Vītolu fonds

Vītolu fonds reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 2002. gada 4. aprīlī. Tā dibinātāji ir Vilis un Marta Vītoli. 

Fonds ir iespēja cilvēkiem un uzņēmumiem, kas tic Latvijas nākotnei un jauniešiem, atbalstīt un finansēt jaunus, neatlaidīgus un talantīgus studentus. Fonds piešķir savas un administrē citu ziedotāju stipendijas.

Fonda mērķis ir stipendiju veidā palīdzēt spējīgiem, centīgiem, bet maznodrošinātiem jauniešiem studēt Latvijas augstskolās.


16.10.2018. Astoto reizi piešķir Draudzīgā aicinājuma fonda stipendijas.

04.10.2018. Reiņu ģimenes tikšanās ar stipendiātiem restorānā "Čarlstons".

02.10.2018. Otro reizi piešķirtas Neretas novada uzņēmēju stipendijas.

22.09.2018. Rīgas Zonta kluba 25 gadu jubilejas sarīkojums Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. 

19.09.2018. Piešķirtas "Rigvir" stipendijas vidusskolēniem.

14.09.2018. Gundara un Astrīdas Strautnieku tikšanās ar stipendiātēm restorānā “KINKI”.

12.09.2018. Ceturto reizi piešķirtas Leču ģimenes stipendijas Ozolnieku vidusskolas skolēniem.

10.09.2018. Vilis Vītols pasniedza pirmo "S!k! Imeria g!fil! Viļa Vītola stipendiju imerietēm" Almai Kristiānai Vītolai.

04.09.2018. Pirmo reizi Vītolu fonda vēsturē administrētās stipendijas saņem 704 studenti no visas Latvijas.

31.08.2018. Dibināta jauna stipendija Jāņa un Annas Marijas Eglīšu piemiņai.

28.08.2018. Ziedotāji Andris un Dace Dārziņi tikās ar saviem stipendiātiem.

16.08.2018. Kristiana un Annas Māras Hrgetiču tikšanās ar stipendiātiem.

10.07.2018. Ziedotājs Kārlis Ķirsis tikās ar stipendiātiem.

06.07.2018. Atvadu vārdi Birutai Heisterei. 

04.07.2018. Ilga Vēvere un Biruta Brūns no Austrālijas viesojās fondā un tikās ar stipendiātiem.

03.07.2018. Puteņu ģimene tikās ar stipendiātiem kafejnīcā "Kairi".

02.07.2018. Hrgetič ģimene tikās ar stipendiātiem fonda birojā.

27.06.2018. Imanta Kīna tikšanās ar Ginta Stīpnieka piemiņas stipendijas saņēmējām.

18.06.2018. Vilis Vītols juniors un Egija Martinsone aicināja stipendiātus uz tikšanos Ādažu pārtikas ražošanas uzņēmumā "LatEko Food". 

18.06.2018. Atvadu vārdi Regīnai Rubenei.

09.06.2018. Astoto reizi pasniegts "Viļņa Plūmes stipendijas Aizkraukles attīstībai" sertifikāts.

02.06.2018. LPKS LATRAPS aicināja stipendiātus, fonda dibinātājus un valdes priekšsēdētāju uz "Ziedu balli 2018". 

Vairāk par Vītolu fonda jaunumiem lasiet <šeit>

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B

Raksti mums
Mēneša ziņu lapa