Arhīvs

AUGUSTS - 2012

Jauna stipendija:

  • Aivara Sluča stipendijas
  • Gundara un Astrīdas Strautnieku stipendija
  • Raymond Lawrence Drake stipendija
  • Birutas un Dzintara Abulu ģimenes stipendija
  • Mārtiņa Kazāka stipendija
  • Matīsa Kukaiņa stipendija

Augusta mēnesī fondā ir liela rosība – divas reizes nedēļā tiek organizēta un novadīta prezentācija par Vītolu fondu jaunajiem stipendiātiem ar mērķi iepazīstināt viņus gan ar fonda vēsturi un darbību, gan ar līguma nosacījumiem.

2012./2013. mācību gadu studijas ar fonda administrētām stipendijām uzsāks 193 studenti. Ar 412 stipendiātiem līgumi tika pagarināti.

  

01.08. Fondā viesojas Kārļa Cīruļa testamenta izpildītājs Marcis Voldiņš. 

02.08. Fondā viesojas ziedotājs Toms Siliņš un pagarina sadarbības līgumu par tēva Profesora Edgara Imanta Siliņa piemiņas stipendiju.


Toms Siliņš

07.08. Sēru vēsts - mūžībā aizgāja ziedotāja Anna Cerbule. Vītolu fonds izsaka visdziļāko līdzjūtību Cerbuļu ģimenei, māti Annu zaudējot.
Atvadu vārdus Cerbules kundzei lasiet šeit.


Anna Cerbule

 

07.08. Fondā viesojas ziedotāji Astrīda un Gundars Strautnieki. Tiek dibināta vēl viena stipendija, kas ir novēlēta topošam studentam no Raunas. Par tikšanos ar Strautnieku ģimeni raksta Astrīda Jansone


Gundars un Astrīda Strautnieki

10.08. Fondā viesojas bijušais stipendiāts Mečislavs Maculēvičs, kas pirmais atgriezās Vītolu fondā kā ziedotājs, ziedojot savu artavu Draugu stipendijai. Šobrīd Mečislava piemēram ir sekojuši vairāk kā 80 bijušie stipendiāti un kopīgiem spēkiem dibināja Bijušo stipendiātu stipendiju.

Mečislavs uzskata: „Fonda dibinātāju un atbalstītāju piemērs ir arī maza daļiņa no manas sirdsapziņas, kas uz daudz ko un arī uz paša rīcību aicina lūkoties citādāk nekā pirms tam. Viens no Vītolu fonda moto ir „Finiša nav. Ir tikai starts”. Lūkojoties nākotnē, es tiešām neredzu finišu - es nespēju saskatīt finišu manai cieņai un pateicībai cilvēkiem, kas visu ir padarījuši iespējamu”.

Vairāk par Mečislavu lasiet intervijā ar laikrakstu "IR" (124.numurs) vai arī mājaslapā http://www.ir.lv/2012/8/22/latvji-brauciet-jurina.

 


Mečislavs Maculēvičs

10.08. Fondā viesojas advokāts no ASV Raymond Lawrence Drake un dibina stipendiju Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas studentu atbalstam.


Raymond Lawrence Drake

10.08. Jānis Tauriņš dibina savu stipendiju vairākiem gadiem.


Jānis Tauriņš

13.08. Fondā viesojas Biruta un Dzintars Abuli. Abi nolēmuši savu stipendiju fondu palielināt, dibinot vēl vienu jaunu stipendiju.


Dzintars un Biruta Abuli 

16.08. Vītolu fonda 10 gadu jubilejas sarīkojums. Fonds saņem īpašu dāvanu no Borisa un Ināras Teterevu fonda – ļoti modernu portatīvo datoru! Mīļš paldies!

Vairāk par Vītolu fonda 10 gadu jubilejas svinībām lasiet šeit 


No kreisās: mecenāte Ināra Tetereva, Vītolu fonda vadītāja Vita Diķe, Borisa un Ināras Teterevu fonda vadītājs Mareks Indriksons

16.08. Vītolu fonda padomes sēde.

17.08 Fondā viesojas un ar saviem stipendiātiem tiekas ziedotāji Dace un Andris Dārziņi.


Andris un Dace Dārziņi

20.08. Pēc fonda jubileja sarīkojuma Draugu stipendijas ziedotājs zvērināts advokāts Matīss Kukainis dibina savu stipendiju.  Vairāk par Matīsa Kukaiņa stipendiju lasiet šeit


Matīss Kukainis

21.08. Fondā viesojas ziedotāji  Vaida Miķīte-Jordan ar vīru Neal F.Jordan, Gunārs un Ināra Reiņi. Viņi tiekas ar saviem stipendiātiem un tad kopā  dodas svētku pusdienās uz restorānu „Čarlstons”.

 

21.08. Fondā viesojas ziedotājas Astrīda Jansone un Biruta Celma.

 
No kreisās: Astrīda Jansone, Biruta Celma

23.08. Fondā viesojas ziedotājs Māris Pauders. Jūnijā viņš ir nodibinājis stipendiju savas ģimenes vārdā un rudenī ar viņa atbalstu uzsāks studijas kāds maznodrošināts, bet centīgs jaunietis no Alūksnes novada. Augustā Māris Pauders viesojās Latvijā un tikās ar topošo stipendiātu Modri Martinovu.

 


Māris Pauders ar stipendiātu

 

23.08. Ziedotāja Natālija Neiburga tiekas ar saviem stipendiātiem kafejnīcā” Kūkotava”.

 


Natālija Neiburga ar stipendiātiem

 

30.08. Fondā viesojas ziedotāja Ilze Valdmane.


Ilze Valdmane

31.08. Tikšanās ar ziedotāju Evaristu Bērziņu.


Evarists Bērziņš

 

 

31.08. Vītolu fonds sveic Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas stipendijas saņēmēju Edgaru Kļaviņu ar piedalīšanos paraolimpiskajās spēlēs, kas norisinājās Londonā. Novēlam spēku, izturību un aizvien lielākus panākumus sportā!


Edgars Kļaviņš 

31.08. Augustā stipendijām ir ziedojuši: SEB Banka, Danske Bank, ERGO, Andrejs un Dulcie Ozoliņi, SIA "Kurekss", Dzintars un Biruta Abuli, Puratos Latvia, Gundars un Astrīda Strautnieki, Sarmīte Andersone-Šveice, Edvīns Samulis, Lielvārdes Attīstības fonds, Natālija Neiburga, Jānis Tauriņš, Viesturs Neimanis,  Astrīda Jansone, Rīgas Hanzas Rotari klubs, Raymond Lawrence Drake, Aivars Saulītis, Kārlis Kleins, Korp!Imeria, Anglijas kopa, Maira Valdmanis, Dace un Andris Dārziņi, Matīss Kukainis, Toms Siliņš, Vaira Vīķe-Freiberga, SIA "Jaunmāras",   Georgs un Anita Andrejevi, Juris Petričeks u.c.

   

  

    

   

    

    

 

ZIEDOTĀJI AUGUSTĀ

 

Ziedotāji 
2012.gada augusts
   
 Ziedotājs /Stipendijas nosaukums/ Ziedojums*  
[Ls]
   
SEB banka A/s 16 700,00
Danske bank A/s filiāle Latvijā 13 650,00
Andrejs Valdis (Dulcie) Ozoliņs /GPB 3 500 - 3 125.50 LVL** stip., GPB 1 500 - 1 339.50 LVL** opera/ 4 414,50
KUREKSS SIA 8 025,00
Dzintars Abuls /Birutas un Dzintara Abulu ģim. stip./   5 600,00
Apsīte, SIA 5 350,00
Puratos Latvia, SIA 5 350,00
Gundars Strautnieks /Gundara un Astrīdas Strautnieku stip./  4 560,00
Sarmīte Astrīde Andersone - Šveice /Viļņa Šveices stip./ 4 200,00
Anglijas Latviešu Izlglītības Fonds /GBP 4 500 - 4 018.50 LVL**/ 3 974,00
Edvīns Samulis  3 210,00
Lielvārdes Attīstības fonds 3 200,00
Natālija  Neiburgs  2 800,00
Jānis  Tauriņš 2 800,00
Viesturs  Neimanis 2 140,00
ERGO LATVIJA AAS 1 680,00
Astrīda Jansone /Laimona un Astrīdas Jansones stip./ 1 400,00
Rigas Hanza rotari klubs  1 400,00
Raymond Lawrence Drake 1 400,00
Latvian Australian Credit Co-op /Aivars Saulītis EUR 1 858.61 - LVL 1 306.24 **/Bertas Pilskalns stip./ 1 291,36
Kārlis Kleins  1 270,00
Korp! Imerija Anglijas kopa  1 250,00
Andris un Dace Dārziņi  1 152,00
Spīgulis un Kukainis, ZAB /Matīsa Kukaiņa stip./ 1 070,00
Valdmanis Maira /EUR 1 200 - LVL 843.36**/ Almas Alužānes piem. Stip./  833,76
Toms  Siliņš 750,00
Vaira Vīķe-Freiberga 746,00
Borisa un Ināras Teterevu fonds /Dāvināts portatīvais dators Notebook DEL/  712,10
Mārtiņš Kazāks 700,00
Jaunmāras, SIA /EUR 1 000 - LVL 702.80**/ 694,80
Georgs un Anita Andrejevi /Georga un Anitas Andrejevu stip./  500,00
Juris  Petričeks /Jevgenija un Olgas Petričeku piemiņas stip./  280,00
Mareks Indriksons /Draugu stip./  250,00
Ivars Valdmanis /EUR 200 -  LVL 140.56**/ Almas Aluzānes piem. Stip./  138,98
Andrejs Ivars Bērziņš /A.Sluča stip./  100,00
Dzintra Hirša /A.Sluča stip./  100,00
Vernušs  Ferdinands /V. Plūmes stip./ 70,00
Sabīne Dagmāra Paulīne Beca /Draugu stip. Annas Muchas vārdā/  20,00
Agrita Krieviņa /Bruņa Rubesa piemiņas stip./ 20,00
Anonīmi  5,00
 Kopā:   103 807,50
** Pēc Latvijas Bankas kursa   
MK  Nr.585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” 9. pantā norādīts, ja darījums notiek  ārvalsts valūta, tajā norādītās summas iegrāmatošanai pārrēķina latos pēc Latvijas Bankas ** noteiktā attiecīgās ārvalsts valūtas kursa,  ko gada beigās norāda uzņēmuma Gada pārskatā. Komercbankas veic  konvertāciju pēc tās dienas ārvalstu valūtas kursa *, un tas var atšķirties no Latvijas Bankas noteiktā kursa.
   
Grāmatvede:  /L.Liepa/
  2012.09.03

Paldies ziedotājiem!

 

 

 

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums