arhiteka Egila Taņņa piemiņas stipendija

 

3.05. Imanta Ziedoņa piemiņas stipendija

3. maijā tika dibināta dzejnieka Imanta Ziedoņa piemiņas stipendija, kura novēlēta Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes studentam. Visu mūžu Dzejnieks ļāva un lika ziedēt visam - cilvēkiem, darbiem, domām. Nu, godinot viņa piemiņu, ziedētprieku un ziedētspēju citiem nolēma dāvāt viņa radinieki, viņa tuvie - Ilmāra un Ērika Dambergu ģimenes ASV, Brigitas Muzikantes-Krulls ģimene Latvijā un Zigrīdas Saliņas-Krulls, Paula Krulls un Ingrīdas Jēkabsones-Krulls ģimenes Austrālijā.”"Esi darbīgs! Esi gudrs! Esi skaists! Esi priecīgs," - šos tautas gudrībā un viedumā sakņotos vārdus pirms vienpadsmit gadiem, uzsākot Vītolu fonda darbību, kā ceļamaizi līdzi deva Imants Ziedonis. Nu fonda un Dzejnieka ceļš tālāk būs kopīgs - ziedotgribas varenumu un savas zemes mīlestību apliecinošs.

 

\
         Imants Ziedonis

13.05. Profesora Edgara Imanta Siliņa piemiņas stipendija


Toms un Ilze Siliņi  

2011.gadā tika nodibināta Profesora Edgara Siliņa piemiņas stipendija. Viņa meita Baiba Stikute un dēls Toms Siliņš ar ģimenēm, arī dzīvesbiedre Dace Siliņa vēlējās atbalstīt jaunus, talantīgus Latvijas fiziķus. Šopavasar  Toms un Ilze Siliņi ir izlēmuši dubultot stipendiju skaitu. Edgars Imants Siliņš ir viens no visu laiku talantīgākajiem Latvijas fiziķiem, ievērojamu zinātnisku darbu un publikāciju autors, savā laikā visvairāk citētais latviešu zinātnieks pasaulē. Edgars Siliņš allaž augstu vērtējis labu izglītību, aktīvi darbojies izglītības jomā, lasot lekcijas un audzinot jaunos zinātniekus. Nu viņa tuvinieku sniegtais atbalsts sniegs iespēju izglītoties Edgara Siliņa darba turpinātājiem.

 

20.05.

Maija nogalē tika dibināta Maijas Sinkas Gobiņas stipendija. Par savu lēmumu dibināt stipendiju ziedotāja savulaik teikusi: „Lai piedalītos Vītolu stipendiju fondā, man motīvi ir viegli atrodami. Pati esmu dzīvē saņēmusi ļoti daudz laba, un ir prieks - kaut simboliski – kādu daļu arī dot citiem. Kā mazs bērns paglābos no deportācijām, vēlāk bēgļu gaitās, tomēr ģimenē visi satikāmies. Vecāki svešumā grūtos apstākļos izskoloja mūs, piecus bērnus, visi varējām studēt un paši savās ģimenēs labi izaudzināt krietnu pulciņu bērnu.  Kad piepildījās mūsu sapnis un Latvija atguva neatkarību, varējām atgriezties un šeit piedalīties mūsu pašu valsts un sabiedrības veidošanā un, kā ceram, nostiprināšanā.”

 
Maija Sinka-Gobiņa

27.05. Arhitekta Egila Taņņa piemiņas stipendija


                    Egils Tannis

Maijā Vītolu fondam tika dāvāta iespēja priecāties par atbalstu kādam topošajam arhitektam. Egils Tannis skaistajā, bet tālajā Kanādā radīja dievnamus, skolas un neskaitāmas citas ēkas. Nu tādiem būs lemts tapt arī Latvijā, pateicoties viņa dzīvesbiedres vēlmei Vītolu fondā dibināt Arhitekta Egila Taņņa piemiņas stipendiju un atbalstīt kādu topošo arhitektu. Tas nozīmē, ka arī Latvijā reiz celsies kāda jauna speciālista izlolota ēka, kuras pamatos būs ielikts pats vērtīgākais - pateicība par atbalstu un uzticēšanos un pārliecība, ka visskaistākās ēkas top sapņos- īpaši jau tajos, kad sapņojam par dzimteni.

 

PASĀKUMI

1.05. Talka ar ziedotāju Arni Apsīti.

Īpaši skaists un prieka pilns par labi padarītu darbu vairākiem Vītolu fonda stipendiātiem izvērtās 1. maijs, Darba svētki, kad jau otro gadu  viņi devās stādīt mežu pie  uzņēmēja, Vītolu fonda ziedotāja Arņa Apsīša. Šķiet, pati daba bija nolēmusi padarīt šo dienu īpaši skaistu - sildīja ne tikai saule, bet arī sirsnība, sapratne un kopīgas rūpes par to, lai ar mīlestību zemē liktais kociņš augtu liels un varens. Šī diena mežā, Usmas ezera krastā, kļuva par neaizmirstamu piedzīvojumu ikkatram talciniekam. Stipendiāts  Mariss Tūbelis atzina: ,, Meža stādīšana man atgādināja, ka arī šis darbs, gluži tāpat kā mums piešķirtās stipendijas, ir ieguldījums nākotnē.”


 

 

6.05. Padomes sēde

Maija sākumā notika Vītolu fonda padomes sēde, kurā izvērtējam 2013.gada kandidātu pieteikumus. Darbs bija ļoti smags, jo katra pieteikuma pamatā ir dzīvesstāsts, reizēm pat ļoti traģisks, tomēr rakstītas motivācijas vēstules atklāj, ka jaunieši nezaudē optimismu un ir apņēmības pilni studēt. Tika ņemti vērā daudzi kritēriji - sekmes, materiālā situācija, bērnu skaits ģimenē, izvēlētā specialitāte un šīs izvēles pamatojums, panākumi mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos. Rezultātā kandidātu sarakstā palika 278 jaunieši. Šobrīd, lai palīdzētu uzsākt studijas tiem, kam šis atbalsts ir nepieciešams, trūkst vairāk ka 150 stipendijas.

 

15.05. Ziedotājas Viedas Šellijas apbalvošanas ceremonija.

 

 

 

Ir prieks apzināties, ka Vītolu fonda ziedotāji tiek augstu novērtēti savā profesionālajā jomā, tāpēc  īpašu pacilājumu juta  valdes priekšsēdētāja Vita Diķe, stipendiātes Kristīne  Kriņģele un Ksenija Puriņa, kad tika uzaicinātas  piedalīties svinīgā ceremonijā, lai sveiktu savu ziedotāju Viedu Šelliju Skultāni ar Rīgas Stradiņa universitātes Goda doktora (Doctor Honoris Causa) nosaukuma piešķiršanu. To piešķir Senāts par izciliem sasniegumiem un nozīmīgu ieguldījumu Latvijas un RSU attīstībā. Vieda Skultāns-Šellija ir viena no sociālās antropoloģijas nozares izveidotājām Latvijā. Viņa allaž  iesaistījusies studentu izglītības veicināšanā, kā arī studiju procesā un programmu veidošanā Latvijā un RSU. Vieda Skultāns-Šellija ir lasījusi lekcijas medicīnas antropoloģijā RSU socioloģijas programmas doktorantiem un sociālās antropoloģijas maģistra programmas studentiem. Viņa ir viena no citējamākajām pētniecēm par mūsdienu Latvijas pētījumiem sociālās antropoloģijas nozarē. Profesore RSU bibliotēkai ir dāvinājusi vairākus simtus grāmatu tādās pētniecības jomās kā sabiedrības veselība, sociālā psihiatrija, medicīnas antropoloģija, medicīnas vēsture.

 

PIE MUMS VIESOJAS

Fondā viesojās  Latviešu fonda pārstāvis Latvijā Valdis Bērziņš un parakstīja līgumu par stipendiju topošam lidotājam, bet līgumus ar Vītolu fondu pagarināja arī Dace un Andris Dārziņi, Leopolds un Kristīne Klišāni, Sandra Kalniete, Guntars Kokorēvičs, Saginavas Latviešu klubs, Ausma Pāvulāne, Raymond Lawrence Drake.

     

    

 

27.05. Tikšanās ar Juri Vītolu jr.

Ziedotājs Juris Vītols tikās ar sava tēva Jura Vītola R. piemiņas stipendiātiem. Šādas tikšanās reizes allaž, arī šoreiz, ir izvērtušās pilnas abpusēja prieka, jo ziedotājs ir pārliecinājies par jaunieša patieso vēlmi apgūt zināšanas, savukārt stipendiāts ir tuvāk iepazinis cilvēku, kas palīdz viņam iegūt izglītību.


Juris Vītols jr. ar stipendiātiem

 

ZIEDOTĀJI MAIJĀ

Vītolu fondam ir ziedojuši: Guntars Kokorevičs, Māris Plūme, Pēteris Bolšaitis, Sandra Kalniete, Raymond Lawrence Drake, Kristīne un Leopolds Klišāni, Andris un Dace Dārziņi, Vija Valdmane, Vaida Miķite Jordan, Māris Pauders, Korporacija Fraternitas Lataviensis Kanadas kopa, Biruta Celma, ERGO, Ingrīda Tanne, Jānis Andersons, Inta Bušs Gotelli, Juris Petričeks, Saginavas Latviešu klubs, “Daugavas vanagu” Melburnas nodaa, Ilmārs Latkovskis.

 

Ziedojumi

Maijā .............Ls 60 034

Gadā..............Ls 226 052

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 Paldies ziedotājiem!

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums